Odpovědi na časté a palčivé dotazy

Úvodem

Pokusili jsme se odpovědět na otázky, které nám častěji kladete, anebo o nichž víme, že často napadají ty, kdo o studiu na naší fakultě uvažují.


1. otázka: Je studium na fakultě vhodné pro ženy? Odpověď

2. otázka: Jak je to s obtížností předmětů? Odpověď

3. otázka: Je studium časově náročné? Odpověď

4. otázka: Co je obsahem studia oborů? Odpověď

5. otázka: Co jsou to profesní bakalářské obory? Odpověď

6. otázka: Lze se do odborné činnosti na fakultě zapojit již od prvního ročníku? Odpověď

7. otázka: Jaké je uplatnění absolventů? Odpověď

8. otázka: Zvládnu to? Odpověď

Nenašli jste odpověď na svou otázku? Podívejte se do informační brožury, zeptejte se nás na facebooku nebo pište studijní referentce, případně proděkanovi pro studium.