Studijní oddělení

Úřední hodiny

Pondělí 8.00–11.00 12.00–15.00
Úterý 8.00–11.00
Středa 8.00–11.00 12.00–15.00
Čtvrtek není uřední den
Pátek 8.00–11.00

Pracovníci

  telefon* místnost
* předvolba: +420 541 14...., GSM O2: +420 726 81...., GSM T-Mobile: +420 604 07....
 
Vedoucí oddělení, celoživotní vzdělávání a kurzy CŽV, závěrečné práce BS a NMS
Přijímací řízení do BS, průkazy studentů, vydávání revalidačních známek, rezervace děkanátních místností
Lenka Řiháčková A1/0228
Přijímací řízení do NMS, 1. roč. BS – obor Základy strojního inženýrství
I. stupeň studia
BS – profesní obory (prezenční i kombinovaná forma), 1. roč. BS Aplikované vědy v inženýrství
Jiřina Brožíková, DiS. A1/0227
2. a 3. roč. BS Aplikované vědy v inženýrství, 2. a 3. roč. BS Základy strojního inženýrství
Jitka Ježková A1/0221
II. stupeň studia
NMS Aplikované vědy v inženýrství, Industrial Engineering; zahraniční mobility studentů
Bc. Alena Cupáková A1/0220
NMS Strojní inženýrství, Výrobní systémy
Brigita Rohovská A1/0219
Doktorské studium, přijímací řízení do programů BS, NMS a DS vyučovaných v angličtině
Eva Vrbková, DiS. A1/0222