Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

  -  Uzel
-  Odbor výrobních strojů
-  Odbor robotiky a robotů
-  Odbor výrobních systémů a virtuální reality
-  Odbor elektrotechniky
-  Odbor kvality, spolehlivosti a bezpečnosti
-  Výzkumné centrum automatické manipulace
Seznam osob
 

Pedagogický profil

Studium garantované ústavem

Ústav zajišťuje výuku problematiky konstrukce, projektování, stavby, řízení, provozu a diagnostiky obráběcích a tvářecích strojů, průmyslových robotů a manipulátorů a výrobních systémů z nich vytvářených.

Rovněž zajišťuje výuku elektrotechnických předmětů pro bakalářské, magisterské a doktorské studium všech oborů a specializací na FSI.

Vědecký profil

Seznam projektů řešených ústavem

Nedílnou součástí činnosti ústavu je i vědecko – výzkumná, projekční a konstrukční činnost. V minulosti byla navržena řada speciálních obráběcích strojů pro výrobu ložisek a dále průmyslové roboty řady PRKM, které jsou nasazeny v řadě strojírenských závodů. Ústav byl spoluřešitelem několika pružných výrobních systémů a podílel se na jejich uvedení do výroby. Ústav se trvale podílí na řešení mnoha výzkumných úkolů ve spolupráci s výzkumnými pracovišti a fakultami v celé České republice. Dále se řeší výzkumné úkoly, týkající se konstrukce a řízení robotů, konstrukce periferních zařízení a koncových efektorů, konstrukce obráběcích a tvářecích strojů, výpočtových řešení hydrostatických obvodů, prvků umělé inteligence, senzoriky, metrologie, problematiky jakosti výroby a znaleckých oborů strojírenství a ekonomiky. V poslední době se ústav výrazně podílí na výzkumné činnosti v oblasti spolehlivosti, životnosti a diagnostiky elektrotechnických zařízení. Jedná se především o oblast elektrických strojů točivých.

Odborná spolupráce

Ústav udržuje pracovní kontakty s několika zahraničními technickými univerzitami a výzkumnými pracovišti: TU a FhI Chemnitz, Hogeschool van Utrecht, ESIEE Paris, Tamperen Teknilinnen Korkeakoulu, Polytechnio Kritis, TU Gratz.

 
Další informace na WWW
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
 
Prezentace ústavu
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky