Poradní sbory

Rada pro informační systém

doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.
děkan fakulty

Ing. Petr Tesař
tajemník fakulty

doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.
proděkan

Ing. Pavel Miček, Ph.D.
systémový integrátor

Ing. Pavel Heriban, Ph.D.
správce fakultní sítě

doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.
správce internetových stránek FSI

prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc.
tajemník Rady studijních programů

Ediční rada FSI

Ing. Josef Bednář, Ph.D.
proděkan FSI

doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D.
proděkan FSI

doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Disciplinární komise FSI

Předseda:

doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D.
proděkan FSI

Další členové:

Ing. Josef Bednář, Ph.D.
proděkan FSI

prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
proděkan FSI

Ing. Tereza Konečná
studentka DSP,
obor Aplikovaná Matematika

Ing. Petra Kosová
studentka NMSP Aplikované vědy v inženýrství,
obor Matematické inženýrství

Ing. Michal Huber
student BSP Strojírenství

Rada studijních programů FSI

Předsednictvo rady studijních programů

Předseda:

doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.
děkan FSI

Koordinátor rady pro bakalářské studijní programy resp. základní studium:

Ing. Josef Bednář, Ph.D.
proděkan

Koordinátor rady pro navazující magisterské studijní programy resp. oborové studium:

doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D.
proděkan

Tajemník rady:

prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc.

Členové rady:

prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.
ředitel Ústavu matematiky FSI

prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.
ředitel Ústavu fyzikálního inženýrství FSI

prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
ředitel Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI

prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
ředitel Ústavu materiálového inženýrství FSI

prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
ředitel Ústavu konstruování FSI

doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
ředitel Energetického ústavu FSI

prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.
ředitel Ústavu strojírenské technologie FSI

doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
ředitel Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI

prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.
ředitel Ústavu procesního inženýrství FSI

prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
ředitel Ústavu dopravní techniky FSI

doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
ředitel Leteckého ústavu FSI

doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
ředitel Ústavu automatizace a informatiky FSI