Habilitační řízení

Jméno :    Ing. Lenka KUNČICKÁ, Ph.D.
Obor : Strojírenská technologie
Záznam řízení
Publikační činnost uchazeče

Jméno :    Ing. Tomáš MAUDER, Ph.D.
Obor : Konstrukční a procesní inženýrství
Záznam řízení
Publikační činnost uchazeče

Jméno :    Ing. Radovan ŠOMPLÁK, Ph.D.
Obor : Konstrukční a procesní inženýrství
Záznam řízení
Publikační činnost uchazeče

Zobrazit ukončená řízení