Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Úvodní stránka

Ústav obecné mechaniky a hydromechaniky. - Ústav deskriptivní geometrie.

Proti východům schodiště ve druhém patře jsou tři ložie, z nichž přehlédnouti lze aulu. V jižním křídle tohoto patra jsou místnosti professora obecné mechaniky a hydromechaniky, dvorního rady prof. Václava Řehořovského a professora deskriptivní geometrie Miloslava Pelíška. Vedle pracoven obou professorů jsou tu pokoje pro jich assistenty a sbírky hydromechanické omezené zatím na přístroje pro základní měření vodních toků a pod. K místnostem professora deskriptivní geometrie přiléhá posluchárna deskriptivní geometrie v levém zadním křídle upravená podobně jako pod ní se nalézající. Také této posluchárny se užívá pro přednášky docentů honorovaných i soukromých.

V severní části popisovaného patra je druhá posluchárna mathematiky a veliké rýsovny deskriptivni geometrie, k nimž v zadním křídle přiléhají sbírky deskriptivní geometrie a technického kreslení. Sbírka modelů z deskriptivní geometrie má 64 exemplářů a 296 učebných pomůcek.

Jest litovati, že amfiteatrální posluchárny, přes všechnu snahu sboru professorského, nejsou přiměřeně vysoky, zvláště vzhledem k příčnému rozměru, který převládá. Lavice v nich jsou se sklápěcími sedadly, a není tu více míst než asi 150.