Projekty – specifický výzkum

Seznam projektů, jejichž řešení právě probíhá.

 • FSI-S-23-8340
  Aditivní výroba pokročilých materiálů a struktur
  zahájení: 1.3.2023, ukončení: 28.2.2026
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. David Škaroupka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Arnošt Vespalec
  spoluřešitel: Ing. Jakub Hurník, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Krčma
  spoluřešitel: Ing. Martin Malý, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Vaverka
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Červinek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Křivohlavý
  spoluřešitel: Ing. Jan Jaroš
  spoluřešitel: Ing. Jakub Slavíček
  spoluřešitel: Ing. Filip Grygar
  spoluřešitel: Ing. Čeněk Šváb
  spoluřešitel: Ing. Daniel Vícha
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.
 • CEITEC VUT/FSI-J-23-8289
  Aplikace teorie kritických vzdáleností na odhad životnosti vrubovaných PE vzorků
  zahájení: 1.3.2023, ukončení: 28.2.2024
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  příjemce: Útvar podpory vědy a studia
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: Ing. Kamila Kozáková
  spoluřešitel: prof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
 • FCH/FSI-J-23-8404
  Atomizační zařízení pro sprejové absorbéry
  zahájení: 1.3.2023, ukončení: 28.2.2024
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Ondřej Cejpek
  spoluřešitel: prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc.
 • FSI-S-23-8356
  Definice nástrojů pro zhodnocení výsledků návrhářské (designérské) činnosti v kreativních průmyslech.
  zahájení: 1.3.2023, ukončení: 28.2.2026
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.
 • FSI-S-23-8235
  Digitální dvojče: nástroj pro vývoj dopravních prostředků
  zahájení: 1.3.2023, ukončení: 28.2.2026
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Pavel Novotný, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Vančura, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Aleš Prokop, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Řehák, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Lubomír Drápal, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Vacula
  spoluřešitel: Ing. Martin Tobiáš
  spoluřešitel: Ing. Lukáš Zeizinger, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Michal Urbánek
  spoluřešitel: Ing. Václav Otipka
  spoluřešitel: Ing. Jan Vondruš
  spoluřešitel: Ing. Daniel Láštic
  spoluřešitel: Ing. Michael Böhm
  spoluřešitel: Ing. Jakub Rekem
  spoluřešitel: Ing. Kateřina Fridrichová
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Straka
  spoluřešitel: Ing. Alexander Czakó
  spoluřešitel: Ing. Martin Repka
  spoluřešitel: Ing. František Kocman
  spoluřešitel: Ing. Petr Kudláček
  spoluřešitel: prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.
 • FSI-S-23-8260
  Chytré výrobní systémy
  zahájení: 1.3.2023, ukončení: 28.2.2026
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. František Bradáč, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA
  spoluřešitel: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Karla Maradová
  spoluřešitel: Ing. Luboš Kotek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Vetiška, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Rostislav Huzlík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jana Rozehnalová, M.Sc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Róbert Jankových, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Mikuláš Szabari, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Radomír Pruša
  spoluřešitel: Ing. Jakub Bražina
  spoluřešitel: Ing. Daniel Klíč
  spoluřešitel: doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr.
 • FSI-S-23-8173
  Integrace procesů pro trvalou udržitelnost
  zahájení: 1.3.2023, ukončení: 28.2.2026
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Igor Hudák, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Václav Miklas
  spoluřešitel: Ing. Jaroslav Pluskal
  spoluřešitel: Ing. David Poul
  spoluřešitel: Ing. Anežka Michálková
  spoluřešitel: prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.
 • FSI-S-23-8305
  Materiály připravované aditivními technologiemi a jejich vlastnosti
  zahájení: 1.3.2023, ukončení: 28.2.2026
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Marek Doubrava
 • FSI-S-23-8394
  Metody umělé inteligence v inženýrských aplikacích.
  zahájení: 1.3.2023, ukončení: 28.2.2026
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Miloš Hammer, CSc.
  spoluřešitel: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Holoubek
  spoluřešitel: Ing. Petr Šoustek
  spoluřešitel: Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Ladislav Dobrovský
  spoluřešitel: Ing. Jakub Kůdela, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Hůlka
  spoluřešitel: Ing. et Ing. Alena Hájková
  spoluřešitel: Ing. Roman Parák
  spoluřešitel: Ing. et Ing. Antonín Konečný
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Nevoral
  spoluřešitel: Ing. Martin Juříček
  spoluřešitel: Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Mhd Ali Shehadeh
  spoluřešitel: prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.
 • FSI-S-23-8240
  Modelování pokročilých materiálů a struktur pro inženýrské a biomechanické aplikace
  zahájení: 1.3.2023, ukončení: 28.2.2026
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.
  spoluřešitel: prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Marcián, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Jagoš
  spoluřešitel: Ing. Michaela Turčanová
  spoluřešitel: Ing. Jan Bajer
  spoluřešitel: Ing. Jiří Venský
  spoluřešitel: doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc.
 • FSI-S-23-8192
  Modelování procesů v oblasti termofluidní mechaniky a techniky prostředí
  zahájení: 1.3.2023, ukončení: 28.2.2026
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Bc. Jan Fišer, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Hejčík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Vratislav Šálený, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. František Lízal, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Barbora Řehák Kopečková
  spoluřešitel: Ing. Martin Zálešák
  spoluřešitel: Ing. Ondrej Mišík
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Cejpek
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Hájek
  spoluřešitel: Ing. Patrik Bouchal
  spoluřešitel: Ing. BSc František Prinz
  spoluřešitel: prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.
 • FSI-S-22-7957
  Moderní technologie pro zpracování pokročilých materiálů využívaných pro interdisciplinární aplikace
  zahájení: 1.3.2022, ukončení: 28.2.2025
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Oskar Zemčík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petra Sliwková, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Slaný, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Zouhar, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Karel Osička, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Zdeněk Fiala, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Lukáš Gregor
  spoluřešitel: Ing. Štěpán Kolomý
  spoluřešitel: doc. Ing. Josef Chladil, CSc.
 • FSI-S-23-8223
  Optimalizace procesů a paliv pro nižší emise
  zahájení: 1.3.2023, ukončení: 28.2.2026
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Lisý, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Kracík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Filip Toman, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Sitek
  spoluřešitel: Ing. Jakub Lachman
  spoluřešitel: Ing. et Ing. Klaudia Köbölová
  spoluřešitel: Ing. Jakub Linda
  spoluřešitel: Ing. Pavel Milčák
  spoluřešitel: Ing. Bc. Lukáš Preisler
  spoluřešitel: Ing. Tereza Zlevorová
  spoluřešitel: Ing. Eva Gregorovičová
  spoluřešitel: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
 • FSI-S-23-8161
  Pokročilé matematické metody pro řešení úloh v inženýrství
  zahájení: 1.3.2023, ukončení: 28.2.2026
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Mgr. Petr Vašík, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
  spoluřešitel: prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.
  spoluřešitel: prof. RNDr. Jan Čermák, CSc.
  spoluřešitel: doc. RNDr. Libor Žák, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. RNDr. Jiří Tomáš, Dr.
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petra Kosová
  spoluřešitel: Ing. Pavel Loučka
  spoluřešitel: Ing. Ivan Eryganov
  spoluřešitel: prof. RNDr. Jan Franců, CSc.
 • CEITEC VUT/FSI-J-23-8433
  Porozita mikro-prutových struktur vyrobených technologií SLM z biodegradabilní hořčíkové slitiny WE43 se zaměřením na uzel buňky
  zahájení: 1.3.2023, ukončení: 28.2.2024
  příjemce: Ústav konstruování
  příjemce: Pokročilé instrumentace a metody pro charakterizace materiálů
  příjemce: Středoevropský technologický institut VUT
  hlavní řešitel: Ing. Daniel Ožvoldík
  spoluřešitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Jaroš
  spoluřešitel: prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.
 • FSI-S-23-8336
  Příprava a charakterizace nanostruktur s potenciálním uplatněním v nanoelektronice, nanofotonice, spintronice a bio-senzorice.
  zahájení: 1.3.2023, ukončení: 28.2.2026
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jakub Zlámal, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Bábor, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Miroslav Bartošík, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Jindřich Mach, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Filip Ligmajer, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Mgr. Vlastimil Křápek, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D.
 • FSI-S-23-8212
  Rychlé semiaktivní řízení pokročilých elektronicky ovladatelných tlumičů
  zahájení: 1.3.2023, ukončení: 28.2.2026
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Žáček
  spoluřešitel: Ing. Filip Jeniš
 • CEITEC VUT/FSI-J-23-8365
  Spectroscopic analysis of heavy metals accumulation in hard tissues
  zahájení: 1.3.2023, ukončení: 28.2.2024
  příjemce: Ústav fyzikálního inženýrství
  příjemce: Pokročilé instrumentace a metody pro charakterizace materiálů
  příjemce: Středoevropský technologický institut VUT
  hlavní řešitel: Ing. Anna Konečná
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Pořízka, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.
 • FSI-S-23-8245
  Studium mazacích filmů za podmínek superlubricity
  zahájení: 1.3.2023, ukončení: 28.2.2026
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Šperka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. David Košťál, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Milan Omasta, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. David Nečas, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Alexandra Streďanská
  spoluřešitel: Ing. Martin Valena
  spoluřešitel: Ing. Michal Michalec
  spoluřešitel: Ing. Jan Foltýn
  spoluřešitel: Ing. Michal Okál
  spoluřešitel: Ing. et Bc. Tomáš Poláček
  spoluřešitel: Ing. Šimon Skurka
  spoluřešitel: Ing. Lukáš Odehnal
  spoluřešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
 • FSI-S-23-8183
  Tekutinové stroje a technologie pro cirkulární ekonomiku
  zahájení: 1.3.2023, ukončení: 28.2.2026
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Hudec, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Roman Klas, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Bc. Daniel Himr, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. David Štefan, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Kohút
  spoluřešitel: prof. Ing. František Pochylý, CSc.
 • FSI-S-23-8225
  Tvorba meziatomových potenciálů pro popis pokročilých materiálů metodou strojového
  zahájení: 1.3.2023, ukončení: 28.2.2026
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Martin Zelený, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Heczko
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Fikar
 • FCH/FSI-J-23-8269
  Velikostní distribuce a složení pevných částic při poruše lithiových bateriových článků
  zahájení: 1.3.2023, ukončení: 28.2.2024
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Bc. Lukáš Preisler
  spoluřešitel: Ing. Kateřina Mayerová
  spoluřešitel: prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
 • FSI-S-23-8163
  Vesmírem i letecky, efektivně vědecky
  zahájení: 1.3.2023, ukončení: 28.2.2026
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Pavel Zikmund, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Lukáš Dubnický
  spoluřešitel: Ing. Václav Lazar
  spoluřešitel: Ing. Michaela Horpatzká
 • FSI-S-23-8324
  Víceúrovňové modely chování materiálů, experimentální ověření
  zahájení: 1.3.2023, ukončení: 28.2.2026
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc.
 • FCH/FSI-J-23-8353
  Vliv torefakce biomasy na chemické složení spalin
  zahájení: 1.3.2023, ukončení: 28.2.2024
  příjemce: Fakulta chemická
  hlavní řešitel: Ing. Miroslav Prchal
  spoluřešitel: Ing. Tereza Zlevorová
  spoluřešitel: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
 • FSI-S-23-8186
  Výpočtové a experimentální modelování při řešení problémů v inženýrských analýzách
  zahájení: 1.3.2023, ukončení: 28.2.2026
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Lubomír Houfek, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. František Šebek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jaroslav Kovář
  spoluřešitel: Sudhir Kumar Kondepati, MSc
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Pavlík
  spoluřešitel: Ing. Bořek Ščerba
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Adamec
  spoluřešitel: doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Pokorný, Ph.D.
 • FCH/FSI-J-23-8250
  Využití spektroskopie laserem buzeného plazmatu pro sledování vlivu plazmatem aktivované vody na rostliny kontaminované těžkými kovy
  zahájení: 1.3.2023, ukončení: 28.2.2024
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Daniel Holub
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Pořízka, Ph.D.
 • FSI-S-23-8226
  Vývoj a aplikace moderních metod keramické technologie pro přípravu pokročilých keramických materiálů pro strukturní, biologické a funkční aplikace
  zahájení: 1.3.2023, ukončení: 28.2.2026
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Karel Maca, Dr.
  spoluřešitel: doc. Ing. Klára Částková, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Daniel Drdlík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Spusta, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Martin Trunec, Dr.
 • FSI-S-23-8389
  Vývoj a aplikace pokročilých optických metod IV
  zahájení: 1.3.2023, ukončení: 28.2.2026
  příjemce: Středoevropský technologický institut VUT
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. RNDr. Jiří Petráček, Dr.
  spoluřešitel: prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Václav Šulc
  spoluřešitel: prof. RNDr. Miloslav Ohlídal, CSc.
 • FSI-S-23-8410
  Vývoj nanostrukturovaných objemových substrátů na bázi slitin nerozpustných kovů
  zahájení: 1.3.2023, ukončení: 28.2.2026
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Vít Jan, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jakub Judas
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Adam
 • FSI-S-23-8334
  Výzkum a vývoj nových metod a přístupů v oblasti modelování a řízení mechatronických systémů
  zahájení: 1.3.2023, ukončení: 28.2.2026
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Appel, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Formánek
  spoluřešitel: Ing. Barnabás Dobossy
  spoluřešitel: Ing. Roman Adámek
  spoluřešitel: doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D.
 • FSI-S-23-8231
  Výzkum dynamického deformačního chování kovových materiálů připravených alternativními způsoby výroby
  zahájení: 1.3.2023, ukončení: 28.2.2025
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Lenka Kunčická, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Miroslav Jopek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Harant
 • FSI-S-23-8254
  Výzkum polymerních výměníků tepla a aplikace dvoufázového proudění
  zahájení: 1.3.2023, ukončení: 28.2.2026
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Jan Boháček, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Kryštof Mráz
  spoluřešitel: doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Chabičovský, Ph.D.
 • FSI-S-22-8015
  Výzkum v oblasti tavení a metalurgického zpracování vysokoteplotních slitin
  zahájení: 1.3.2022, ukončení: 28.2.2025
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Václav Kaňa, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Myška, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.

Seznam ukončených projektů