Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Úvodní stránka

První patro střední budovy.

Do prvého patra vcházíme dvojramenným schodištěm, jež vyúsťuje proti třem vchodům do auly, hlavní to místnosti representační, která je ve středu celého patra. Vzdušná a světlá tato místnost o ploše 244 m2 má po pravé straně vyvýšené podium s předsednickým stolkem v prostřed a křesly ve třech řadách. Sedadla v místnosti jsou volně rozestavena. V prostřed čela sálu visí portrét Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa 1., zakladatele naší vysoké školy, v nadživotní velikosti a slavnostním rouše, který maloval člen sboru našeho prof. Arch. Ferd. Herčík. Po stranách jsou symetricky upravené vchody do sborovny se starším portretem Jeho Veličenstva, darovaným c. k. ministerstvem kultu a vyučování naší vysoké škole v roce 1900. Ke sborovně vede zvláštní vchod ze šatny, kam se vchází z hlavní chodby. Na severní straně přiléhají k aule místnosti rektorátu a sekretariátu s předsíněmi. Úřadovna rektora spojena jest s menší místností určené pro archiv vysoké školy se sekretariátem, odkud vedou dveře do kanceláře rektorátní, v níž prozatímně je též umístěna ústřední domácí stanice telefonická, která obstarává telefonické spojení jednotlivých professorů navzájem nebo s centrálou.

V levém zadním křídle je amfiteatrálně upravena posluchárna, kde se konají přednášky o geologii, mathematice a ve večerních hodinách přednášky docentů a lektorů. Místnost tuto lze zatemniti a použíti pro demonstrace projekčním strojem, který zakoupen od fy Reichertovy (z Vídně). Vedle projekce diapositivů jest přístroj zařízen i pro mikroprojekci a projekci při polarisovaném světle pro účely mineralogické.