Vítejte na Fakultě strojního inženýrství!

Fakulta patří Vysokému učení technickému v Brně. Najdete ji ve vysokoškolském areálu Pod Palackého vrchem, kde sídlí také další fakulty VUT v Brně, koleje, menzy, sportovní areálČeský technologický park.

Na odborných pracovištích a v laboratořích fakulty pracují špičkoví odborníci v moderních i tradičních disciplinách strojního inženýrství, v oborech aplikovaných přírodních a technických věd a také v aplikovaných uměleckých disciplinách. Na fakultě proto najdou místo pro svůj odborný růst studenti a studentky s velmi různorodými zájmy, které spojuje snaha a chuť poznat nové věci, nespokojit se s polovičatostí a podílet se na společném tvůrčím úsilí.

Fakulta dosahuje dlouhodobě nejlepších hodnocení v České republice. Ve výzkumu, vývoji i na přípravě výuky spolupracuje s významnými českými univerzitami, předními průmyslovými podniky, ústavy akademie věd a také zahraničními univerzitami, na nichž dobří studenti absolvují část svého studia a nacházejí uplatnění. Výzkumné a vývojové zázemí fakulty je v současné době rozsáhle modernizováno z prostředků projektů Netme CentreCEITEC, který je realizován společně s Masarykovou univerzitou a dalšími brněnskými institucemi.

Základní obory studia

Na fakultě můžete získat magisterské vzdělání a titul inženýr ve 21 základních oborech. Při studiu každého z oborů se můžete dále odborně profilovat výběrem volitelných předmětů studia a tématu diplomové práce. Bakalářského titulu lze dosáhnout v 11 základních oborech. Informace pro zájemce o studium nalezete zde.

Ke studiu na fakultě se mohou přihlásit:

  • Absolventi středních škol s maturitou, pro které je určeno bakalářské studium zakončené po 3 letech titulem Bc. (bakalář).
  • Absolventi bakalářských programů na vysokých školách, pro něž je určeno navazující magisterské studium, zakončené po 2 letech titulem Ing. (inženýr).
  • Absolventi magisterských programů na vysokých školách, pro něž je určeno doktorské studium, zakončené po 3 až 4 letech titulem Ph.D. (doktor).