Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Úvodní stránka

Historie areálu

Naši předkové říkávali v mnohých případech velice často „již staří Římané...”, aby zdůraznili že daná věc, či situace má svůj historický původ. Toto bylo velice logické, vždyť tehdejší intelektuál bez znalosti klasické latiny a řečtiny nemohl prostě ve společnosti existovat. V dnešní době oproti tomu slyšíme frázi „informaci naleznete na WWW”. I to je velice logické a dnešní intelektuál bez orientace ve světě informatiky nemůže též existovat. Tento logický vývoj se nazývá pokrokem a ten jak všichni dobře víme je nezastavitelný.

Ale abych se tedy pustil přímo k jádru věci, in medias res, jak by zajisté řekli staří latiníci. Těmito stránkami bych velice rád zdůraznil více než stoletou historii Fakulty strojního inženýrství v Brně. Nechci suplovat odborné historické studie, ale spíše se pokusit populistickou formou poukázat na prošlé staletí a podtrhnout kontinuální vývoj vzdělávání ve strojních oborech na vysokoškolské úrovni a především v českém jazyce zde v Brně, což jak z prezentovaných dokumentů vyplývá nebylo vůbec snadné.

Přenesme se nyní časem na slavnostní otevření budovy České techniky, která byla slavnostně otevřena 25.6.1911, a nahlédněme do poslucháren (ale tiše prosím, ani před sto lety nechtěli být přednášející na svých přednáškách rušeni), seznamme se s „Ústavem obecné i teoretické nauky o strojích”, „Ústavem pro stavbu strojů” a pochopitelně i s „Ústavem mechanické technologie”.

Jistě bude též zajímavá návštěva v „Ústavu matematiky”, „Ústavu fyzikálním”, „Ústavu obecné mechaniky a hydromechaniky”, „Ústavu deskriptivní geometrie” i „Ústavu technického kreslení”.

Na prezentovaných stránkách nechybí též řada dobových dokumentů, podrobně popisujících nejen vlastní ústavy, ale jmenující i jejich správce (převedeno do moderní mluvy ředitele ústavů), kteří jsou slavní i v dnešní moderní době. Byli tak vynikajícími vědci i pedagogy, že po řadě z nich byly pojmenovány ulice v Brně.

Prezentovány jsou též seznamy soukromých i honorovaných docentů (opět na vysvětlenou, honorovaný docent za svoji vědecko-pedagogickou činnost pobíral honorář, soukromý nikoliv) a počty jednotlivých posluchačů, které jistě překvapí svoji malou četností.

Závěrem si nemohu odpustit malou myšlenku. Možná, že se návštěvník těchto stránek pousměje nad dobovými fotografiemi i texty, které honosně prezentují tehdejší špičkové vybavení, tedy z roku 1911, které dnes již dávno odpočívá v depozitářích Technického muzea v Brně. Přesto by si však měl uvědomit, že počátky současných vědeckých i pedagogických možností se nacházely právě zde a že současné vědecko-pedagogické kvalitě naší fakulty může vděčit právě těmto počátkům.

Zpracoval doc. Ing. Vladimír Pata, Dr.