Aktuální výsledky průzkumu mezi absolventy navazujícího magisterského studia

Výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo v období říjen - prosinec 2013. Osloveni byli absolventi FSI z roku 2011 a 2012, tedy rok až dva po absolutoriu.

Absolventi FSI VUT v Brně snadno vstupují na pracovní trh

  • 56 % absolventů mělo zajištěnou práci ještě před ukončením studia
  • 53 % alespoň občas kvalifikovaně pracovalo již během studia

Fakulta zprostředkovává kontakt s budoucími zaměstnavateli

  • 31 % absolventů strojírenských oborů k najití zaměstnání využilo aktivit ze strany fakulty/VUT – 16 % spolupráci v rámci studia (na diplomové práci, projektu aj.), 13 % pak prezentace firem přímo na škole nebo pracovních veletrzích, které VUT (spolu)pořádá

Slušný nástupní plat, rok až dva po absolutoriu v průměru o čtvrtinu více

  • 23 712 Kč byl průměrný nástupní plat absolventa FSI
  • 29 523 Kč byl aktuální plat absolventů z let 2011-2012 v době dotazování, které proběhlo koncem roku 2013

Uplatnění v českých i nadnárodních společnostech

  • Shodně 37 % absolventů našlo zaměstnání v české soukromé firmě i zahraniční/nadnárodní společnosti

Strojaři najdou práci i mimo velká města, zahraničí není výjimkou

· Z výzkumu vyplynulo, že v Brně a Praze pracuje pouze třetina absolventů FSI, práci najdou také na Vysočině nebo v Olomouckém kraji, ale třeba i v zahraničí

Láká Vás věda a výzkum?

  • 22 % absolventů FSI se uplatní jako vědecko-výzkumní nebo vývojoví pracovníci

Práce, která baví

  • 92 % absolventů je se svou prací spokojeno

Znovu na VUT!

  • 93 % absolventů Fakulty strojního inženýrství říká, že by šlo na VUT v Brně studovat znovu

Kateřina Růžičková, 19. 3. 2014