Pravidla přijetí do BS a NMS pro akademický rok 2019/20

Děkan Fakulty strojního inženýrství vydal následující dokumenty, které stanovují pravidla pro přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/20. Níže jsou k dispozici pro stažení.

Pravidla a podmínky pro přijetí

stručný přehled podmínek přijetí, charakter přijímací zkoušky a podmínky jejího prominutí, maximální počty studentů, atd. – Směrnice děkana FSI č. 9/2018 pro navazující magisterské studium a č. 8/2018 pro bakalářské studium.