Ústav konstruování

Organizačně je ústav rozdělen do tří odborů:

  -  Uzel
-  Odbor průmyslového designu
-  Odbor tribologie
-  Odbor technické diagnostiky
-  Odbor reverzního inženýrství a aditivních technologií
Seznam osob
 

Ústav konstruování (ÚK) je pracovištěm Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

Posláním ÚK je zajištění vysoké kvality vzdělávání, výzkumu i služeb pro průmysl v oblasti moderního navrhování strojních částí s důrazem na aplikaci počítačových a informačních technologií v konstrukční činnosti.

Pedagogický profil

Studium garantované ústavem

V oblasti vzdělávání ústav zajišťuje jeden bakalářský a dva magisterské studijní programy. Bakalářský program je věnován stavbě strojů a zařízení. Magisterské studijní programy jsou zaměřeny na počítačové navrhování strojních soustav a na průmyslový design ve strojírenství. Ústav dále organizuje a přispívá do řady kurzů a seminářů v doktorském typu studia.Vysoká kvalita a neustálá modernizace vzdělávacího procesu ve všech výukových programech je zajištěna rozsáhlou spolupráci s výzkumem.

Vědecký profil

Seznam projektů řešených ústavem

ÚK zabezpečuje výzkum a vývoj v oblasti vybraných typů strojních částí a konstrukcí, tribologie a zkoušení materiálů. V současné době jsou řešeny výzkumné projekty zejména z oblasti elastohydrodynamického mazání, kontaktní mechaniky, únavových vlastností, vibro-akustické diagnostiky a aplikace metody akustické emise apod. Výzkum je charakterizován významnou kooperací s průmyslovou sférou a rozsáhlou mezinárodní spoluprací.

 
Další informace na WWW
Ústav konstruování
 
Prezentace ústavu
Ústav konstruování