Vědecká rada

Zápisy z jednání Vědecké rady FSI

Interní členové

doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.děkan FSI VUT v Brně, termomechanika
předseda VR FSI

prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.proděkan FSI VUT v Brně, konstrukční inženýrství
místopředseda VR FSI

doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.proděkan FSI VUT v Brně, letecká technika

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.rektor VUT, mechanika těles

prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c.prorektor VUT, matematika

doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D., FEng.výrobní stroje

prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.materiálové inženýrství

prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.matematika

prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.konstrukční inženýrství

prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.fyzika

doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.letecká technika

prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.mechanika těles

prof. RNDr. Karel Maca, Dr.materiálové inženýrství

prof. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.automatizace a řízení

prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.mechanika těles

prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.strojírenská technologie

prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.dopravní technika

prof. Ing. František Pochylý, CSc.fluidní inženýrství

prof. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.energetika

prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.procesní inženýrství

prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.fyzika

prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.matematika

prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.termomechanika

Externí členové

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.mechanika těles
děkan, Fakulta strojní ČVUT v Praze

prof. Ing. Jan Macek, DrSc. FEng.dopravní technika
Fakulta strojní ČVUT v Praze

doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.strojírenská technologie
děkan, Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava

Prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.výrobní technika
děkan, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

prof. RNDr. Jan Picek, CSc.matematika
děkan, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TU v Liberci

doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.matematika
Přírodovědecká fakulta MU Brno

Ing. Jiří Rosenfeld, CSc.
předseda představenstva a generální ředitel Slováckých strojíren, a.s.

Ing. Dětřich Robenek
generální ředitel Bosch Rexroth, spol. s r.o.

Ing. Pavel Cesnek
generální ředitel ŽĎAS, a.s.

doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.
koordinátor spolupráce s univerzitami, ŠKODA AUTO a.s.

prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc.
ředitel Železiarne Podbrezová Výskumno-vývojové centrum s.r.o.

Ing. Vladimír Štěpán, MBA
ředitel SIEMENS, s.r.o., závod Industrial Turbomachinery

Ing. Luboš Prchlík, Ph.D.
technický ředitel Doosan Škoda Power s.r.o.

Termíny zasedání VR v roce 2019

6. březen 2019 (středa)
24. duben 2019 (středa)
16. říjen 2019 (středa)
27. listopad 2019 (středa)