Projekty

FSI VUT v Brně využívá pro financování vědy a výzkumu kromě institucionální podpory řadu dalších zdrojů pro podporu jak základního, tak aplikovaného výzkumu, např. projekty, záměry a centra GAČR nebo TAČR, projekty EU, projekty MPO, MŠMT aj. Aplikovaný výzkum a vývoj je realizován také na přímé zakázky firem formou hospodářské činnosti.

Kategorie projektů