Vedení fakulty

Děkan

doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.
tel.:541 142 171
fax:541 142 222
e-mail:dekan@fme.vutbr.cz

Proděkani

prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
statutární zástupce děkana
tvůrčí činnost, doktorské studium
tel.:541 142 723
fax:541 142 222
e-mail:prodekan-vyzkum@fme.vutbr.cz

doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.
vnější vztahy, spolupráce s průmyslem
tel.:541 142 584
fax:541 142 222
e-mail:prodekan-zahranici@fme.vutbr.cz

Ing. Josef Bednář, Ph.D.
bakalářské studium, přijímací řízení, akreditace, rozvrhy, ediční činnost
tel.:541 142 550
fax:541 142 222
e-mail:prodekan-1stupen@fme.vutbr.cz

doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D.
magisterské studium, mezinárodní studium, stipendia a poplatky, CŽV, závěrečné práce a státní zkoušky
tel.:541 142 891
fax:541 142 222
e-mail:prodekan-2stupen@fme.vutbr.cz