Přípravné kurzy matematiky a fyziky

Pro uchazeče o studium na vysokých školách (nejen na FSI VUT v Brně) se od 4. 1. 2019 uskuteční přípravný kurz matematiky a přípravný kurz fyziky.

1. Přípravný kurz matematiky

2. Přípravný kurz fyziky

Cena:

Cena jednoho kurzu je 1800,- Kč.

Místo konání kurzů:

Fakulta strojního inženýrství VUT, Brno, Technická 2 – v blízkosti zastávky Technická (autobus č. 53) nebo zastávky Červinkova (tramvaj č. 12).

Doba konání:

Každý z kurzů je 26-ti hodinový (13 týdnů po 2 hodinách).

  • Kurz fyziky: pátek 15.00–16.40 hod
  • Kurz matematiky: pátek 16.50–18.30 hod

Zahájení kurzů:

Kurzy budou zahájeny v pátek 4. ledna 2019.

Přihlášky:

Přípravný kurz matematiky

Do 31. 12. 2018, písemně, telefonicky nebo elektronicky na uvedeném e-mailu, s uvedením nejen jména přihlašovaného, ale i poštovní adresy pro zpětnou odpověď. Před zahájením kurzů obdrží přihlášení účastníci podrobné písemné informace o místě konání, způsobu placení atd.

Přípravný kurz fyziky

Je možné se přihlašovat do konce roku 2018 a po domluvě i po termínu oficiálního zahájení kurzu počátkem roku 2019 pomocí elektronického formuláře přístupného zde. Na stránkách jsou uvedeny kompletní informace o náplni kurzu, místu konání, způsobu placení atd.

Přípravné kurzy a přijímací řízení na FSI

V případě úspěšného absolvování závěrečných písemných testů, které se budou konat na závěr kurzu a svou odbornou úrovní budou shodné s úrovní přijímacích testů na FSI VUT v Brně (pro ak. rok 2019/2020) bude podle směrnice pro přijímací řízení na FSI toto úspěšné zakončení kurzu uznáno jako úspěšné vykonání přijímací zkoušky. V případě neúspěšného absolvování závěrečných písemných testů bude moci uchazeč o studium na FSI konat přijímací zkoušku v řádném termínu.