Letecký ústav

  -  Uzel
-  Odbor letadlové techniky
-  Letecká škola VUT
Seznam osob
 

Pedagogický profil

Studium garantované ústavem

Letecký ústav se zabývá vzděláváním v oblasti letectví, výzkumem a zkoušením letadel a letecké techniky. V rámci inženýrského studia nabízí dvě specializace: Stavba letadel a Provoz letadel. Studium specializací je dvouleté (4 a 5. ročník studia na fakultě) a absolventi specializací zde získávají znalosti konstrukce a provozu letadel ale i obecné dovednosti, které jim umožňují uplatnit se v projekčních, konstrukčních, technologických, výrobních a výzkumných pracovištích i mimo letecký průmysl. Dále ústav zajišťuje ucelené tříleté bakalářské studium specializace Profesionální pilot.

Vědecký profil

Seznam projektů řešených ústavem

Výzkumné aktivity Leteckého ústavu jsou zaměřeny na oblast využití moderních výpočetních metod (numerické metody v aerodynamice a pevnosti leteckých konstrukcí – CFD a FEM metody, široká aplikace CAD nástrojů při parametrickém modelování konstrukcí a jejich částí) a dále do oblasti praktických zkoušek (pevnostní zkušebna certifikovaná ÚCL pro statické a únavové zkoušky, letová měření na letové zkušebně). Ve všech výzkumných aktivitách jsou intenzivně zapojeni studenti, především postgraduálního studia.

Odborná spolupráce

Letecký ústav spolupracuje s několika průmyslovými podniky na nových projektech, při výzkumu a vývoji nebo zkouškách, které jsou prováděny ve zkušebně autorizované Úřadem pro civilní letectví. Letecký ústav rovněž dlouhodobě spolupracuje s evropskými univerzitami jak v oblasti vzdělávání (výměnné pobyty studentů), tak v oblasti výzkumné činnosti, kde se v stále širší míře zapojuje do evropských výzkumných projektů.

 
Další informace na WWW
Letecký ústav