Pracovníci VaV

Proděkani

doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.
vnější vztahy, spolupráce s průmyslem
tel.:541 142 584
fax:541 142 222
e-mail:prodekan-zahranici@fme.vutbr.cz

prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
tvůrčí činnost, doktorské studium
tel.:541 142 723
fax:541 142 222
e-mail:prodekan-vyzkum@fme.vutbr.cz

Projektová podpora VaV

Vedoucí

Ing. Petra Havránková
Vedoucí Oddělení podpory projektů
tel.:541 144 993
e-mail:havrankova@fme.vutbr.cz

Národní granty

Mgr. Ivana Lipenská
(TAČR, GAČR, Specifický výzkum, Fond vědy, MŠMT a ostatní národní poskytovatelé)
tel.:541 142 167
e-mail:granty.cz@fme.vutbr.cz

Mezinárodní granty

Ing. Blanka Marušincová, MSc
tel.:541 144 987
e-mail:granty.svet@fme.vutbr.cz

OP PIK, inovační vouchery

Ing. Hana Petrušková
tel.:541 142 217
e-mail:petruskova@fme.vutbr.cz