Zápisy do doktorského studia v akademickém roce 2018/2019

Zápisy do 1. ročníku DS

se budou konat na FSI dne 20. 7. 2018 a 3. 9. 2018 v 9:00 hod., budova A6, 2. podlaží, Aula Q, Technická 2, Brno.

Zápisy do vyšších ročníků DS

V akademickém roce 2018/2019 se budou konat zápisy do vyšších ročníků DS elektronicky pro doktorandy, kteří budou nastupovat do 2., 3. a 4. ročníku, prostřednictvím studijního informačního systému Studis v termínu od 5. 9. 2018 do 14. 9. 2018.

Pro doktorandy, kteří budou nastupovat do 5., 6. a 7. ročníku, se budou konat zápisy individuálně, na základě žádosti. Vyplněnou, podepsanou a schválenou žádost od doktoranda, školitele a oborové rady je nutné doručit na studijní oddělení A1/0222 – Eva Vrbková – v úředních hodinách nejpozději do 14. 9. 2018.