Habilitační řízení

Jméno :    Ing., Dipl.-Ing. Michal HOLUB, Ph.D.
Obor : Konstrukční a procesní inženýrství
Záznam řízení
Publikační činnost uchazeče

Jméno :    Mgr. Vlastimil KŘÁPEK, Ph.D.
Obor : Aplikovaná fyzika
Záznam řízení
Publikační činnost uchazeče

Jméno :    Ing. Pavel POŘÍZKA, Ph.D.
Obor : Aplikovaná fyzika
Záznam řízení
Publikační činnost uchazeče

Jméno :    Ing. František ŠEBEK, Ph.D.
Obor : Aplikovaná mechanika
Záznam řízení
Publikační činnost uchazeče

Zobrazit ukončená řízení