Laboratoř přenosu tepla a proudění

Seznam osob
 

Laboratoř přenosu tepla a proudění se zabývá výzkumnou a vývojovou činností v oblasti strojírenství a hutnictví. Teoretické práce jsou orientovány na přenosové jevy při interakci proudící kapaliny s horkým povrchem a inverzní úlohy vedení tepla.

Pedagogický profil

Studium garantované ústavem

Do výzkumné činnosti laboratoře jsou zapojeni studenti základního i doktorského studia, kteří zde zpracovávají své diplomové a disertační práce.

Vědecký profil

Seznam projektů řešených ústavem

Aplikačně orientované projekty jsou v převážné míře založeny na experimentálním výzkumu s následným využitím získaných poznatků do matematických modelů, popisujících sledované procesy. Dlouholetá zkušenost pracoviště je v určování okrajových podmínek přenosu tepla při chlazení horkých povrchů s aplikacemi při kontinuálním lití, válcování za tepla a hydraulickém ostřiku okují. V této oblasti byla navázána řada dlouhodobých kontaktů s významnými průmyslovými partnery (Lechler GmbH, Germany, U.S. Steel Košice, Posco Korea, Alcoa Inc. USA, ISPAT Nová huť, a.s. Ostrava, Vítkovice, a.s. Ostrava).

Odborná spolupráce

Laboratoř se podílí na řešení národních i mezinárodních projektů (GAČR, MŠMT, COST, COPERNICUS) a spolupracuje s řadou zahraničních universit a výzkumných ústavů (Purdue University, USA, Kyoto University, Japonsko, Arizona State University, University of Alabama, USA, Nova Gorica Polytechnic, Slovenia, IRSID Francie, MEFOS Švédsko).

 
Další informace na WWW
Laboratoř přenosu tepla a proudění