Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Úvodní stránka

Ostatní místnosti v souterrainu hlavní budovy.

Pod vestibulem upravena jest topírna ústředního topení pro střední pavillon. Na straně jižní přiléhá k ní byt vrátného, na straně severní místnost pro transformatory. V levém křídle budovy, pod ústavem mineralogicko-geologickým jsou tělocvična se šatnou a sprchami a bývalou místností pro sbírky míneralogické a fotografické, která upravena jako šermírna. Přispěním „Sokola” brněnského a „Šermířského odboru” sportovního klubu „Slavia” postaráno bylo hned prvním rokem v nové budově o tělesný výcvik našeho posluchačstva, které se jak tělocviku tak šermu horlivě účastní. Sbor professorský usiluje o zřízení lektorátů pro tělocvik a pro šerm, aby se po příkladu cizích vysokých škol, zejména anglických a amerických rozumné pěstění tělesného sportu u nás náležitě rozšířilo. V pravém křídle popisovaného souterrainu jest knihovní skladiště (viz výše), byt knihovního sluhy, skladiště uhlí a pod. a místnosti pro spolek posluchačů inženýrství na naší vysoké škole, jakož i fotografická komora pro jeho odbor fotografický.