Rekreační středisko FSI
ve Vříšti

Rekreační středisko FSI ve Vříšti

Připomínky a náměty týkající se pobytu na RS ve Vříšti zasílejte na adresu tajemnik@fme.vutbr.cz.