Projekty – specifický výzkum

Seznam projektů, jejichž řešení právě probíhá.

 • FIT/FSI-J-22-7980
  Akcelerace vybraných evolučních výpočetních technik pro řešení úloh globální optimalizace.
  zahájení: 1.3.2022, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta informačních technologií
  hlavní řešitel: Ing. Jakub Chlebík
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Holoubek
  spoluřešitel: Ing. Ladislav Dobrovský
  spoluřešitel: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
 • FV22-07
  Analýza polymerů spojením LIBS a Ramanovy spektroskopie
  zahájení: 1.6.2022, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav fyzikálního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Daniel Holub
 • FSI-S-20-6336
  Analýza tvářitelnosti a svařitelnosti materiálů vyrobených 3D tiskem kovů drátovou metodou
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  spolupříjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: Ing. Jan Řiháček, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Josef Izák
  spoluřešitel: Ing. Marian Sigmund, Ph.D., IWE
  spoluřešitel: prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Martin Harant
 • FSI-S-20-6478
  Aplikace dvoufázového proudění na chlazení a čištění kovových povrchů
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Chabičovský, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Resl
  spoluřešitel: doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D.
 • FV22-10
  Aplikace kompozitních materiálů pro optické přístroje za použití přesného lepení
  zahájení: 1.6.2022, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: Ing. Radim Kupčák
 • FSI-S-20-6235
  Aplikace principů mechaniky tekutin jako nástroje pro udržitelný rozvoj
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  spolupříjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Hudec, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Roman Klas, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Bc. Daniel Himr, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. David Štefan, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. František Pochylý, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc.
 • FSI-S-20-6266
  Deformace a poškození materiálů: víceúrovňové modely a experiment
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Středoevropský technologický institut VUT
  příjemce: Ústav fyzikálního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc.
 • FCH/FSI-J-22-7919
  Emise a vlastnosti prachových částic ze spalování nedřevní biomasy
  zahájení: 1.3.2022, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta chemická
  hlavní řešitel: Ing. Jakub Nábělek
  spoluřešitel: Ing. Jakub Lachman
  spoluřešitel: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Markéta Kalivodová
 • FSI-S-20-6280
  Energetické transformace pro udržitelnou energetiku
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  spolupříjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Lisý, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Marian Brázdil, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Kracík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Michal Špiláček, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Libor Kudela
  spoluřešitel: Ing. Patrik Elbl
  spoluřešitel: Ing. Filip Toman
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Sitek
  spoluřešitel: Ing. Markéta Kalivodová
  spoluřešitel: Ing. Jakub Lachman
  spoluřešitel: doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.
 • FV22-04
  Experimentální generátor amoniaku jako integrované zařízení pro účinné odstraňování oxidů dusíku ze spalin
  zahájení: 1.6.2022, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Vít Freisleben
 • FSI-S-20-6342
  Implementace moderních přístupů při navrhování procesů a zařízení v procesním a energetickém průmyslu
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  spolupříjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Igor Hudák, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Pavel Lošák, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Vlastimír Nevrlý, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Marek Pernica, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Bojanovský
  spoluřešitel: Ing. Dominika Babička Fialová, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Strouhal
  spoluřešitel: Ing. Veronika Smejkalová
  spoluřešitel: Ing. Jaroslav Pluskal
  spoluřešitel: prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.
 • FSI-S-20-6538
  Industry 4.0 a metody umělé inteligence.
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.
  spoluřešitel: Mgr. Monika Dosoudilová, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Šoustek
  spoluřešitel: Ing. Ladislav Dobrovský
  spoluřešitel: Ing. Jakub Kůdela, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Prokeš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Hůlka
  spoluřešitel: Ing. Zdeněk Cejpek
  spoluřešitel: Ing. Roman Parák
  spoluřešitel: prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
 • FCH/FSI-J-22-7894
  Inovativní technologie pro zpracování odpadních vod z vinařství
  zahájení: 1.3.2022, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Václav Miklas
  spoluřešitel: doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D.
 • FSI-S-20-6288
  Inteligentní systémy v letectví
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jakub Mašek
  spoluřešitel: Ing. Martin Zima
  spoluřešitel: Ing. Michaela Horpatzká
  spoluřešitel: Ing. Lukáš Dubnický
  spoluřešitel: Ing. Filip Sklenář, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Václav Jetela
 • FCH/FSI-J-22-7859
  Liposomální nosičový systém pro lokální inhalační administraci erlotinibu a účinnost jeho dopravování do plic
  zahájení: 1.3.2022, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta chemická
  hlavní řešitel: Ing. Jana Szabová
  spoluřešitel: Ing. Ondrej Mišík
  spoluřešitel: doc. Ing. František Lízal, Ph.D.
 • FSI-S-20-6247
  Magnetoreologický tlumič s krátkou časovou odezvou pro podvozek železničního vozidla
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Filip Jeniš
  spoluřešitel: Ing. Karel Šebesta
  spoluřešitel: Eng. Housam Mohammad
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.
 • FV22-18
  Manipulace mikrokapek elektronovou pinzetou
  zahájení: 1.6.2022, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav fyzikálního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Iveta Ukropcová
 • FV22-15
  Měření instrumentálního faktoru přístroje Qtac100
  zahájení: 1.6.2022, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav fyzikálního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Jan Staněk
 • FV22-11
  Metodika měření sil v odpružení motocyklu
  zahájení: 1.6.2022, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Jiří Míša
 • FSI-S-20-6187
  Moderní metody aplikované matematiky
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.
  spoluřešitel: RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. RNDr. Jan Čermák, CSc.
  spoluřešitel: doc. RNDr. Libor Žák, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Josef Bednář, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Mgr. Petr Vašík, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Aleksandre Lomtatidze, DrSc.
  spoluřešitel: doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Matouš Cabalka
  spoluřešitel: Ing. Ivan Eryganov
  spoluřešitel: prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
 • FSI-S-22-7957
  Moderní technologie pro zpracování pokročilých materiálů využívaných pro interdisciplinární aplikace
  zahájení: 1.3.2022, ukončení: 28.2.2025
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Štěpán Kolomý
  spoluřešitel: Ing. Oskar Zemčík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petra Sliwková, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Slaný, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Zouhar, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Karel Osička, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Zdeněk Fiala, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Lukáš Gregor
  spoluřešitel: doc. Ing. Josef Chladil, CSc.
  spoluřešitel: prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.
 • FSI-S-20-6267
  Nové technologie pro nízkoemisní mobilitu
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Pavel Novotný, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. David Svída, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Lubor Zháňal, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Vančura, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Aleš Prokop, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Kamil Řehák, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Vopařil
  spoluřešitel: Ing. Jiří Vacula
  spoluřešitel: Ing. Jozef Dlugoš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Fojtášek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Tobiáš
  spoluřešitel: Ing. Lukáš Zeizinger, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Václav Otipka
  spoluřešitel: Ing. Daniel Láštic
  spoluřešitel: Ing. Kamil Šebela
  spoluřešitel: Ing. Michael Böhm
  spoluřešitel: Ing. Jakub Rekem
  spoluřešitel: prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.
 • CEITEC VUT/FSI-J-22-7891
  Numerical analyses of polymeric hollow fiber heat exchangers digitalized by X-ray computed microtomography
  zahájení: 1.3.2022, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Kryštof Mráz
  spoluřešitel: prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Jan Boháček, Ph.D.
 • FEKT/FSI-J-22-7968
  Optimalizace cloudových zdrojů pro hry kybernetické bezpečnosti
  zahájení: 1.3.2022, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  hlavní řešitel: Ing. Tomáš Stodůlka
  spoluřešitel: Ing. Mhd Ali Shehadeh
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Nevoral
  spoluřešitel: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
 • FSI-S-20-6292
  Optimalizace mikrostruktury keramických materiálů a kompozitů pro zlepšení jejich mechanických a funkčních vlastností
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  spolupříjemce: Ústav materiálových věd a inženýrství
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Karel Maca, Dr.
  spoluřešitel: doc. Ing. Klára Částková, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Václav Pouchlý, Ph.D., Ing.Paed.IGIP
  spoluřešitel: Ing. Daniel Drdlík, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc.
  spoluřešitel: prof. Ing. Martin Trunec, Dr.
 • FV22-03
  Porovnání matnících sublimačních sprejů pro účely 3D skenování z hlediska jejich vlivu na 3D skenování, tloušťky povlaku a sublimačního času
  zahájení: 1.6.2022, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Jakub Franke
 • FSI-S-20-6164
  Problémy pružnosti a dynamiky a jejich inženýrské aplikace
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Lubomír Houfek, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Dávid Halabuk, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jaroslav Kovář
  spoluřešitel: Ing. Jan Pokorný
  spoluřešitel: prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
 • FSI-S-20-6485
  Příprava nano- a mikrostruktur pro plazmoniku a spintroniku a studium jejich vlastností: etapa II
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  spolupříjemce: Ústav fyzikálního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jakub Zlámal, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Bábor, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Miroslav Bartošík, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jindřich Mach, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Filip Ligmajer, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Mgr. Vlastimil Křápek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Ondrej Černek
  spoluřešitel: prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D.
 • FAST/FSI-J-22-7905
  Resuspenze pevných částic způsobená větrem v městském prostředí: identifikace procesu, optimalizace zpracování, zdravotní rizika
  zahájení: 1.3.2022, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Jakub Linda
  spoluřešitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. et Ing. Klaudia Köbölová
 • FIT/FSI-J-22-7952
  Řízení peristaltického čerpadla s využitím kombinace neuronových sítí, experimentálních měření a numerických simulací
  zahájení: 1.3.2022, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta informačních technologií
  hlavní řešitel: Ing. Jan Kohút
  spoluřešitel: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D.
 • FV22-02
  Stanovenie chyby prevodu ozubených súkolí simulačným a experimentálnym prístupom
  zahájení: 1.6.2022, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Alexander Czakó
 • FV22-20
  Stochastická optimalizace teplosměnných ploch tepelného výměníku s využitím CFD prostředků
  zahájení: 1.6.2022, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: Ing. Martin Zima
 • FV22-14
  Strategické plánování infrastruktury pro dotřídění plastů: Implementace moderních automatizovaných center do současného řetězce
  zahájení: 1.6.2022, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Jaroslav Pluskal
 • FSI-S-20-6484
  Studium mikrostruktur kovových materiálů založených na systémech bez významné rozpustnosti v tuhém stavu
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  spolupříjemce: Ústav materiálových věd a inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Vít Jan, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jakub Judas
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Adam
 • FSI-S-20-6443
  Studium tribologických vlastností náhrad malých kloubů
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Šperka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Milan Omasta, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. David Nečas, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. David Rebenda, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Pavel Čípek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Valena
  spoluřešitel: Ing. Michal Michalec
  spoluřešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Daniel Kvarda
 • FSI-S-20-6335
  Technologie pro digitální dvojče výrobních systémů
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. František Bradáč, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr.
  spoluřešitel: prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA
  spoluřešitel: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Radim Blecha, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Karla Maradová
  spoluřešitel: Ing. Luboš Kotek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Vetiška, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Rostislav Huzlík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Tůma, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jana Rozehnalová, M.Sc.
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Marek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Kočiš
  spoluřešitel: Ing. Dominik Hermanský, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Kroupa, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Róbert Jankových, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Vojtěch Štěpánek
  spoluřešitel: Ing. Mikuláš Szabari
  spoluřešitel: Ing. Radomír Pruša
  spoluřešitel: Ing. Jakub Bražina
  spoluřešitel: prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Vladislav Singule, CSc.
 • FV22-17
  Tenzometrické měřicí kolo pro motocykl
  zahájení: 1.6.2022, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Martin Tobiáš
 • FSI-S-20-6295
  Teoretické a aplikované problémy termofluidní mechaniky a techniky prostředí
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Bc. Jan Fišer, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Hejčík, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. František Lízal, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Pokorný, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. BSc František Prinz
  spoluřešitel: Ing. Barbora Kopečková
  spoluřešitel: Ing. Milan Malý, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Michal Březina
  spoluřešitel: Ing. Jan Šíp
  spoluřešitel: Ing. Martin Zálešák
  spoluřešitel: Ing. Ondrej Mišík
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Cejpek
  spoluřešitel: prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.
 • FSI-S-20-6313
  Teoretické modelování rozpustnosti v tuhých roztocích
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Martin Zelený, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Heczko
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Fikar
 • FV22-16
  Tribológia králičích fascií ex-vivo
  zahájení: 1.6.2022, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Alexandra Streďanská
 • FV22-01
  Určení tepelných toků ve válci pístového kompresoru
  zahájení: 1.6.2022, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: Ing. Patrik Bouchal
 • FV22-12
  Validace hlukových a tribologických vlastností dvoudiskového zařízení pro výzkum vzniku kvílivého hluku
  zahájení: 1.6.2022, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Václav Navrátil
 • FSI-S-20-6290
  Vlastnosti materiálů připravovaných aditivními technologiemi (AM)
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Marek Doubrava
  spoluřešitel: Ing. Libor Válka, CSc.
 • FSI-S-20-6175
  Vliv struktury a mechanických vlastností biologických tkání na výpočtové modely v biomechanice
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Pavel Švancara, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Marcián, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Hájek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Michaela Turčanová
  spoluřešitel: doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Vaverka
 • FV22-13
  Vliv vnitřní geometrie ložiska na replenisment maziva
  zahájení: 1.6.2022, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Michal Okál
 • FV22-05
  Výpočtové modelování pohonných jednotek s vypínáním válců
  zahájení: 1.6.2022, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Kateřina Fridrichová
 • FSI-S-20-6481
  Využití virtuální reality v návrhovém procesu průmyslového designu.
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.
  spoluřešitel: Ing. Pavol Lupták
 • FSI-S-20-6353
  Vývoj a aplikace pokročilých optických metod III
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  spolupříjemce: Ústav fyzikálního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Václav Šulc
  spoluřešitel: prof. RNDr. Miloslav Ohlídal, CSc.
  spoluřešitel: prof. RNDr. Jiří Petráček, Dr.
 • FV22-08
  Vývoj procesních parametrů contour strategie pro výrobu mikro-prutových struktur vyrobených z hořčíkové slitiny WE43 technologií Selective Laser Melting
  zahájení: 1.6.2022, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Jan Jaroš
 • FV22-06
  Vývoj zařízení pro dynamické testování plochých vzorků v tahu
  zahájení: 1.6.2022, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: Ing. Martin Harant
 • FSI-S-20-6407
  Výzkum a vývoj moderních metod pro simulace, modelování a strojové učení v mechatronice
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Appel
  spoluřešitel: Ing. Jan Najman
  spoluřešitel: Ing. Martin Brablc
  spoluřešitel: Ing. Filip Kšica
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Rubeš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Formánek
  spoluřešitel: Ing. Barnabás Dobossy
  spoluřešitel: Ing. Roman Adámek
  spoluřešitel: doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D.
 • FSI-S-20-6296
  Výzkum mechanických a fyzikálních vlastností strukturovaného materiálu připravovaného pomocí aditivní výroby.
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 28.2.2023
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
  hlavní řešitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Červinek
  spoluřešitel: Ing. Jakub Hurník
  spoluřešitel: Ing. Martin Krčma
  spoluřešitel: Ing. Martin Malý
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Vaverka
  spoluřešitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Arnošt Vespalec
 • FV22-09
  Výzkum možností ovlivnění vzájemného působení provozních tekutin a rychloběžných rotorů rotačních strojů
  zahájení: 1.6.2022, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Petr Kudláček
 • FSI-S-22-8015
  Výzkum v oblasti tavení a metalurgického zpracování vysokoteplotních slitin
  zahájení: 1.3.2022, ukončení: 28.2.2025
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Václav Kaňa, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Myška
  spoluřešitel: Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.
 • FV22-19
  Výzkum vlivu nerovností povrchu na aeroakustický hluk vznikající v oblasti spár
  zahájení: 1.6.2022, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Jiří Vacula

Seznam ukončených projektů