Profesorská jmenovací řízení

Jméno :    doc. Ing. Zdeněk HADAŠ, Ph.D.
Obor : Aplikovaná mechanika
Záznam řízení
Publikační činnost uchazeče

Jméno :    doc. Ing. Zdeněk JEGLA, Ph.D.
Obor : Konstrukční a procesní inženýrství
Záznam řízení
Publikační činnost uchazeče

Jméno :    doc. Ing. Miroslav KOLÍBAL, Ph.D.
Obor : Aplikovaná fyzika
Záznam řízení
Publikační činnost uchazeče

Jméno :    doc. Ing. Jiří POSPÍŠIL, Ph.D.
Obor : Konstrukční a procesní inženýrství
Záznam řízení
Publikační činnost uchazeče

Zobrazit ukončená řízení