Fakulta a firmy

Úzká spolupráce s průmyslovými podniky, firmami a společnostmi patří k prioritám Fakulty strojního inženýrství. Spolupráce s průmyslovými partnery je realizována různými formami.

Spolupráce s firmami v oblasti studia

Studijní programy fakulta tvoří a realizuje s ohledem na požadavky průmyslových partnerů na odbornost a dovednosti absolventů.

V průběhu čtvrtého ročníku probíhají odborné praxe studentů ve firmách. Studenti si také mohou do svého studia zařadit volitelný předmět průmyslový projekt, který umožňuje začlenit praxi přímo do studia. Další ukázkou úzkého propojení studia s praxí je tzv. expertní výuka, jejímž cílem je poskytnout studentům bakalářského i magisterského studia praktický pohled na studovanou problematiku, a ještě více tak podnítit jejich zájem o daný předmět a obor. Přivítáme zájem odborníků z praxe o přednášky, ukázky praktických aplikací ve výuce, experimentů, laboratorních cvičení, aj., které bychom mohli začlenit do výuky jednotlivých předmětů.

Řešení úloh z průmyslové praxe

Potřebujete si pronajmout unikátní přistroj, jehož nákup by pro Vás představoval příliš velkou investici?

Potřebujete na novém produktu spolupracovat s výzkumným centrem?

Potřebujete tým odborně vyškolených pracovníků?

Fakulta nabízí firmám využití akreditovaných laboratoří, testování výrobků ve výuce, výzkumnou a vývojovou činnost, odborné poradenství a konzultace, odborné kurzy v rámci dalšího profesního (celoživotního) vzdělávání, kvalifikované lidské zdroje. Úlohy z praxe mohou být řešeny i formou bakalářských a diplomových projektů.

Prezentace firem studentům

Fakulta firmám umožňuje jejich představení současným i budoucím studentům během Dnů otevřených dveří či Dnů firem na FSI. Na internetových stránkách fakulty jsou také zveřejňovány nabídky pracovních pozic a stáží ve firmách.

Akademicko-průmyslové fórum

Každý rok probíhá na fakultě setkání zástupců akademického a průmyslového světa. Konference je zaměřena na formulaci témat aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti konkurence-schopného strojírenství a souvisejících oborů či odvětví a na formulaci témat výchovy vysoce specializovaných odborníků pro potřeby průmyslu, zejména ve všech jeho oblastech, které tíží naše podnikatele. Fóra se účastní zástupci univerzity, fakulty a ředitelé a manažeři průmyslových podniků.

Přivítáme jakékoliv Vaše další návrhy na spolupráci.

V případě zájmu kontaktujte: