Den firem na FSI

Den firem na FSI VUT v Brně je akce, kterou každoročně pořádaná Fakulta strojního inženýrství pro firmy, které hledají na různé pracovní pozice absolventy studijních programů této fakulty. Zúčastněné firmy mají možnost oslovit studenty a prodiskutovat s nimi své požadavky a nabídky a studenti zase mají možnost navázat kontakt s jejich budoucím zaměstnavatelem.

Prezentace, informace a diskuse probíhají na stáncích přímo v prostorách fakulty. Kooperace s firmami a průmyslovými podniky je pro Fakultu strojního inženýrství v Brně velmi důležitá. Tato spolupráce probíhá v oblasti pedagogické i vědeckovýzkumné.

V oblasti pedagogické se jedná o rozvoj stávajících a vznik nových akreditovaných oborů, zadávání témat bakalářských, diplomových a disertačních prací, stáže a praxe studentů, trainee a stipendijní programy. V oblasti vědeckovýzkumné řeší odborníci z jednotlivých pracovišť fakulty ve spolupráci s odborníky z firem grantové a průmyslové projekty, jejichž výsledky se realizují v praxi.

Kontaktní osobou je:
Mgr. Radka Šťávová,
e-mail: stavova@fme.vutbr.cz, tel. 541 144 988.