Uplatnění absolventů

V dokumentaci každého studijního oboru je popsáno možné uplatnění jeho absolventů. Obecně se absolventi studia na FSI uplatňují v těchto oblastech:

  • průmysl (strojírenský, elektrotechnický, automobilní, letecký, moderní technologie a nanotechnologie)
  • výzkum a vývoj
  • konstrukční činnost
  • návrh a řízení technologických procesů
  • management
  • obchodní a servisní činnost
  • systémy řízení jakosti
  • zastoupení zahraničních firem
  • pedagogická činnost

Uplatnění absolventů bakalářského studia

Absolventi bakalářského studia najdou uplatnění např. v technických funkcích ve vývojových a konstrukčně technologických ústavech nebo kancelářích, ve výrobních podnicích, ve službách a obchodu. Absolventi mohou rovněž dále pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu na FSI a dosáhnout titulu inženýr.

Porovnání s jinými vysokými školami

Přehled úspěšnosti absolventů vysokých škol při hledání prvního zaměstnání z let 2002 až 2012 vycházející z dat Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty UK v Praze řadí FSI mezi technické fakulty s nejnižšími počty nezaměstnaných absolventů.

Statistické zhodnocení

Absolventi FSI zpravidla nacházejí bez problémů zaměstnání v oboru, který vystudovali, přičemž poptávka po absolventech FSI stále vzrůstá. Obecně platí, že FSI nevychovává nezaměstnané absolventy. To je též zřejmé z aktuálních nabídek firem.

Doba hledání prvního místa
(za jak dlouho našli první místo (%))

 FAFEKTFCHFITFPFASTFSIFAVUVUT
zajištěno předem774528656369608861
do 3 měsíců33484532292933634
do 6 měsíců0523272564
do roka014110201
po roce010010000
celkem100100100100100100100100100

Aktuální zaměstnavatel absolventů
(firma/organizace kde absolventi pracují)

 FAFEKTFCHFITFPFASTFSIFAVUVUT
česká soukromá504131483566402349
zahraniční/nadnárodní14343418281036024
česká se zahr. kap.71071815914812
státní/veřejná0823511105388
podniká samostatně29427743315
podniká se zaměstnanci012251102
nevládní000000000
jiné021200001
celkem100100100100100100100100100

Šeďa, Šeďová: Uplatnění absolventů VUT v praxi (absolventi z let 2007 a 2008), CEVAPO, Brno 2009