Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Úvodní stránka

Budova české techniky r. 1911

Základní původní myšlenkou novostavby české vysoké školy technické Františka Josefa v Brně bylo umístiti jednotlivé odbory ve zvláštních budovách a odděliti též některé větší ústavy v separátní pavillony. Výsledkem jsou tři budovy (A, B, C), stanice přečerpací a místo reservované pro příští ústav chemický.

Hlavní, střední budova (A) okupována jest předměty všeobecnými, knihovnou, ústavem mineralogicko-geologickým a kancelářemi, v prvém jejím patře jsou spojovací chodby k jihu do budovy stavební (B) a k severu do budovy strojní (C). Nové odbory kulturního inženýrství a oddělení elektroinženýrské, které otevřeny teprvé v létech 1909/10 a umístěny byly tento v budově C, onen v budově B.

Popisy jednotlivých ústavů jsou v následujícím srovnány dle těchto budov a jednotlivých pater v nich, v pořádku, v jakém by jimi asi návštěvník techniky procházel. Uvedeno je předem rozdělení v ústavu, vytčeny hlavní součástky sbírek a zařízení a ku konci podán účel ústavu i způsob, kterým se vyučování po stránce theoretické i praktické vede, po př. zdokonaluje. Mnohé ústavy jsou nedokončeny, některé v primitivních počátcích jednak z důvodů časových, hlavně pak z nedostatku finančních prostředků. V těchto případech uvedeny jsou alespoň myšlénky a snahy příslušných správcův ústavů, aby bylo patrno, jak si představujeme naši vysokou školu ve stavu definitivním.

Z města přicházíme k nové budově české vys. školy technické nejlépe ulicí Veverskou, v jejímž prodloužení na straně západní prostírají se zmíněné tři budovy, z nichž (B) a (C) hraničí přímo na chodník. Budova střední (A) posunuta jest od ulice, nádvoří odděleno od této nízkou zídkou a železnou mříží se třemi vchody.