Věda a technologie

Práce zabývající se výměníky tepla z polymerních dutých vláken získala ocenění v celostátní soutěži ČEEP 2017

Ing. Tereza Brožová, Ph.D. z Laboratoře přenosu tepla a proudění FSI VUT získala v celostátní soutěži Česká energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2017 (ČEEP 2017) Cenu generálního patrona soutěže, společnosti ENVIROS, a šek na 30 tisíc korun. Porota ocenila její práci s názvem Fázové změny na povrchu tepelných výměníků s dutými vlákny.

Čerstvá absolventka FSI získala Cenu Edwards. Za návrh umělého srdce se dvěma vířivými čerpadly

Čerstvá absolventka Fakulty strojního inženýrství VUT Ludmila Čápová navrhla nový způsob, jak může fungovat umělé srdce. Pro rozvádění krve po těle zvolila vířivé čerpadlo, jehož funkce sice není příliš podobná biologickému pumpování, ale mezi jehož hlavní výhody patří menší rozměry a schopnost fungovat při nižších tlacích.

NETME News: Obrovský úspěch FSI ve výzvě TA ČR Národní centra kompetence

Podzimní číslo newsletteru NETME News rekapituluje to nejzajímavější ze světa vědy a výzkumu v NETME Centre a na FSI. V tomto vydání se dozvíte více o úspěšných projektech FSI, které získaly podporu ve výzvách Národní centra kompetence (TA ČR), Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (OP VVV) nebo TA ČR EPSILON a BETA2. Součástí newsletteru je také přehled aktuálních a připravovaných grantových příležitostí.

Planetka (6263) získala jméno po profesoru Druckmüllerovi z Ústavu matematiky

Prof. Miloslavu Druckmüllerovi z Ústavu matematiky Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně se dostalo významného ocenění jeho práce. Mezinárodní astronomická unie schválila návrh na pojmenování planetky (6263) jeho jménem.

Nový program Mission Innovation Champions podporuje přechod na čistou energetiku

Globální iniciativa Mission Innovation, složená ze zástupců 22 zemí a Evropské komise, otevřela registraci do nového programu Mission Innovation Champions na podporu výzkumníků a inovativních jedinců, kteří urychlují přechod na čistou energetiku.

NETME Centre navštívil vědecký ředitel amerického Úřadu pro námořní výzkum

Vědecký ředitel pražské pobočky mezinárodní sekce Úřadu pro námořní výzkum (Office of Naval Research Global, ONRG) dr. Stephen O’Reagan navštívil NETME Centre. Setkal se se zástupci několika výzkumných skupin, kteří mu představili oblasti, na něž se v rámci svého výzkumu zaměřují.

Co přinesl rok 2017 v projektové činnosti NETME? Dozvíte se v novém čísle NETME News

Co přinesl rok 2017 v projektové činnosti NETME Centre? A jaké grantové příležitosti je možné využít v první polovině roku 2018? Na to odpovídá nové číslo magazínu NETME News, které přináší také další zajímavosti z oblasti vědy a výzkumu na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně.

Profesor Radim Chmelík získal Cenu města Brna za rok 2017

Za svůj přínos technickým vědám získal profesor Radim Chmelík ocenění udělované významným brněnským osobnostem. Zástupci města ocenili jeho práci na vývoji multimodálního holografického mikroskopu i podíl na budování CEITEC VUT.

Cena Inženýrské akademie za vynikající technický projekt za rok 2017 pro FSI

Tým z Odboru fluidního inženýrství Viktora Kaplana FSI vedený prof. Pochylým získal za projekt „Malá vodní elektrárna s násoskovou vírovou turbínou“ Cenu Inženýrské akademie za vynikající technický projekt.

Výzkumníci z ÚPI testují zařízení, které dokáže infekční odpad zlikvidovat už v nemocnici

Obvazy, jednorázové pomůcky jako pláště, rukavice nebo roušky, ale také použité pleny musejí nemocnice a veterinární zařízení nechat zlikvidovat jako vysoce infekční odpad. Žluté pytle tak z nemocnic putují do specializovaných spaloven a to i na velké vzdálenosti. Rostou tak náklady, ekologická zátěž i rizika vyplývající z nakládání s nebezpečným odpadem. Výzkumníci z VUT teď jako první v České republice zahájili testování přístroje nazvaného Converter, který umožňuje ekologickou likvidaci infekčního odpadu přímo ve zdravotnickém zařízení.

Cena Edwards 2016 udělena studentce FSI

Ing. Petra Ohnišťová, MSc. zvítězila se svou diplomovou prací v soutěži Cena Edwards 2016. V soutěži byly oceněny nejinovativnější diplomové práce v oborech ekonomie a technika.

Ocenění Česká hlava za unikátní holografický mikroskop

Tým profesora Chmelíka získal ocenění v prestižní soutěži Česká hlava za unikátní holografický mikroskop, který umožňuje pozorovat živé buňky v jejich přirozeném prostředí, tedy bez použití kontrastních látek.

Měření přesnosti chodu vřetene obráběcího stroje

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky navrhl a otestoval metodu měření přesnosti chodu vřetene obráběcích strojů přímo ve stroji, tedy bez nutnosti jeho vymontování a případného odvážení.

Projekt Ústavu strojírenské technologie získal Cenu TA ČR 2015

Technologická agentura ČR ocenila nejlepší projekty aplikovaného výzkumu. V kategorii EKONOMICKÝ PŘÍNOS zvítězil společný projekt firmy MORAVIA CANS a Ústavu strojírenské technologie FSI VUT v Brně.

Pohybový simulátor se dvěma stupni volnosti

Pohybový simulátor se dvěma stupni volnosti byl vyvinutý pro potřeby testování výrobků firmy BOSCH pro automobilový průmysl. Zařízení bylo kompletně řešeno v Mechatronické laboratoři FSI, a to z pohledu designu, mechanické konstrukce, řídící elektroniky i programového vybavení.

Více na stránkách Mechatronické laboratoře FSI

Multimodální holografický mikroskop

Multimodální holografický mikroskop, který vynalezli vědci z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, umožňuje pozorovat živé buňky pod obyčejnou žárovkou a bez použití jakýchkoliv kontrastních látek. Vývoj mikroskopu dále probíhá v těsné spolupráci s firmou TESCAN ORSAY HOLDING, a.s.

Realistický model části dýchacího traktu člověka

Užitný vzor a patent chrání model části dýchacího traktu člověka, který vyvinuli vědci z FSI VUT v Brně. Dýchací soustava je tímto modelem zkoumána z hlediska ukládání aerosolů na vnitřních stěnách. Model pomáhá při léčbě onemocnění dýchacích cest pomocí inhalování aerosolů.

Tester tlumičů automobilů bez nutnosti montáže

Důležitou vlastní automobilů je stav jejich tlumičů. Vědci z Ústavu konstruování, Fakulty Strojního inženýrství VUT v Brně vynalezli bezdemontážní tester tlumičů automobilů, který je aplikovatelný na všechny známé modely osobních automobilů. Další výhodou tohoto zařízení je, že tlumič pérování je možné testovat na libovolné rovné ploše.

Manuálně nastavitelná protéza prstu ruky přináší nové možnosti lidem po amputaci

Vědci z Ústavu konstruování, Fakulty strojního inženýrství, Vysokého učení technického v Brně otevřeli nové možnosti pro lidi po amputaci prstů u rukou, díky vyvinutí manuálně nastavitelné protézy prstu. Tato protéza nově umožňuje úchop předmětů s maximálním komfortem pro uživatele. Díky jejímu použití se lidé po amputaci o něco přiblíží svému životu před amputací.

Vědci vynalezli systém čištění vláknového výměníku tepla

V Laboratoři přenosu tepla a proudění na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně se tým prof. Ing. Miroslava Raudenského, CSc. dlouhodobě věnuje výzkumu a vývoji tepelných výměníků na bázi dutých vláken. Další inovací v této oblasti je systém čištění vláknových výměníků, který je oproti jiným technickým řešením energeticky úspornější a přitom účinný.

Užijte si dynamičtější jízdu s modifikovaným tlumičem

V čem spočívá novost vynálezu vědců z Fakulty strojního inženýrství? Inovovaná konstrukce externího tlakového rezervoáru s magnetoreologickým ventilem určená pro jednoplášťový hydraulický tlumič slouží k odpružení sportovních automobilů a motocyklů a umožňuje s nízkými náklady upravit běžný hydraulický tlumič na dálkově seřiditelný tlumič odpružení.

Víceúčelový plovák s reaktivním pohonem

Kreativita vědců z VUT v Brně se tentokrát zaměřila neobvyklým směrem. Konstrukčně jednoduchý a levný plovák je vhodný pro rekreační a sportovní vyžití osob, rozšiřuje také možnosti záchrany tonoucích, je-li použit jako záchranný kruh. Nápad na inovaci běžné záchranné pomůcky vedl až k registraci užitného vzoru.

Neotřelý design kompenzační pomůcky horní končetiny

Na VUT vznikla unikátní kompenzační pomůcka pro osoby s vrozeným postižením horních končetin zvaným fokomélie. Ortoprotetická pomůcka byla navržena pro konkrétního pacienta s fokomélií a vycházela z pomůcek dostupných na trhu, u kterých se odstranily jejich nedostatky, a vytvořil se nový netradiční design.

Manipulátor pro automatickou výměnu nástrojů pochází z dílny vědců VUT

Vědecký tým Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, vyvinul zařízení pro automatickou výměnu nástrojů na CNC frézovacích strojích. Technické řešení přináší vedle obecných výhod automatizace zjednodušení a podstatné snížení nákladnosti výroby manipulátoru a má tak široké uplatnění na trhu. Pro svou inovativnost je zařízení průmyslově chráněno.

Výsledkem spolupráce s VUT jsou jedinečné hliníkové odlitky

Výsledkem spolupráce firmy ALUCAST, s.r.o. a vědeckých pracovníků z Fakulty strojního inženýrství je unikátní způsob a zařízení pro zjištění řízené krystalizace a ochlazování odlitků, zejména hliníku a jeho slitin. Jedinečnými vlastnostmi takto vyrobených odlitků jsou jejich jemná struktura a vysoké mechanické hodnoty

Zařízení k nastavení trysek chladicího systému

Vědci z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně vyvinuli speciální zařízení k nastavení trysek chladicího systému, který zabezpečuje požadovaný teplotní režim povrchu válce. Toto zařízení slouží k optimálnímu nastavení chladicího kolektoru, které je nutné pro správnou funkci chladicího systému. Optimalizací chlazení lze dosáhnout prodloužení životnosti válce a tím značných ekonomických přínosů

Vědecký tým z VUT inovoval mobilní inerciální měřicí jednotku

Vědecký tým z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně představil inovovanou mobilní inerciální měřící jednotku, která oproti stávajícímu stavu techniky nabízí hned několik výhod. Konkureční výhodou jsou její malé rozměry a nízká hmotnost, vlastní napájení z tužkových baterií, resp. energetická autonomie, flexibilita a v neposlední řadě také jednoduchost a nenáročnost na spotřebu energie, údržbu i výrobu.

Magnetický kontaktní teplotní senzor pomáhá prodloužit životnost válce

Vědci z Laboratoře přenosu tepla a proudění z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně vyvinuli speciální snímače teploty, které podávají kvalitní informaci o rozložení teplot ve válci a umožňují tak posoudit kvalitu chladicího systému. Optimalizací chlazení lze dosáhnout prodloužení životnosti válce a tím značných ekonomických přínosů.

Nový mobilní tester diagnostikuje stav tlumičů odpružení automobilů

Pro bezpečnou jízdu v automobilu je důležitý stav tlumiče odpružení. Životnost tlumiče je omezená a vyžaduje pravidelnou kontrolu. Jednou z možností, jak tlumič testovat, je demontáž mimo vozidlo, což je velice nákladné. Další možností je použití bezdemontážního testeru, který je ovšem často nepřesný. Řešení nabízí vylepšený bezdemontážní tester z dílny vědců VUT.