Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky

  -  Uzel
-  Odbor inženýrské mechaniky
-  Odbor mechaniky pokročilých materiálů
-  Odbor biomechaniky
-  Odbor mechatroniky
-  Odbor autonomních systémů
Seznam osob
 

Pedagogický profil

Studium garantované ústavem

Ústav zajišťuje výuku mechaniky těles, jedné ze základních disciplín studia strojního inženýrství. Výuka zasahuje na různé úrovni do všech studijních programů fakulty.

Vědecký profil

Seznam projektů řešených ústavem

Vědecko výzkumné zaměření ústavu:

konstitutivní modely a mezní stavy pro speciální typy materiálů (částicové a vláknové kompozity, elastomery, lamináty)

pevnostní návrh a optimalizace složených nádob pro extrémní tlaky

numerická simulace vybraných technologických operací

dvouparametrová lomová mechanika

měření zbytkové napjatosti

dynamika rotorových soustav

hluk a vibrace

modelování dynamických vlastností interaktivních dynamických soustav

výzkum a vývoj mechatronických systémů

biomechanika kosterně-svalové, srdečně-cévní a sluchové soustavy člověka

Výzkumná činnost ústavu, na které se podílí řada doktorandů, se odráží ve vysoké účasti a úspěšnosti v grantových soutěžích.

Odborná spolupráce

Ústav je pravidelným organizátorem významných vědeckých konferencí a vydavatelem časopisu Inženýrská mechanika. Velmi úzce spolupracuje s ústavy AVČR, zejména s Ústavem termomechaniky, Ústavem fyziky materiálů, Ústavem teoretické a aplikované mechaniky a dalšími. Rozsáhlá je rovněž spolupráce s průmyslovými podniky a vysokými školami v ČR.

Ústav udržuje také kontakty s řadou zahraničních partnerů. Jedná se např. o pracoviště na School of Mechanical and Manufacturing Engineering Dublin City University v Irsku, Instituto Superior de Engenharia de Lisboa Instituto Politécnico de Lisboa v Portugalsku, TU Chemnitz a TU Darmstadt v Německu, Waršavská Polytechnika a Technicko-zemědělská akademie Bydgoszc v Polsku, Technická Universita Iževsk v Rusku a Slovenská poľnohospodárská univerzita Nitra na Slovensku.

 
Další informace na WWW
Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
 
Prezentace ústavu
Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky