Průběh doktorského studia, pokyny

Jednotlivé dokumenty jsou určeny ke zobrazení ve formátu PDF (kliknutím na ikonu Acrobat), některé též ve formátu HTML (pomocí odkazů v textu).

1.Přijímací řízení
  Směrnice k přijímacímu řízení je dostupná na stránce Informace, předpisy
  Nabídka témat disertačních prací pro doktorské studijní programy
 Okruhy otázek pro přijímací řízení do doktorských studijních programů na FSI
2.Individuální plán
  Pokyny k vytváření individuálních plánů doktorandů
  Nabídka studijních předmětů
3.Průběh studia
  Rozvrh skupinové výuky (přístupný i z hlavního menu)
 Pravidelné roční hodnocení doktoranda
4.Státní doktorská zkouška
  Informace o státní závěrečné zkoušce doktoranda
  Formulář přihlášky je dostupný na stránce formuláře
5.Obhajoba disertační práce
  Pokyny k předložení disertační práce doktoranda
  Formulář přihlášky je dostupný na stránce formuláře