Dny otevřených dveří na FSI

Fakulta strojního inženýrství pořádá pro veřejnosti a především pro zájemce o studium Dny otevřených dveří. Každoročně probíhají v zimních měsících vždy ve dvou termínech, přičemž každého se zúčastní přibližně 450 návštěvníků.

Jednotlivé ústavy se návštěvníkům představují na prezentačních stáních, ale také jsou pořádány prohlídky fakultních laboratoří i nejmodernější technikou vybavených vědeckých pracovišť.

Kromě informací o studiu, přijímacím řízení, kolejích i stipendiích se zájemci o studium mohou seznámit také s možnostmi pracovního uplatnění. Součástí dne otevřených dveří jsou prezentace firem, kde si mohou zájemci ověřit, zda o ně bude po absolvování fakulty zájem i na trhu práce.

Cílem dne otevřených dveří je ukázat, že studium na Fakultě strojního inženýrství je perspektivní, s vyhlídkami na dobré pracovní uplatnění.

Pokud máte zájem o prezentaci firmy na Dni otevřených dveří, kontaktujte:
paní Lenku Řiháčkovou,
e-mail: rihackova@fme.vutbr.cz, tel. 541 142 135.