Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

E-mail:   heriban@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav automatizace a informatiky
Zařazení:   Zástupce ředitele
Místnost:   A4/703
Pracoviště:   Ústav automatizace a informatiky
odbor kyberneticko-fyzikálních systémů
Zařazení:   Vedoucí odboru
Místnost:   A4/703
Pracoviště:   Ústav automatizace a informatiky
odbor kyberneticko-fyzikálních systémů
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A4/703
Pracoviště:   Děkanát
Oddělení ICT
Zařazení:   Technický pracovník
Místnost:   A4/703

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2008, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
  obor: Inženýrská mechanika
 • 1990, Ing., Fakulta strojní, VUT v Brně
  obor: Počítačové navrhování strojních soustav

Přehled zaměstnání

 • 1991/5–2023/3, asistent, od 2008/3 odborný asistent, ÚMTMB FSI VUT v Brně
 • 1996/10–2023/3, technický pracovník, ÚAI FSI VUT v Brně
 • 2023/4–dosud, odborný asistent, ÚAI FSI VUT v Brně
 • 2023/4–dosud, technický pracovník, Oddělení ICT děkanátu FSI VUT v Brně

Univerzitní aktivity

 • 1996–dosud, správce fakultní sítě FSI
 • 2001–dosud, člen Rady pro Informační systém FSI VUT v Brně
 • 2022–dosud, člen Technologické rady VUT v Brně

Projekty

 • 2011–2012: projekt FR Cesnet 414/2011 – Nasazení protokolu IPv6 pro služby koncových uživatelů FSI VUT v Brně
 • 1996–1997: projekt INFRA IF96030 – Rozvoj campusní počítačové sítě lokality VUT Brno Technická a její přechod na novou technologii

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • KRATOCHVÍL, C.; HERIBAN, P.:
  Dynamické systémy a chaos,
  ISBN 978-80-214-4152-1, (2010), Vysoké učení technické v Brně
  kniha odborná
 • KRATOCHVÍL, C.; HERIBAN, P.; HOUFEK, M.; HOUFEK, L.; ŠVÉDA, P.:
  Experimental research of Chaos in Drive Systems,
  Engineering Mechanics, Vol.16, (2009), No.3, pp.239-248, ISSN 1802-1484, Engineering Academy of the Czech Republic
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KRATOCHVÍL, C.; HERIBAN, P.; ŠVÉDA, P.:
  Contribution to Problem of Chaos Control in the Dynamic Systems,
  Modelling and Optimization of Physical Systems, pp.77-80, ISBN 978-83-60102-52-7, (2009), Politechnika Slaska
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 13th International Seminar on Applied Mechanics, Wisla, 29.05.2009-31.05.2009
 • HOUFEK, M.; KRATOCHVÍL, C.; HERIBAN, P.; HOUFEK, L.:
  Mechatronické pohonové soustavy,
  ISBN 978-80-214-3790-6, (2008), Vysoké učení technické v Brně
  kniha odborná
 • CHALUPA, M.; KRATOCHVÍL, C.; KOTEK, V.; HERIBAN, P.:
  Combined method of analysis of driving systems dynamic properties,
  1, pp.165-196, ISBN 80-8075-128-5, (2006)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Special Technology 2006, Bratislava, 04.05.2006-04.05.2006

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • KRATOCHVÍL, C.; HERIBAN, P.:
  Dynamické systémy a chaos,
  ISBN 978-80-214-4152-1, (2010), Vysoké učení technické v Brně
  kniha odborná

  Chaos je významným prvkem v analýze dynamických vlastností technických soustav. Je to fenomén, který se objevuje v celém spektru soustav nejen technických, ale i přírodovědných a ekonomických.