Přihlášky ke studiu do akademického roku 2019/2020

Bakalářské studium

Termín podání přihlášek do BS: 1. 1. 2019 – 31. 3. 2019

Postup při vyplnění přihlášky:

 1. studijní program (Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, Matematické inženýrství, Průmyslový design ve strojírenství, Výrobní technika nebo Strojírenství)
 2. studijní obor pokud je součástí studijního programu (Strojírenství nebo Aplikované vědy v inženýrství)
  • Základy strojního inženýrství (navazuje 18 oborů magisterského studia)
  • Materiálové inženýrství
  • Mechatronika
  • Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
 3. Obory vhodné pro přípravu k povolání (jsou součástí oboru Strojírenství a volí se v průběhu studia):
  • Aplikovaná informatika a řízení
  • Energetika, procesy a životní prostředí
  • Profesionální pilot
  • Stavba strojů a zařízení
  • Strojírenská technologie

Poznámky

Přijímací řízení je společné pro všechny obory bakalářského studia.

Přijímací zkouška bude písemná z matematiky a fyziky (podrobněji na stránce „požadavky k přijímací zkoušce”). Přijímací zkouška může být prominuta (viz také „pravidla přijetí”).

Termín přijímací zkoušky:
17.–20. června 2019, náhradní termín 26. června 2019

Náležitosti ke zkoušce jsou upřesněny v „pravidlech přijetí”.

Přihlásit se ke studiu na FSI je možno podáním papírové přihlášky nebo elektronicky na adrese http://www.vutbr.cz/eprihlaska.

e-prihlaska

Navazující magisterské studium

Termín podání přihlášek do NMS: 1. 1. 2019 – 31. 3. 2019

Postup při vyplnění přihlášky:

 1. studijní program (např. strojírenství, aplikované vědy, ...) vyberte podle oboru, který chcete studovat, a podle formy studia (prezenční nebo kombinovaná)
 2. pak zvolte obor studia
 3. absolventi profesních oborů na FSI musí volit obory s poznámkou „pro absolventy B-XXX”, kde XXX je zkratka bakalářského oboru!

Poznámky

Přijímací řízení je společné pro všechny obory navazujícího magisterského studia.

Přijímací zkouška má písemnou část z matematiky, fyziky a technické mechaniky (podrobněji na stránce „požadavky k přijímací zkoušce”) a oborovou část (posouzení předpokladů ke studiu oboru). Přijímací zkouška může být v mnoha případech prominuta (viz také „pravidla přijetí”).

Termín přijímací zkoušky:

 • písemná část: 13.–14. května 2019, náhradní termín 20. května 2019.
 • oborová část: 3.–21. června 2019

Přihlásit se ke studiu na FSI je možno podáním elektronické přihlášky na adrese http://www.vutbr.cz/eprihlaska. Absolventi jiných fakult než FSI mohou též podat papírovou přihlášku.

e-prihlaska

Další informace můžete získat na studijním oddělení děkanátu (tel. 541 142 141, příp. 541 142 135) nebo na adrese studium@fme.vutbr.cz