Forma studia

V některých oborech může student volit kromě prezenční formy též kombinovanou. Obsah studia v obou formách je identický.

Studijní programy a seznam oborů, v nichž je otevírána výuka v kombinované formě studia, jsou vyjmenovány v pokynu děkana stanovující pravidla pro přijímací řízení a jsou zveřejněny též v přehledové tabulce.

Prezenční forma studia je založená na každodenní návštěvě výuky a soustavném kontaktu s vyučujícími. To znamená, že studenti studují podle týdenního rozvrhu. Tato forma studia je vhodná především pro studenty, kteří bezprostředně ukončili střední školu.

Kombinovaná forma studia představuje kombinaci prezenčního a distančního studia v poměru 1:2. Prezenční část výuky (jedna třetina) probíhá jednou týdně formou soustředění a řízených konzultací. Distanční část výuky (dvě třetiny) je uskutečňována řízeným samostudiem. Na FSI je kombinovaná forma studia realizována v jednom z následujících konzultačních středisek:

  • FSI, Brno (bakalářské i magisterské obory)

Výuka v kombinované formě probíhá v pátek, případně v pondělí v učebním bloku cca od 8 do 16 hod.