Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Úvodní stránka

Ústav technického kreslení.

Úzkým schodištěm vycházíme do třetího patra střední budovy, a to do předsíně a šatny ústavu technického kreslení, jehož správcem jest Arch. prof. Ferd. Herčík. Z předsíně vedou dva vchody do veliké kreslírny umístěné nad aulou, v níž jsou dvě řady jednoduchých kreslicích stolů, upravených na připevnění příloh. Místnost má vrchní světlo (skleněnou střechu) velmi pěkně a stejnoměrně rozdělené. Vzhled trpí poněkud příčnými traversami, nesoucími konstrukci příkré střechy. Na stěnách sálu rozvěšeny jsou předlohy ku kreslení. V zadní části středního traktu, který pouze III. patro vyphlňuje, jest prostorné atelier professorovo a pokoj assistentův, do něhož se vchází podlouhlou místností, kde rozestaveny jsou sádrové modely a uschovány ostatní předlohy ku kreslení.

Kreslení rozděleno jest pro odbory stavebního a kulturního inženýrství zvláště, a zvláště pro posluchače strojního inženýrství. V prvé části přednáší se posluchačům o tvarech architektonických a vedou se ve cvičeních k studiu slohu dle modelů rázu architektonického a ornamentálního. Vedle toho cvičí se posluchači v akvarelu, jak dle předloh tak i dle skutečnosti; mimo to pěstuje se kreslení dle živého modelu a studie krojové. V druhé části technického kreslení pro posluchače strojního inženýrství vyučuje honor. docent prof. Ing. prof. Jos. Svatoš. Přihlíží se tu hlavně k vyměřování, skizzování a zobrazování částí strojových, strojů i nástrojů, a to jak v řezech tak pohledech i k provádění výkresů strojnických.