Accredited branches at BUT FME in the academic year 2020/21

The University realizes accredited study programmes and programmes of lifelong education. The type of university educational work is decided by type of realized accredited study programmes. The University have a license for to admit of study applicants, to perform the state examinations and to award academic titles.

Po kliknutí na zkratku jazyka se zobrazí seznam oborů zvoleného studijního programu, jejichž akreditace je ve zvoleném jazyce výuky platná v akademickém roce 2020/21, seznam obsahuje interní kód oboru, kód KKOV, datum platnosti akreditace, číslo jednací příslušného rozhodnutí MŠMT (dle stanoviska Akreditační komise) a formu výuky (Full-time, Combined).

List of Study Programmes

TypeAbbrev.namelanguageduration
NM-FIN-PPhysical Engineering and Nanotechnology
cz
  2 years
BB-FIN-PPhysical Engineering and Nanotechnology
cz
  3 years
BB-MAI-PMathematical Engineering
cz
  3 years
BB-PDS-PIndustrial Design
cz
  3 years
BB-VSY-PProduction Technology
cz
  3 years
BB2341-3Engineering
cz
en
de
3 years
BB3901-3Applied Sciences in Engineering
cz
en
 3 years
NN2301-2Mechanical Engineering
cz
en
 2 years
NN2344-2Production Systems
cz
de
 2 years
NN2345-2Industrial Engineering
en
  2 years
NN3901-2Applied Sciences in Engineering
cz
en
 2 years
NN2301-3Mechanical Engineering
cz
  3 years
MM2301-5Mechanical Engineering
cz
  5 years
DD2302-3Machines and Equipment
cz
en
 3 years
DD2303-3Manufacturing Technology
cz
en
 3 years
DD3901-3Applied Sciences in Engineering
cz
en
 3 years
DD3910-3Physical and Materials Engineering
cz
en
 3 years
DD3913-3Applied Natural Sciences
cz
en
 3 years
DD3917-3Forensic Engineering
cz
en
 3 years
DD3920-3Metrology and Quality Assurance Testing
cz
en
 3 years
DP2302-4Machines and Equipment
cz
en
 4 years
DP2303-4Manufacturing Technology
cz
en
 4 years
DP3901-4Applied Sciences in Engineering
cz
en
 4 years
DP3910-4Physical and Materials Engineering
cz
en
 4 years
DP3913-4Applied Natural Sciences
cz
en
 4 years
 Display all branches in all doctoral programmes and in language
cz
en
  
Display the newest accreditation decisions which are valid in the year
Change mode to display all decisions, which are valid in pertinent year.
Display global overview of acredited branches ordered by date of acreditation validity.