Projekty – specifický výzkum

Seznam projektů, jejichž řešení právě probíhá.

 • FIT/FSI-J-21-7435
  Akcelerace vybraných evolučních výpočetních technik pro řešení NP úplných úloh kombinatorické optimalizace.
  zahájení: 1.3.2021, ukončení: 28.2.2022
  příjemce: Fakulta informačních technologií
  hlavní řešitel: Ing. Marta Jaroš
  spoluřešitel: Ing. Ladislav Dobrovský
  spoluřešitel: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
 • FCH/FSI-J-21-7410
  Analýza složení a vlastností odpadů s ohledem na energetické využití
  zahájení: 1.3.2021, ukončení: 28.2.2022
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Veronika Smejkalová
  spoluřešitel: Ing. Jaroslav Pluskal
  spoluřešitel: doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D.
 • FSI-S-20-6336
  Analýza tvářitelnosti a svařitelnosti materiálů vyrobených 3D tiskem kovů drátovou metodou
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  spolupříjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: Ing. Jan Řiháček, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Marian Sigmund, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
 • FSI-S-20-6478
  Aplikace dvoufázového proudění na chlazení a čištění kovových povrchů
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Chabičovský, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Resl
  spoluřešitel: doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Tereza Kroulíková
 • FSI-S-20-6235
  Aplikace principů mechaniky tekutin jako nástroje pro udržitelný rozvoj
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  spolupříjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Hudec
  spoluřešitel: Ing. Roman Klas, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Daniel Himr, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. David Štefan, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Urban
  spoluřešitel: Ing. Jana Tancjurová
  spoluřešitel: prof. Ing. František Pochylý, CSc.
 • FSI-S-20-6266
  Deformace a poškození materiálů: víceúrovňové modely a experiment
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Středoevropský technologický institut VUT
  příjemce: Ústav fyzikálního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc.
 • FSI-S-20-6280
  Energetické transformace pro udržitelnou energetiku
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  spolupříjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Lisý, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Marian Brázdil, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Kracík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Michal Špiláček, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Ján Poláčik, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Radomír Chýlek
  spoluřešitel: Ing. Libor Kudela
  spoluřešitel: Ing. Patrik Elbl
  spoluřešitel: Ing. Filip Toman
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Sitek
  spoluřešitel: Ing. Markéta Kalivodová
  spoluřešitel: Ing. Jakub Lachman
  spoluřešitel: doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.
 • FSI-S-20-6342
  Implementace moderních přístupů při navrhování procesů a zařízení v procesním a energetickém průmyslu
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  spolupříjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Igor Hudák, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.
  spoluřešitel: doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Pavel Lošák, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Vlastimír Nevrlý, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Marek Pernica
  spoluřešitel: Ing. Eva Konečná
  spoluřešitel: Ing. Jiří Bojanovský
  spoluřešitel: Ing. Dominika Babička Fialová
  spoluřešitel: Ing. Miroslav Rebej
  spoluřešitel: Ing. Jiří Strouhal
  spoluřešitel: Ing. Veronika Smejkalová
  spoluřešitel: Ing. Jaroslav Pluskal
  spoluřešitel: doc. Ing. Ladislav Bébar, CSc.
 • FSI-S-20-6538
  Industry 4.0 a metody umělé inteligence.
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.
  spoluřešitel: Mgr. Monika Dosoudilová, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Šoustek
  spoluřešitel: Ing. Ladislav Dobrovský
  spoluřešitel: Ing. Jakub Kůdela, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Prokeš
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Hůlka
  spoluřešitel: Ing. Zdeněk Cejpek
  spoluřešitel: Ing. Roman Parák
  spoluřešitel: Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.
 • FSI-S-20-6288
  Inteligentní systémy v letectví
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jakub Mašek
  spoluřešitel: Ing. Martin Zima
  spoluřešitel: Ing. Michaela Horpatzká
  spoluřešitel: Ing. Lukáš Dubnický
  spoluřešitel: Ing. Filip Sklenář
  spoluřešitel: Ing. Václav Jetela
 • FSI-S-20-6247
  Magnetoreologický tlumič s krátkou časovou odezvou pro podvozek železničního vozidla
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Filip Jeniš
  spoluřešitel: Ing. Karel Šebesta
  spoluřešitel: Eng. Housam Mohammad
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.
 • FSI-S-20-6187
  Moderní metody aplikované matematiky
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.
  spoluřešitel: RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. RNDr. Jan Čermák, CSc.
  spoluřešitel: doc. RNDr. Libor Žák, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Josef Bednář, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Mgr. Petr Vašík, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Aleksandre Lomtatidze, DrSc.
  spoluřešitel: doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Matouš Cabalka
  spoluřešitel: Ing. Petra Kosová
  spoluřešitel: Ing. Ivan Eryganov
  spoluřešitel: prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
 • FEKT/FSI-J-21-7388
  Nasazení bezpilotních letadel v 5G sítích s využitím metod umělé inteligence
  zahájení: 1.3.2021, ukončení: 28.2.2022
  příjemce: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  hlavní řešitel: Mgr. Ing. Pavel Šeda
  spoluřešitel: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
 • FCH/FSI-J-21-7308
  Nebulizace liposomů pro inhalační podávání a určení rozložení jejich depozice v mechanickém modelu plic
  zahájení: 1.3.2021, ukončení: 28.2.2022
  příjemce: Fakulta chemická
  hlavní řešitel: Ing. Jana Szabová
  spoluřešitel: doc. Ing. František Lízal, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Ondrej Mišík
 • FSI-S-20-6267
  Nové technologie pro nízkoemisní mobilitu
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. David Svída, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Lubor Zháňal, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Vančura, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Aleš Prokop, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Kamil Řehák, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Vopařil
  spoluřešitel: Ing. Jiří Vacula
  spoluřešitel: Ing. Jozef Dlugoš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Fojtášek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Tobiáš
  spoluřešitel: Ing. Lukáš Zeizinger, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Roman Zajac
  spoluřešitel: Ing. Václav Otipka
  spoluřešitel: Ing. Kamil Šebela
  spoluřešitel: Ing. Michael Böhm
  spoluřešitel: prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.
 • FSI-S-20-6292
  Optimalizace mikrostruktury keramických materiálů a kompozitů pro zlepšení jejich mechanických a funkčních vlastností
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  spolupříjemce: Ústav materiálových věd a inženýrství
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Karel Maca, Dr.
  spoluřešitel: prof. Ing. Martin Trunec, Dr.
  spoluřešitel: doc. Ing. Klára Částková, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. David Salamon, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Václav Pouchlý, Ph.D., ING-PAED IGIP
  spoluřešitel: Ing. Daniel Drdlík, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc.
 • FIT/FSI-J-21-7432
  Pokročilá evoluční optimalizace matematických struktur pro řešení inženýrských úloh
  zahájení: 1.3.2021, ukončení: 28.2.2022
  příjemce: Fakulta informačních technologií
  hlavní řešitel: Ing. Petr Žufan
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Hůlka
  spoluřešitel: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
 • FSI-S-20-6164
  Problémy pružnosti a dynamiky a jejich inženýrské aplikace
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Lubomír Houfek, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Dávid Halabuk
  spoluřešitel: Ing. Jan Pokorný
  spoluřešitel: prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
 • FSI-S-20-6485
  Příprava nano- a mikrostruktur pro plazmoniku a spintroniku a studium jejich vlastností: etapa II
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  spolupříjemce: Ústav fyzikálního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jakub Zlámal, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Bábor, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Miroslav Bartošík, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jindřich Mach, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Filip Ligmajer, Ph.D.
  spoluřešitel: Mgr. Vlastimil Křápek, Ph.D.
  spoluřešitel: Bc. Ondrej Černek
  spoluřešitel: prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D.
 • FCH/FSI-J-21-7396
  Příprava perovskitových vrstev pro optoelektronické aplikace
  zahájení: 1.3.2021, ukončení: 28.2.2022
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Tomáš Musálek
  spoluřešitel: doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D.
 • FCH/FSI-J-21-7387
  Snížení nákladů na výrobu cementu využitím diatomitového separátu
  zahájení: 1.3.2021, ukončení: 28.2.2022
  příjemce: Fakulta chemická
  hlavní řešitel: Ing. Valeriia Iliushchenko
  spoluřešitel: doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Bojanovský
 • FSI-S-20-6484
  Studium mikrostruktur kovových materiálů založených na systémech bez významné rozpustnosti v tuhém stavu
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  spolupříjemce: Ústav materiálových věd a inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Vít Jan, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jakub Judas
 • FSI-S-20-6443
  Studium tribologických vlastností náhrad malých kloubů
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Šperka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Milan Omasta, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. David Nečas, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. David Rebenda
  spoluřešitel: Ing. Pavel Čípek
  spoluřešitel: Ing. Jiří Křupka
  spoluřešitel: Ing. Martin Valena
  spoluřešitel: Ing. Michal Michalec
  spoluřešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Daniel Kvarda
 • FSI-S-20-6335
  Technologie pro digitální dvojče výrobních systémů
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. František Bradáč, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Vladislav Singule, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr.
  spoluřešitel: prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA
  spoluřešitel: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Radim Blecha, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Karla Maradová
  spoluřešitel: Ing. Luboš Kotek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Kubela
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Vetiška, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Rostislav Huzlík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Tůma, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Josef Knobloch, M.Sc.
  spoluřešitel: Ing. Jana Rozehnalová, M.Sc.
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Marek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Kočiš
  spoluřešitel: Ing. Dominik Hermanský
  spoluřešitel: Ing. Jiří Kroupa
  spoluřešitel: doc. Ing. Róbert Jankových, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Vojtěch Štěpánek
  spoluřešitel: Ing. Mikuláš Szabari
  spoluřešitel: Ing. Radomír Pruša
  spoluřešitel: Ing. Jakub Bražina
  spoluřešitel: Ing. Adam Jelínek
  spoluřešitel: prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc.
 • FSI-S-20-6295
  Teoretické a aplikované problémy termofluidní mechaniky a techniky prostředí
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D.
  spoluřešitel: Bc. Ing. Jan Fišer, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Hejčík, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. František Lízal, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Pokorný, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Barbora Kopečková
  spoluřešitel: Ing. Milan Malý, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Michal Březina
  spoluřešitel: Ing. Jan Šíp
  spoluřešitel: Ing. Martin Zálešák
  spoluřešitel: Ing. Ondrej Mišík
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Cejpek
  spoluřešitel: Ing. BSc František Prinz
  spoluřešitel: prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.
 • FSI-S-20-6313
  Teoretické modelování rozpustnosti v tuhých roztocích
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Martin Zelený, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Heczko
  spoluřešitel: Larissa Moravčíková de Almeida Gouvêa
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Fikar
 • FSI-S-20-6290
  Vlastnosti materiálů připravovaných aditivními technologiemi (AM)
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Libor Válka, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Klára Hyspecká
 • FSI-S-20-6175
  Vliv struktury a mechanických vlastností biologických tkání na výpočtové modely v biomechanice
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Pavel Švancara, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Marcián, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Hájek
  spoluřešitel: Ing. Jiří Jagoš
  spoluřešitel: Ing. Jiří Vaverka
  spoluřešitel: Ing. Michaela Turčanová
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Lisický
  spoluřešitel: doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc.
 • FCH/FSI-J-21-7402
  Využití svařovaných spojů pro přípravu armatur cementobetonových kompozitů
  zahájení: 1.3.2021, ukončení: 28.2.2022
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Tomáš Herčík
  spoluřešitel: doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.
 • FSI-S-20-6481
  Využití virtuální reality v návrhovém procesu průmyslového designu.
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.
  spoluřešitel: Ing. Pavol Lupták
 • FSI-S-20-6353
  Vývoj a aplikace pokročilých optických metod III
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  spolupříjemce: Ústav fyzikálního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. RNDr. Jiří Petráček, Dr.
  spoluřešitel: prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. RNDr. Miloslav Ohlídal, CSc.
 • FSI-S-20-6407
  Výzkum a vývoj moderních metod pro simulace, modelování a strojové učení v mechatronice
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Michal Bastl
  spoluřešitel: Ing. Martin Appel
  spoluřešitel: Ing. Jan Najman
  spoluřešitel: Ing. Martin Brablc
  spoluřešitel: Ing. Filip Kšica
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Rubeš
  spoluřešitel: Ing. Martin Formánek
  spoluřešitel: Ing. Zdeněk Machů
  spoluřešitel: Ing. Roman Adámek
  spoluřešitel: Ing. Matej Rajchl
  spoluřešitel: doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D.
 • FSI-S-20-6296
  Výzkum mechanických a fyzikálních vlastností strukturovaného materiálu připravovaného pomocí aditivní výroby.
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Suchý
  spoluřešitel: Ing. Arnošt Vespalec
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Červinek
  spoluřešitel: Ing. Martin Krčma
  spoluřešitel: Ing. Martin Malý
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Vaverka
  spoluřešitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jakub Hurník
 • FSI-S-19-6014
  Výzkum perspektivních výrobních technologií
  zahájení: 1.3.2019, ukončení: 28.2.2022
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  spolupříjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Aleš Polzer, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Slaný, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Aleš Jaroš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petra Sliwková, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D.
 • FSI-S-19-5981
  Výzkum v oblasti rychlého prototypování za pomocí technologie investment casting
  zahájení: 1.3.2019, ukončení: 28.2.2022
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  spolupříjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Myška
  spoluřešitel: Ing. Václav Kaňa, Ph.D.

Seznam ukončených projektů