Projekty – TAČR

Seznam projektů, jejichž řešení právě probíhá.

 • TJ04000314
  Aditivní výroba komponent turbínového motoru z žárupevné slitiny IN939
  zahájení: 1.5.2020, ukončení: 30.4.2022
  příjemce: Ústav konstruování
  spolupříjemce: Ústav materiálových věd a inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Martin Malý
  spoluřešitel: Ing. Klára Hyspecká
  spoluřešitel: Ing. Vít Šreibr
  spoluřešitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
 • FW01010485
  AIM - Automatické kontroly vyhrazených technologických zařízení s využitím strojového učení
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: Ing. Rostislav Huzlík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.
 • FW01010398
  Aplikační možnosti multifunkční brusky BUD 100
  zahájení: 1.4.2020, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  příjemce: Slovácké strojírny, akciová společnost
  hlavní řešitel: prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA
  spoluřešitel: Ing. Pavel Houška, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Róbert Jankových, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Jan Šrámek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Marek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Dominik Hermanský
  spoluřešitel: Ing. František Bradáč, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
 • TM01000016
  Cenově dostupný chytrý snímací systém pro železnice 4.0
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
 • SS02030008
  Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.12.2026
  příjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.
  spoluřešitel: doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.
 • TH03010012
  Efektivní minimalizace zbytkových napětí rozměrných svařenců
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: ŽĎAS, a.s.
  spolupříjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
 • FW01010507
  Ekologické tepelné čerpadlo pro elektrická vozidla
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: Bc. Ing. Jan Fišer, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Pokorný, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Patrik Bouchal
  spoluřešitel: Ing. Barbora Kopečková
  spoluřešitel: Ing. Michal Březina
  spoluřešitel: Ing. Jiří Hejčík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Pech, Ph.D.
 • FW01010479
  Elektrická pohonná jednotka pro ovládání dveří autobusů
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
 • TK02020067
  Energeticky nezávislý a soběstačný zdroj tepla z obnovitelných zdrojů pro obce a malé podniky
  zahájení: 1.7.2019, ukončení: 30.6.2022
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: Ing. Martin Lisý, Ph.D.
  spoluřešitel: Jiří Svoboda
  spoluřešitel: Ing. Pavel Milčák
 • TJ02000170
  Filtrace nanočástic z 3D tisku pomocí membrán z dutých vláken
  zahájení: 1.5.2019, ukončení: 30.4.2021
  příjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: Ing. et Ing. Pavel Bulejko, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc.
 • FW03010456
  Holografický mikroskop nové generace
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 1.2.2024
  příjemce: Ústav fyzikálního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.
 • FW03010151
  Inovace výroby automobilových litých kol z lehkých slitin
  zahájení: 1.3.2021, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D.
  spoluřešitel: Vít Božek
  spoluřešitel: Ing. Jan Boháček, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Chabičovský, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D.
 • FW01010148
  Inovativní lineární elektromechanické aktuátory
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
  spolupříjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  spolupříjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: Ing. Jan Bárta, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Lošák, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.
 • FW01010151
  Keramická jádra pro aplikaci v přesném lití na vytavitelný model pro odlitky v medicíně a leteckém průmyslu
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Myška
  spoluřešitel: Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Václav Kaňa, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
 • TH04030267
  Kombinovaný kotel na spalování pelet a uhlí o výkonu 100-200 kW
  zahájení: 1.3.2019, ukončení: 30.4.2022
  příjemce: EKOGALVA s.r.o.
  spolupříjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: Ing. Martin Lisý, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jakub Lachman
  spoluřešitel: Ing. David Jecha, Ph.D.
 • FW03010181
  Membránové destilace založené na ultratenkých polypropylenových kapilárách
  zahájení: 1.3.2021, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.
 • CK02000084
  Moderní metody dokumentace a analýzy poškození vozidel
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav soudního inženýrství
  spolupříjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. et Ing. Bc. Martin Bilík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jozef Dlugoš, Ph.D.
 • FW01010281
  Modulární počítač náprav 4.0
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
 • TN01000026
  Národní centrum kompetence Josefa Božka pro pozemní dopravní prostředky
  zahájení: 1.6.2018, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: České vysoké učení technické v Praze
  spolupříjemce: NETME Centre
  spolupříjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.
 • TN01000071
  Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (NCK MESTEC)
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 30.4.2022
  příjemce: Ústav konstruování
  příjemce: NETME Centre
  hlavní řešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Vladislav Singule, CSc.
  spoluřešitel: prof. Ing. Rudolf Foret, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc.
  spoluřešitel: prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
  spoluřešitel: prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA
  spoluřešitel: prof. RNDr. Karel Maca, Dr.
  spoluřešitel: doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Lubomír Houfek, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Vít Jan, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Pavlík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Lukáš Řehořek, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Vetiška, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Rostislav Huzlík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Andrš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Šperka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Tůma, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Milan Omasta, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Kovář, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. David Štefan, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Libor Válka, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Róbert Jankových, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc.
 • TN01000029
  Národní centrum kompetence pro letectví a kosmonautiku
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: NETME Centre
  spolupříjemce: Letecký ústav
  spolupříjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
 • TN01000007
  Národní centrum pro energetiku
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
  spolupříjemce: NETME Centre
  hlavní řešitel: prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.
 • FW01010220
  Návrh zařízení a technologie pro automatizaci plošného navařování materiálu Inconel 625 na membránové stěny.
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: Ing. Martin Slaný, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Oskar Zemčík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jaromír Dvořák, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Aleš Jaroš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Zouhar, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Zdeněk Fiala, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Aleš Jaroš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jaroslav Kubíček
  spoluřešitel: doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D.
 • TN01000071/01
  NCK MESTEC - Správní, projektové a administrativní zabezpečení NCK
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 30.4.2022
  příjemce: NETME Centre
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  spolupříjemce: NCK MESTEC - sekce konstruování
  hlavní řešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
  hlavní řešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
  hlavní řešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Filip Uhlíř
  spoluřešitel: Ing. Zdeňka Gistrová
  spoluřešitel: Ing. Petra Havránková
  spoluřešitel: Ing. Blanka Skalková
  spoluřešitel: Tomáš Opluštil
  spoluřešitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
 • TN01000071/02
  NCK MESTEC - 02_DP_FSI NETME
  zahájení: 1.2.2019, ukončení: 30.4.2022
  příjemce: NETME Centre
  spolupříjemce: Ústav materiálových věd a inženýrství
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  spolupříjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  spolupříjemce: NCK MESTEC - sekce konstruování
  spolupříjemce: NCK MESTEC - sekce pokročilých materiálů
  spolupříjemce: NCK MESTEC - výrobní stroje a robotika
  spolupříjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  spolupříjemce: NCK MESTEC - sekce mechaniky těles a mechatroniky
  hlavní řešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
  hlavní řešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
  hlavní řešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Rudolf Foret, CSc.
  spoluřešitel: prof. Ing. Rudolf Foret, CSc.
  spoluřešitel: prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
  spoluřešitel: prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
  spoluřešitel: prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA
  spoluřešitel: prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA
  spoluřešitel: doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Lubomír Houfek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Lubomír Houfek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Vít Jan, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Vít Jan, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Pavlík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Pavlík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Lukáš Řehořek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Lukáš Řehořek, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
  spoluřešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
  spoluřešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Petr Poliščuk
  spoluřešitel: Ing. Rostislav Huzlík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Rostislav Huzlík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Andrš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Lošák, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Šperka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Šperka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Marcián, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Vosynek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Marek Moncman, DiS.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Tůma, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Milan Omasta, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Kubík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Kovář, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Havlík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. František Šebek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Roman Štěpánek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Josef Frýza, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Chalupa
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Marek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Kočiš
  spoluřešitel: Ing. Matúš Ranuša, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Pavel Hrabec, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Najman
  spoluřešitel: Ing. Jiří Kroupa
  spoluřešitel: Stanislav Sláma
  spoluřešitel: Ing. Filip Kšica
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Rubeš
  spoluřešitel: doc. Ing. Róbert Jankových, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Róbert Jankových, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Vít Šreibr
  spoluřešitel: Ing. Vojtěch Polnický
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Vaverka
  spoluřešitel: Vlastimil Stara
  spoluřešitel: Ing. Filip Jeniš
  spoluřešitel: Ing. Martin Formánek
  spoluřešitel: Ing. Radomír Pruša
  spoluřešitel: Ing. Zdeněk Machů
  spoluřešitel: Ing. Roman Adámek
  spoluřešitel: Ing. Matej Rajchl
  spoluřešitel: Ing. Jakub Bražina
 • TN01000071/03
  NCK MESTEC - 03_DP_FEKT
  zahájení: 1.2.2019, ukončení: 30.4.2022
  příjemce: NETME Centre
  spolupříjemce: NCK MESTEC - sekce mechaniky těles a mechatroniky
  spolupříjemce: NCK MESTEC - sekce mechaniky těles a mechatroniky
  spolupříjemce: NCK MESTEC - sekce speciálních tekutinových strojů
  hlavní řešitel: doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D.
  hlavní řešitel: doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Lošák, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. David Štefan, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc.
 • TN01000071/04
  NCK MESTEC - 04_DP_FS ČVUT
  zahájení: 1.2.2019, ukončení: 30.4.2022
  příjemce: NETME Centre
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  spolupříjemce: NCK MESTEC - sekce konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
 • TN01000071/05
  NCK MESTEC - 05_DP_FCHT VŠCHT
  zahájení: 1.2.2019, ukončení: 30.4.2022
  příjemce: NETME Centre
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  spolupříjemce: NCK MESTEC - sekce konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
 • TN01000071/06
  NCK MESTEC - 06_DP_ÚFM
  zahájení: 1.2.2019, ukončení: 30.4.2022
  příjemce: NETME Centre
  spolupříjemce: Ústav materiálových věd a inženýrství
  spolupříjemce: NCK MESTEC - sekce pokročilých materiálů
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Karel Maca, Dr.
  spoluřešitel: prof. RNDr. Karel Maca, Dr.
  spoluřešitel: prof. RNDr. Karel Maca, Dr.
 • TN01000071/07
  NCK MESTEC - 07_DP_VŠB-TUO
  zahájení: 1.2.2019, ukončení: 30.4.2022
  příjemce: NETME Centre
  spolupříjemce: Ústav materiálových věd a inženýrství
  spolupříjemce: NCK MESTEC - sekce pokročilých materiálů
  hlavní řešitel: Ing. Libor Válka, CSc.
  spoluřešitel: prof. Ing. Rudolf Foret, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Libor Válka, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Libor Válka, CSc.
  spoluřešitel: prof. Ing. Rudolf Foret, CSc.
  spoluřešitel: Roman Valenta
 • TK03030167
  Nízkoemisní technologie energetického využití biomasy a alternativních paliv
  zahájení: 1.10.2020, ukončení: 31.12.2025
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: Ing. Martin Lisý, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Pavel Milčák
  spoluřešitel: Ing. Jakub Lachman
  spoluřešitel: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Hana Lisá, Ph.D.
 • CK01000134
  Nízkorychlostní válcový dynamometr pro testy emisí a brzd
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 30.6.2023
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Macháček, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Michal Kubík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. David Svída, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Beran
 • FW02020207
  Nový zakládací a vykládací manipulátor pro produktivní CNC soustruhy
  zahájení: 1.11.2020, ukončení: 30.6.2023
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Petr Kočiš
  spoluřešitel: Eng. Housam Mohammad
  spoluřešitel: Ing. František Vlašic, Ph.D.
 • TH04030198
  Odstraňování amoniaku z fugátu bioplynových stanic pomocí membránového kontaktoru.
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: MVB OPAVA CZ s.r.o.
  spolupříjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Kateřina Mayerová
  spoluřešitel: Ing. Josef Kalivoda, Ph.D.
 • TL03000403
  Online dispute resolution (ODR) - konceptuální analýza proveditelnosti záměru vybudování online soudu/ online soudnictví
  zahájení: 1.7.2020, ukončení: 30.6.2023
  příjemce: Ústav automatizace a informatiky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
 • FW03010653
  Optická analýza deformací s umělou inteligencí
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.
 • FW03010481
  Pilotní jednotka pro redukci digestátu v bioplynových stanicích
  zahájení: 1.2.2021, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: Mgr. Ing. Marek Vondra, Ph.D.
 • TJ02000253
  Plně polymerní mikro membránová destilace založená na extrémně tenkých kapilárách
  zahájení: 1.5.2019, ukončení: 30.4.2021
  příjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: Ing. Tereza Kroulíková
 • CK02000025
  Pokročilé svařované konstrukce pro zvýšení bezpečnosti v letectví
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 1.4.2024
  příjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D.
 • FW01010297
  Polohovací mechanismus pro optickou komunikaci mezi satelity (CPA)
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 30.6.2022
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. David Košťál, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Daniel Kvarda
  spoluřešitel: Ing. Petr Šperka, Ph.D.
 • TH04020045
  Potlačení nežádoucích projevů vstupní recirkulace u vysokokapacitních chladících čerpadel
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.
  spolupříjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.
  hlavní řešitel: prof. Ing. František Pochylý, CSc.
 • FW03010160
  Povrchové úpravy velmi tenkých struktur realizovaných pomocí 3D tisku kovů
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.3.2024
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
 • TH04010034
  Prediktivní systém ochrany trolejových vedení proti extrémním klimatickým podmínkám
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 30.6.2022
  příjemce: TRIBOTEC, spol. s r.o.
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Milan Omasta, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Radovan Galas, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
 • TIRSMZP719
  Prognózování produkce odpadů a stanovení složení komunálního odpadu
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Kropáč, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jaroslav Pluskal
  spoluřešitel: Ing. Jiří Gregor, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jakub Kůdela, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Veronika Smejkalová
  spoluřešitel: RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Radovan Šomplák, Ph.D.
 • FW03010505
  Řídicí systém pro virtuální elektrárny založený na umělé inteligenci
  zahájení: 1.2.2021, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Michal Touš, Ph.D.
 • TH03010183
  Specifické spojky s prodlouženou životností pro převodová ústrojí kolejových vozidel
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: IG Watteeuw ČR, s.r.o.
  spolupříjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Kamil Řehák, Ph.D.
  hlavní řešitel: prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.
  spoluřešitel: Ing. Václav Otipka
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jozef Dlugoš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Roman Zajac
  spoluřešitel: Ing. Aleš Prokop, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Pavel Skácel, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Lubomír Drápal
 • TN01000029/01
  Správní, projektové a administrativní zabezpečení NCK
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: NETME Centre
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
  spoluřešitel: Mgr. Veronika Dostálová
  spoluřešitel: Mgr. Zdeněk Šalomoun, MPA
  spoluřešitel: Tomáš Opluštil
  spoluřešitel: Ing. Petra Havránková
 • TL05000028
  Standardy výkonu znalecké činnosti při posuzování průběhů a příčin dopravních nehod
  zahájení: 1.6.2021, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel
  spolupříjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc.
 • TJ04000415
  Systém pro separaci jemných částic z proudu spalin při spalování biomasy
  zahájení: 1.6.2020, ukončení: 31.5.2022
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: Ing. et Ing. Klaudia Köbölová
  spoluřešitel: Ing. et Ing. Stela Pavlíková
  spoluřešitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
 • TH04010031
  Tepelné výměníky s dutými polymerními vlákny pro automobilový průmysl
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.
 • TH03010434
  TL-5000
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: TL-ULTRALIGHT s.r.o.
  spolupříjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D.
 • FW01010556
  UAV SIRIUS
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D.
 • FW03010127
  VaV systému řízení nové generace dobývacího kombajnu pro nízké a středně mocné sloje
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav automatizace a informatiky
  hlavní řešitel: Ing. Zuzana Fišerová, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Otoupalík, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
 • CK01000091
  Výhybka 4.0
  zahájení: 1.4.2020, ukončení: 29.3.2024
  příjemce: DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.
  spolupříjemce: ÚMTMB-odbor mechatroniky
  spolupříjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Zdeněk Majer, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
 • FW03010665
  Vývoj a výzkum jednomístného terénního vozidla společnosti MARAT engineering s.r.o.
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D.
 • FW01010440
  Vývoj chytré formy pro tlakové lití hliníku
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Myška
  spoluřešitel: Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Václav Kaňa, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
 • FW03010504
  Vývoj in-situ technik pro charakterizaci materiálů a nanostruktur
  zahájení: 1.4.2021, ukončení: 30.9.2024
  příjemce: Ústav fyzikálního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Martin Konečný
 • FW03010129
  Vývoj pokročilého leteckého podvozku kategorie FAR-23/CS-23
  zahájení: 1.2.2021, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
 • FW01010513
  Vývoj produkčního systému velkoformátové aditivní výroby vysoce plněných odpadních termoplastů
  zahájení: 1.2.2020, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. David Škaroupka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Krejčiřík
  spoluřešitel: Ing. Martin Krčma
  spoluřešitel: Ing. Eva Fridrichová, Ph.D.
 • TJ04000408
  Vývoj strategií robotické aditivní výroby velkorozměroých prutových struktur
  zahájení: 1.5.2020, ukončení: 30.4.2022
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. David Škaroupka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Kateřina Vejrostová
  spoluřešitel: Ing. Martin Krčma
  spoluřešitel: Ing. Petr Krejčiřík
  spoluřešitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Eva Fridrichová, Ph.D.
 • TK02020087
  Vývoj teplovodního kotle a nízkoemisního hořáku
  zahájení: 1.7.2019, ukončení: 30.6.2022
  příjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Pavel Skryja, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Juřena, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Vladimír Kopecký
  spoluřešitel: Ing. Igor Hudák, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Bojanovský
  spoluřešitel: doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Létal, Ph.D.
 • FW01010213
  Vývojmodelového podvozku jako univerzálního funkčního modelu pro specifické přestavby nákladních vozidel speciálního použití
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Vančura, Ph.D.
 • FW01010156
  Výzkum a vývoj elektrického pohonu kolového nakladače
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav konstruování
  příjemce: ÚK-odbor reverzního inženýrství a aditivních technologií
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.
 • FW01010060
  Výzkum a vývoj farmaceutické suroviny do umělých slz pro léčbu syndromu suchého oka
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. David Nečas, Ph.D.
 • FW03010357
  Výzkum a vývoj hydrostatického pohonu a uložení točny na bázi adaptivních regulačních smyček
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Michal Michalec
  spoluřešitel: Ing. David Košťál, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Vojtěch Polnický
  spoluřešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Šperka, Ph.D.
 • FW03010161
  Výzkum a vývoj konstrukce filtračních systémů pro využití v dopravě a vybraných průmyslových aplikacích
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.12.2025
  příjemce: Charakterizace materiálů a pokročilé povlaky 1-06
  spolupříjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: Ing. Tomáš Zikmund, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.
 • FW01010098
  Výzkum a vývoj pokročilé technologie měření tvaru a rozměrů výkovků v rámci procesu automatizovaného kování
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Aneta Zatočilová, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jakub Hurník
 • FW02020169
  Výzkum a vývoj predikce procesní způsobilosti brousicího vřetene karuselových brusek
  zahájení: 1.7.2020, ukončení: 30.6.2024
  příjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: doc. Ing. Josef Chladil, CSc.
 • FW03010188
  Výzkum a vývoj procesní způsobilosti rozválcování složitých geometrických tvarů ložiskových kroužků za částečného ohřevu
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Ústav materiálových věd a inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Pavel Doležal, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D.
 • TH03010208
  Výzkum a vývoj robotizovaných přístrojů pro balistickou zkušebnu
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: Prototypa ZM, s.r.o.
  spolupříjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.
 • FW01010396
  Výzkum a vývoj systémů pro zvýšení úrovně automatizace montážní linky automobilových dílů
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.
 • FW01010012
  Výzkum a vývoj v oblasti zvyšování kvality výroby velkých obrobků – přesné a opakovatelné ustavení a měření obrobků
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Slovácké strojírny, akciová společnost
  příjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Pavel Houška, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Pavlík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Vetiška, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Adam Jelínek
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Marek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Kroupa
  spoluřešitel: doc. Ing. Róbert Jankových, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Vojtěch Štěpánek
  spoluřešitel: Ing. Jakub Bražina
  spoluřešitel: Ing. František Bradáč, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Šrámek, Ph.D.
 • TK01020168
  Výzkum a vývoj vodou chlazeného vibračního roštu
  zahájení: 1.9.2018, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: První brněnská strojírna, a.s.
  spolupříjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Pavel Milčák
 • FW03010279
  Výzkum a vývoj zařízení a technologií pro automatizované dávkování materiálů s vysokou viskozitou
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.
 • TH03010172
  Výzkum a vývoj 3D tiskárny pro použití ve stavebnictví
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 30.6.2021
  příjemce: VIA ALTA a.s.
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
  hlavní řešitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Arnošt Vespalec
  spoluřešitel: Ing. Petr Krejčiřík
  spoluřešitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.
 • FW03010647
  Výzkum elektrického kompresoru pro čisté aplikace nových generací pohonných jednotek.
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.
 • CK02000051
  Výzkum elektrického mikro turbokompresoru pro dodávku čistého vzduchu do systémů s palivovými články na vodík
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.
 • FW03010044
  Zlepšení povrchových vlastností částí forem vyrobených technologií WEDM za účelem zvýšení produktivity výroby a snížení resp. eliminace užití chemických separátorů forem
  zahájení: 1.2.2021, ukončení: 30.11.2022
  příjemce: Ústav automatizace a informatiky
  hlavní řešitel: Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Josef Bednář, Ph.D.
 • TN01000029/05
  05_DP_DOE SCAM
  zahájení: 1.4.2019, ukončení: 30.6.2021
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
  hlavní řešitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Vít Šreibr
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Vaverka
 • TN01000026/1
  1-TFPT RETEPO
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  spolupříjemce: NETME Centre
  hlavní řešitel: prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jozef Dlugoš, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Vopařil
  spoluřešitel: Ing. Jiří Vacula
  spoluřešitel: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Lubomír Drápal
 • TN01000026/2
  2-R&DNFV NEFVEC
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  spolupříjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D.
  spoluřešitel: Bc. Ing. Jan Fišer, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Lubor Zháňal, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Pokorný, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Rozsíval
  spoluřešitel: Ing. Jan Vančura, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Aleš Prokop, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Kamil Řehák, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Pech, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Milan Omasta, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Čavoj, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Radovan Galas, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Michal Kubík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Macháček, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Barbora Kopečková
  spoluřešitel: Ing. Jan Šíp
  spoluřešitel: Ing. Roman Zajac
  spoluřešitel: Ing. Václav Otipka
  spoluřešitel: Ing. Martin Valena
  spoluřešitel: Ing. Václav Navrátil
  spoluřešitel: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.

Seznam ukončených projektů