Habilitační řízení

Jméno :    Ing. Michal KUBÍK, Ph.D.
Obor : Konstrukční a procesní inženýrství
Záznam řízení
Publikační činnost uchazeče

Jméno :    Ing. Tomáš MAUDER, Ph.D.
Obor : Konstrukční a procesní inženýrství
Záznam řízení
Publikační činnost uchazeče

Jméno :    Ing. Václav POUCHLÝ, Ph.D., Ing.Paed.IGIP
Obor : Materiálové vědy a inženýrství
Záznam řízení
Publikační činnost uchazeče

Zobrazit ukončená řízení