Informace o studiu

 • aktuální studijní programy
  Tato část obsahuje přehled úplné dokumentace studijních programů, otevřených v aktuálním roce, a oborů, na něž se tyto porgramy dělí. Pomocí odkazů na jednotlivých stránkách jsou dostupné platné studijní plány či karty všech předmětů.

 • Následující odkazy již nejsou udržovány v aktuálním stavu!!


 • informace pro studenty BS a MS i učitele
  Tato část obsahuje platné studijní předpisy, aktuální informace o průběhu studia v bakalářských a magisterských programech a též pokyny vedení fakulty k činnostem, které je nutno provádět k zajištění úspěšného průběhu studia.
 • informace pro studenty DS i učitele
  Tato část obsahuje platné studijní předpisy, aktuální informace o průběhu studia v doktorských programech a též pokyny vedení fakulty k činnostem, které je nutno provádět k zajištění úspěšného průběhu studia.
 • celoživotní vzdělávání
  V této části se soustřeďují informace o studiu, které není uzavřeno získáním akademického titulu. Je proto vhodné například pro uchazeče z praxe, pro uchazeče o zájmové studium a podobně.
 • studium v zahraničí
  Tato část obsahuje informace, potřebné k umožnění absolvovat část studia v zahraničí a průběžně doplňované a aktualizované přehledy nabídek studijních stáží nebo odborných praxí, které mohou využít studenti Fakulty strojního inženýrství.