Ústav automobilního a dopravního inženýrství

se člení na následující 3 odbory:

  -  Uzel
-  Odbor pohonných jednotek
-  Odbor motorových vozidel
-  Odbor transportních a stavebních strojů
Seznam osob
 

Pedagogický profil

Studium garantované ústavem

Ústav zajišťuje výuku ve velmi širokém rozsahu oboru nejnovějšími metodami s plným využitím počítačů. Jedná se o konstrukci, měření a provoz karoserií, podvozků, systémů řízení a brždění, spalovacích motorů zážehových a vznětových s jejich systémy vstřikování paliva, přeplňování a systémy řízení pro automobily a traktory, zdvihací a dopravní zařízení, stavební, úpravárenské a zemědělské stroje.

Vědecký profil

Seznam projektů řešených ústavem

V oblasti vědeckovýzkumné se ústav formou grantů nebo přímou spoluprací s průmyslem zabývá řešením problematiky spalovacích motorů a motorových vozidel, vývojem Stirlingova motoru i ekologií dopravy. V oboru stavebních a transportních strojů je to zejména výzkum v oblasti strojů pro stavbu komunikací a jejich řízení a logistiky dopravních a manipulačních systémů.

Odborná spolupráce

Ústav má navázány kontakty s následujícími zahraničními institucemi: Otto-von-Guericke-Universität Magdegurg, TU Keiserslautern, TU Dresden, TU Achen, TU München, Robert Bosch GmbH Stuttgart.

 
Další informace na WWW
Ústav automobilního a dopravního inženýrství
 
Prezentace ústavu
Ústav automobilního a dopravního inženýrství