Habilitační řízení

Jméno :    Ing. Petr BÁBOR, Ph.D.
Obor : Aplikovaná fyzika
Záznam řízení
Publikační činnost uchazeče

Jméno :    Ing. Andrea KONEČNÁ, Ph.D.
Obor : Aplikovaná fyzika
Záznam řízení
Publikační činnost uchazeče

Jméno :    Mgr. et Mgr. Aleš NÁVRAT, Ph.D.
Obor : Aplikovaná matematika
Záznam řízení
Publikační činnost uchazeče

Zobrazit ukončená řízení