Rozvrhy a seznamy skupin

POZOR! Rozvrhy se upřesňují, v důsledku toho dochází k drobným změnám, sledujte na těchto stránkách aktuální informace.

Pokud je tabulka rozvrhu prázdná, nebyl rozvrh dosud dodán. V žádném případě to neznamená, že se výuka nekoná! Data rozvrhu mohou chybět zejména u navazujícího magisterského studia, v tomto případě se, prosím, informujte na ústavu zajišťujícím Váš obor.

Pro informace o registraci povinně volitelného předmětu „anglický jazyk” a způsobu zařazení do této výuky čtěte pokyny k zápisům.

Pro rozvrh výuky TV a sportů sledujte oficiální stránky CESA na www.cesa.vutbr.cz.

Nabídka a program výuky nepovinných humanitních předmětů najdete ZDE.

Rozvrhy výuky najdete v intraportálu, studenti ve Studisu, učitelé ve W4T.

Poznámka pro studenty:

Zařazení ve vybraném předmětu pak může změnit ústav, který výuku zajišťuje.

Poznámka pro učitele:

Potřebujete seznam výukové skupiny, kterou učíte? Najděte jej (až po vytvoření skupin!) na w4t v části "skupiny" modulu teacher.

V tomto akademickém roce platí následující vyučovací hodiny:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7:00
7:50
8:00
8:50
9:00
9:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50

Poznámka ke značení studijních skupin:

Označování studijních skupin (kroužků) bylo sjednoceno na celé fakultě ve všech ročnících – každý kroužek má jednoznačnou zkratku. Obsahuje:

1 znakoznačení ročníku, 1–3 je I. stupeň, 4 a 5 pak II. stupeň;
1 znakoznačení přednáškové skupiny písmenem;
lomítko
1 až 2 znakyčíslo studijní skupiny;
0 až 1 znak místo výuky:Z: Žďár nad Sázavou
  bez označení: Brno.