Děkanát

  telefon* místnost
* předvolba: +420 541 14...., GSM O2: +420 726 81...., GSM T-Mobile: +420 604 07....
 
Tajemník fakulty
Ing. Petr Tesař
fax: 2222
A1/0304
 

Správní oddělení – 13901

Sekretariát děkana
Právní záležitosti a projektové smlouvy
Mgr. Oxana Rudá A1/0329
Systémový integrátor
Podatelna
Řidič
 

Areálová knihovna – 13902

Vedoucí, nákup publikací a e-zdrojů
Katalogizace, databáze ČSN norem
Meziknihovní výpůjční služba, výměna publikaci
Simona Havlíčková A4/213
Časopisy, závěrečné práce, tutorka informačního vzdělávání, individuální konzultace
Michaela Zdráhalová A4/213
Knihovna: e-mail lib@fme.vutbr.cz
 

Studijní oddělení – 13903

Vedoucí oddělení, celoživotní vzdělávání a kurzy CŽV, závěrečné práce BS a NMS
Přijímací řízení do BS, průkazy studentů, vydávání revalidačních známek, rezervace děkanátních místností
Lenka Řiháčková A1/0228
Přijímací řízení do NMS, 1. roč. BS – obor Základy strojního inženýrství
I. stupeň studia
BS – profesní obory (prezenční i kombinovaná forma), 1. roč. BS Aplikované vědy v inženýrství
Jiřina Brožíková, DiS. A1/0227
2. a 3. roč. BS Aplikované vědy v inženýrství, 2. a 3. roč. BS Základy strojního inženýrství
Jitka Ježková A1/0221
II. stupeň studia
NMS Aplikované vědy v inženýrství, Industrial Engineering; zahraniční mobility studentů
Bc. Alena Cupáková A1/0220
NMS Strojní inženýrství, Výrobní systémy
Brigita Rohovská A1/0219
Doktorské studium, přijímací řízení do programů BS, NMS a DS vyučovaných v angličtině
Eva Vrbková, DiS. A1/0222
 

Oddělení vnějších vztahů a marketingu – 13904

Spolupráce s průmyslem, smlouvy o spolupráci, propagace fakulty
Marketing
Mgr. Kateřina Růžičková A1/0318
PR a marketing, metodická podpora pro publicitu projektů
Mgr. Radka Španihelová A1/0318
 

Personální oddělení – 13905

Vedoucí oddělení
JUDr. Pavla Konečná A1/0542
Personální referent, sociální agenda
Miroslava Vanžurová A1/0543
Personální referent
Lenka Šimčíková A1/0541
 

Ekonomické oddělení – 13906

Vedoucí oddělení
Správce rozpočtu
Lenka Bukáčková A1/0321
Náhrady cestovních výdajů
Jana Petrášová A1/0327
Evidence DHM, DNM, DDHM, DDNM
Martina Janošová A1/0324
Referent DČ
Simona Dobrozemská A1/0321
Pokladna
Účetní
Radoslava Mikušková A1/0342
Bc. Marcela Ryšková A1/0327
Ludmila Závišková A1/0328
 

Oddělení podpory projektů – 13907

Vedoucí oddělení
Ing. Petra Havránková D5/413
Pracovníci
RNDr. Pavel Grégr, Ph.D. D5/420
Ing. Tamara Hubáčková
Ing. Lenka Korolková
Bc. Pavel Kratochvíl, MPA D5/419
Mgr. Ivana Lipenská D5/411
Ing. Blanka Marušincová, MSc D5/411
Mgr. Anna Judová
Ing. Bc. Jana Přikrylová, Ph.D. D5/419
Mgr. Dagmar Rudolfová A1/0330
Ing. Blanka Skalková A1/0540
Ing. Beáta Vykypělová D5/416e
 

Oddělení ICT – 13908

Vedoucí oddělení
Roman Varmuža A6/301
Pracovníci
Mgr. Tomáš Buk A6/301
Radek Jordánek A6/202a