Centrum nových technologií ve strojírenství

  -  Projektové oddělení NETME Centre
-  Laboratoř integrace procesů
-   sekce procesního inženýrství
-  Sekce přenosu tepla a proudění
-   sekce termomechaniky
-   sekce energetického inženýrství
-   sekce termomechaniky
-   sekce energetického inženýrství
-   sekce termomechaniky
-   sekce termomechaniky
-  Sekce matematiky
-   sekce letadel
-  Sekce letadlových konstrukcí
-  Sekce letadlových soustav
-   sekce automobilního inženýrství
-  Sekce autonomních vozidel a alternativních pohonů
-   sekce automobilového inženýrství
-   sekce průmyslové automatizace a digitalizace
-   sekce výrobních strojů
-  Sekce speciálních elektrických strojů
-   sekce speciálních tekutinových strojů
-   sekce speciálních tekutinových strojů
-   sekce termomechaniky
-  Sekce výrobních systémů
-   výrobní stroje a robotika
-   sekce konstruování
-   sekce mechaniky těles a mechatroniky
-   sekce konstruování
-   sekce konstruování
-   sekce konstruování
-   sekce pokročilých materiálů
-   sekce pokročilých materiálů
-   sekce lomové mechaniky
-   sekce mechatroniky
-   sekce přenosu tepla a proudění
-   sekce přenosu tepla a proudění
-  Sekce strojírenské technologie
-  Sekce mechaniky
-   sekce strojírenské technologie
-   sekce strojírenské technologie
Seznam osob
 

NETME Centre – celým názvem New Technologies for Mechanical Engineering (Centrum nových technologií pro strojírenství) – je koncipováno jako regionální výzkumné a vývojové centrum, založené na kvalitní vědecké a výzkumné základně Fakulty strojního inženýrství. Projekt byl v období 2010–2013 financován z fondů EU a MŠMT, z prostředků OP VaVpI ve výši dotace 768 mil. Kč. V období 2014–2018 je projekt financován programem MŠMT: LO – Národní program udržitelnosti I ve výši uznatelných nákladů 606 mil. Kč.

Centrum navazuje na dlouholetou vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost FSI VUT V Brně. Je členěno do pěti divizí, které korespondují s oborovou strukturou Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně:

Divize energetiky, procesů a ekologie (PPE) se zabývá vědou a výzkumem v oblasti ochrany životního prostředí, koncepční energetiky, energetických zařízení, procesních technologií, termomechaniky, expertního měření v energetice atd.

Divize letecké a automobilní techniky (AAT) se zabývá vědou a výzkumem v oblasti leteckého zkoušení, simulací pro letecké i neletecké aplikace, modelování a testování vozidel, modelování a testování pohonných jednotek, kritérií funkčnosti stavebních a manipulačních strojů atd.

Divize mechatroniky (M) se zabývá vědou a výzkumem v oblasti modelování, vývoje SW a realizace řízení mechatronických soustav, výrobních strojů, strojírenské technologie, výpočetních návrhů elektrických a hydraulických strojů atd.

Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví (VMDT) se zabývá vědou a výzkumem v oblasti měření akustické emise, 3D optické digitalizace, tenkých mazacích filmů, vibroakustiky, prototypingu, inženýrských analýz, problematiky biomechaniky člověka atd.

Divize progresivních kovových materiálů (AMM) se zabývá vědou a výzkumem v oblasti tepelného zpracování, technologie elektronového paprsku, fázové a strukturní analýzy, mechanických vlastností materiálu, numerických modelů materiálu atd.

Aktivity Centra mají za cíl rozvinout spolupráci s aplikační sférou a posílit tak konkurenceschopnost regionu, podílet se na rozvoji znalostní ekonomiky regionu a umožnit soukromým subjektům pružný přístup k nejnovějším výsledkům výzkumu na smluvní bázi a s cílem zajistit maximální aplikační potenciál.

 
Další informace na WWW
Centrum nových technologií ve strojírenství
 
Prezentace ústavu
Centrum nových technologií ve strojírenství