Projekty – TAČR

Seznam projektů, jejichž řešení právě probíhá.

 • FW01010398
  Aplikační možnosti multifunkční brusky BUD 100
  zahájení: 1.4.2020, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  příjemce: Slovácké strojírny, akciová společnost
  hlavní řešitel: prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA
  spoluřešitel: Ing. Pavel Houška, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Róbert Jankových, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Jan Šrámek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Marek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Dominik Hermanský, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. František Bradáč, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
 • FW06010110
  AUTOMATICKÉ NANÁŠENÍ SPECIÁLNÍCH MAZIV NA TRIBOLOGICKÉ KOMPONENTY VESMÍRNÝCH MECHANISMŮ
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 31.12.2025
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
 • TN02000054
  Božek Vehicle Engineering National Center of Competence (BOVENAC)
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 31.12.2028
  příjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
 • TN02000012
  CANUT-II: Center for Advanced Nuclear Technology
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 31.12.2028
  příjemce: Fakulta elektrotechnická
  hlavní řešitel: doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
 • SS02030008
  Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.12.2026
  příjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.
  spoluřešitel: doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.
 • FW06010278
  Digitální dvojče čerpadla pro účely adaptivního řízení vstupní recirkulace
  zahájení: 1.2.2023, ukončení: 31.7.2026
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.
 • TK70020001
  DIWIEN - Digitalization of water supply infrastructure to optimize the Water-Energy Nexus
  zahájení: 1.1.2022, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.
 • TK05020105
  Efektivní peletový kotel s kondenzací spalin
  zahájení: 1.2.2023, ukončení: 31.12.2025
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: Ing. Martin Lisý, Ph.D.
 • FW06010715
  Eliminace volatilních látek z odpadních vod se současnou konverzí v druhotně využitelnou surovinu při využití mikropórezních dutých vláken
  zahájení: 1.3.2023, ukončení: 31.12.2026
  příjemce: MVB OPAVA CZ s.r.o.
  spolupříjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Krištof, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Kateřina Mayerová
  spoluřešitel: prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc.
  spoluřešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.
 • CK04000264
  Emise z dopravy průhledně
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 31.12.2025
  příjemce: RCE systems s.r.o.
  spolupříjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
 • TN02000012/001N
  Emission-free technologies for local energy sources replacement
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 30.6.2026
  příjemce: Ústav elektroenergetiky
  spolupříjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
 • TK04020183
  Energeticky nezávislý zdroj tepla pro vytápění
  zahájení: 1.1.2022, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: EKOGALVA s.r.o.
  spolupříjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: Ing. Martin Lisý, Ph.D.
 • TN02000054/003N
  Fast Change of Mobility GHG Emissions (FACME)
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 30.6.2026
  příjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  spolupříjemce: EÚ-odbor termomechaniky a techniky prostředí
  hlavní řešitel: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Milan Omasta, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Pavel Novotný, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Kamil Řehák, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Bc. Jan Fišer, Ph.D.
 • TN02000054/004
  FuturE strategies For Environement Friendliness Of surface Vehicles FEFEFOV
  zahájení: 1.3.2023, ukončení: 31.12.2025
  příjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Milan Omasta, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Lubomír Drápal, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Kamil Řehák, Ph.D.
 • FW03010456
  Holografický mikroskop nové generace
  zahájení: 1.4.2021, ukončení: 1.8.2024
  příjemce: Ústav fyzikálního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.
 • CK03000052
  Hydraulický semiaktivní tlumič pro inteligentní kolejový podvozek
  zahájení: 1.1.2022, ukončení: 30.7.2025
  příjemce: STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o.
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
 • FW03010151
  Inovace výroby automobilových litých kol z lehkých slitin
  zahájení: 1.3.2021, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Chabičovský, Ph.D.
  spoluřešitel: Marie Vlachová
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Resl, Ph.D.
  spoluřešitel: Vít Božek
  spoluřešitel: Vladimír Budinský
  spoluřešitel: doc. Ing. Jan Boháček, Ph.D.
 • TN02000025/001N
  Inovativní řešení pro udržitelnou energetiku
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 30.6.2026
  příjemce: Energetický ústav
  spolupříjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Gregor, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Lisý, Ph.D.
 • CK04000070
  Inteligentní ložisková jednotka pro kolejová vozidla
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 31.7.2026
  příjemce: ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
 • FW01010151
  Keramická jádra pro aplikaci v přesném lití na vytavitelný model pro odlitky v medicíně a leteckém průmyslu
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Myška, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Václav Kaňa, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
 • FW03010181
  Membránové destilace založené na ultratenkých polypropylenových kapilárách
  zahájení: 1.3.2021, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Jan Boháček, Ph.D.
  spoluřešitel: Mgr. Petr Dyntera
  spoluřešitel: Ing. Erik Bartuli, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Kryštof Mráz
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Veselý
  spoluřešitel: Marie Vlachová
 • CK02000084
  Moderní metody dokumentace a analýzy poškození vozidel
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav soudního inženýrství
  spolupříjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. et Ing. Bc. Martin Bilík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jozef Dlugoš, Ph.D.
 • FW01010281
  Modulární počítač náprav 4.0
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
 • FW06010034
  Multikomponentní směs a aplikační technologie pro 3D tisk ve stavebnictví
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 31.12.2025
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. David Škaroupka, Ph.D.
 • TN02000009
  Národní centrum kompetence pro letectví a kosmonautiku
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 31.12.2028
  příjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
 • TN02000018
  Národní Centrum Kompetence STROJÍRENSTVÍ
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 31.12.2028
  příjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
 • TN02000025
  Národní centrum pro energetiku II
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 31.12.2028
  příjemce: Ústav elektroenergetiky
  příjemce: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
  spolupříjemce: Ústav procesního inženýrství
  spolupříjemce: NETME Centre
  spolupříjemce: Energetický ústav
  spolupříjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: prof. Ing. Petr Toman, Ph.D.
 • TN02000007
  Národní centrum vodíkové mobility
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 31.12.2028
  příjemce: Energetický ústav
  spolupříjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D.
 • TN02000010/01
  NCK MESTEC2 - Dílčí projekt pro řízení centra a naplňování strategické agendy NCK MESTEC2
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 31.12.2028
  příjemce: NETME Centre
  hlavní řešitel: Ing. Blanka Skalková
  spoluřešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
 • TN02000010/02
  NCK MESTEC2 - DP 02 - Velkorozměrná ložiska s pokročilou diagnostikou pro větrnou energetiku
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 31.12.2025
  příjemce: NCK MESTEC - sekce konstruování
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Šperka, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
 • TN02000010/03
  NCK MESTEC2 - DP 03 - Pokročilé materiály pro náročné aplikace
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 31.12.2025
  příjemce: Ústav materiálových věd a inženýrství
  spolupříjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  spolupříjemce: NCK MESTEC - sekce pokročilých materiálů
  spolupříjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Vít Jan, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.
 • TN02000010/04
  NCK MESTEC2 - DP 04 - Mechatronické systémy pro výrobní technologie
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 31.12.2025
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  spolupříjemce: NCK MESTEC - sekce konstruování
  spolupříjemce: NCK MESTEC - výrobní stroje a robotika
  spolupříjemce: NCK MESTEC - sekce mechaniky těles a mechatroniky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Vetiška, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA
 • TN02000010/05
  NCK MESTEC2 - DP 05 - Energetické technologie s minimalizovaným environmentálním dopadem
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 31.12.2025
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. František Lízal, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Hejčík, Ph.D.
 • TN02000010/06
  NCK MESTEC2 - DP 06 - Průmyslové a trakční pohony s vysokou účinností a spolehlivostí
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 31.12.2025
  příjemce: Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
  spolupříjemce: NCK MESTEC - sekce speciálních tekutinových strojů
  spolupříjemce: NCK MESTEC - sekce konstruování
  spolupříjemce: NCK MESTEC - sekce mechaniky těles a mechatroniky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.
 • TN02000010/07
  NCK MESTEC2 - DP 07 - Materiály pro dynamické aplikace
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 31.12.2025
  příjemce: Ústav materiálových věd a inženýrství
  spolupříjemce: NCK MESTEC - sekce pokročilých materiálů
  hlavní řešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
 • TN02000010/09
  NCK MESTEC2 - DP 09 - Vývoj technologií a zařízení pro aditivní výrobu
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 31.12.2025
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
 • TN02000010/12
  NCK MESTEC2 - DP 12 - Automatizace získávání znalostí z dat
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 31.12.2025
  příjemce: Ústav konstruování
  spolupříjemce: NCK MESTEC - sekce konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
 • TN02000010/13N
  NCK MESTEC2 - DP 13N - Úsporné technologie a materiály pro udržitelný rozvoj
  zahájení: 1.4.2023, ukončení: 30.6.2026
  příjemce: Ústav konstruování
  spolupříjemce: NCK MESTEC - výrobní stroje a robotika
  spolupříjemce: NCK MESTEC - sekce konstruování
  spolupříjemce: NCK MESTEC - sekce pokročilých materiálů
  spolupříjemce: NCK MESTEC - sekce mechaniky těles a mechatroniky
  hlavní řešitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Vít Jan, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Šperka, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Vetiška, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
  spoluřešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
 • TN02000010
  NCK MESTEC2 - NCK Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství 2
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 31.12.2028
  příjemce: NETME Centre
  spolupříjemce: NCK MESTEC - sekce konstruování
  spolupříjemce: NCK MESTEC - sekce speciálních tekutinových strojů
  spolupříjemce: NCK MESTEC - výrobní stroje a robotika
  spolupříjemce: NCK MESTEC - sekce mechaniky těles a mechatroniky
  spolupříjemce: NCK MESTEC - sekce pokročilých materiálů
  hlavní řešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
 • TN02000009/01
  NCK NaCCAS - DP 01 MANAGER
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 31.12.2028
  příjemce: Oddělení podpory projektů
  hlavní řešitel: Ing. Petra Havránková
 • TN02000009/03
  NCK NaCCAS - DP 03 SaSEA
  zahájení: 1.3.2023, ukončení: 31.12.2025
  příjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
 • TN02000009/04
  NCK NaCCAS - DP 04 SeLAA
  zahájení: 1.2.2023, ukončení: 31.12.2025
  příjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
 • TN02000009/05
  NCK NaCCAS - DP 05 MOUSSE
  zahájení: 1.3.2023, ukončení: 31.12.2025
  příjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
 • TN02000009/09
  NCK NaCCAS - DP 09 LiDAR
  zahájení: 1.6.2023, ukončení: 31.12.2025
  příjemce: Ústav radioelektroniky
  příjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Tomáš Götthans, Ph.D.
 • TN02000009/10
  NCK NaCCAS - DP 10 PS4HAPS
  zahájení: 1.6.2023, ukončení: 31.12.2025
  příjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: Ing. Miroslav Šplíchal, Ph.D.
 • TK03030167
  Nízkoemisní technologie energetického využití biomasy a alternativních paliv
  zahájení: 1.10.2020, ukončení: 31.12.2025
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: Ing. Martin Lisý, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Pavel Milčák
  spoluřešitel: Ing. Jakub Lachman
  spoluřešitel: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Hana Lisá, Ph.D.
 • TK04020213
  Nízko-emisní výkonový hořák
  zahájení: 1.1.2022, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o.
  spolupříjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Pavel Skryja, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Bojanovský, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Bojanovský, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Juřena, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Igor Hudák, Ph.D.
 • FW02020207
  Nový zakládací a vykládací manipulátor pro produktivní CNC soustruhy
  zahájení: 1.11.2020, ukončení: 30.9.2023
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Petr Kočiš
  spoluřešitel: Eng. Housam Mohammad
  spoluřešitel: Ing. František Vlašic, Ph.D.
 • FW03010653
  Optická analýza deformací s umělou inteligencí
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.
 • FW03010481
  Pilotní jednotka pro redukci digestátu v bioplynových stanicích
  zahájení: 1.2.2021, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: Mgr. Ing. Marek Vondra, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Michal Touš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Libor Šrom, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Václav Miklas
  spoluřešitel: doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Marek Pernica, Ph.D.
 • TK04030262
  Plynem mazaná aerodynamická ložiska pro použití ve vodíkových a jiných vysokootáčkových aplikacích
  zahájení: 1.1.2022, ukončení: 31.12.2025
  příjemce: Inpraise systems s.r.o.
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.
 • TN02000007/003N
  Podpůrný SW pro akceleraci zavádění vodíkové mobility
  zahájení: 1.2.2023, ukončení: 30.6.2026
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D.
 • CK02000025
  Pokročilé svařované konstrukce pro zvýšení bezpečnosti v letectví
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 1.4.2024
  příjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D.
 • CK04000045
  Posouzení environmentálních dopadů životního cyklu vozidel
  zahájení: 1.2.2023, ukončení: 31.12.2025
  příjemce: Centrum dopravního výzkumu
  spolupříjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Bc. Jan Fišer, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Pokorný, Ph.D.
 • FW03010160
  Povrchové úpravy velmi tenkých struktur realizovaných pomocí 3D tisku kovů
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.3.2024
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Jaroš
  spoluřešitel: Ing. Martin Malý, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Vaverka
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Červinek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Lenka Klakurková, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Vít Šreibr
 • FW09020130
  Robotická buňka pro hybridní výrobu v Průmyslu 4.0
  zahájení: 1.8.2023, ukončení: 31.7.2027
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
 • FW03010505
  Řídicí systém pro virtuální elektrárny založený na umělé inteligenci
  zahájení: 1.2.2021, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Michal Touš, Ph.D.
 • SS05010096
  SAFE-BASE: Návrh komplexního systému pro proces poučení ze závažných havárií s účastí nebezpečné chemické látky nebo směsi
  zahájení: 1.1.2022, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Mendelova univerzita v Brně
  spolupříjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: Ing. Luboš Kotek, Ph.D.
 • CK04000210
  Semiaktivní systém tlumení pro jednopodlažní elektrickou jednotku
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 31.12.2026
  příjemce: STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o.
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
 • CK03000130
  Snížení energetické náročnosti v dopravě aktivní nízkoenergetickou manipulací proudového pole v úplavu dopravních prostředků
  zahájení: 1.1.2022, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  příjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Jan Vančura, Ph.D.
 • TL05000028
  Standardy výkonu znalecké činnosti při posuzování průběhů a příčin dopravních nehod
  zahájení: 1.6.2021, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel
  spolupříjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
 • TN02000018/015
  Stavba strojů a zařízení
  zahájení: 1.4.2023, ukončení: 31.12.2028
  příjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  spolupříjemce: NCK strojírenství - sekce výrobních strojů
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. František Bradáč, Ph.D.
 • TN02000025/003
  Technická řešení pro nízkoemisní energetiku
  zahájení: 1.5.2023, ukončení: 30.4.2026
  příjemce: Energetický ústav
  spolupříjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Gregor, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Lisý, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Pavel Skryja, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.
  spoluřešitel: prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
 • TN02000018/002N
  Technologie a nástroje pro digitální transformaci ve strojírenství
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 30.6.2026
  příjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  spolupříjemce: NCK strojírenství - sekce výrobních strojů
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. František Bradáč, Ph.D.
 • TN02000018/001N
  Technologie a nástroje pro zelenou transformaci ve strojírenství
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 30.6.2026
  příjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  spolupříjemce: NCK strojírenství - sekce výrobních strojů
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. František Bradáč, Ph.D.
 • CK04000059
  Ultra vysokootáčkové elektrické aktivní brzdy pro testování pohonných jednotek elektromobilů
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 31.12.2026
  příjemce: AVL Moravia s.r.o.
  spolupříjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D.
 • TK04020289
  Úsporná ložiska pro vysokorychlostní turbodmychadla
  zahájení: 1.1.2022, ukončení: 31.3.2025
  příjemce: PBS Turbo s.r.o.
  spolupříjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Pavel Novotný, Ph.D.
 • FW03010127
  VaV systému řízení nové generace dobývacího kombajnu pro nízké a středně mocné sloje
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav automatizace a informatiky
  hlavní řešitel: Ing. Zuzana Otoupalík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Otoupalík, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
 • CK01000091
  Výhybka 4.0
  zahájení: 1.4.2020, ukončení: 29.3.2024
  příjemce: DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.
  spolupříjemce: ÚMTMB-odbor mechatroniky
  spolupříjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Zdeněk Majer, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
 • TK05020094
  Využití kondenzace spalin ke zvýšení účinnosti energetických zařízení
  zahájení: 1.2.2023, ukončení: 31.12.2025
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
 • FW03010665
  Vývoj a výzkum jednomístného terénního vozidla společnosti MARAT engineering s.r.o.
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D.
 • TK05020008
  Vývoj hořáku pro spalování směsí zemního plynu a vodíku
  zahájení: 1.3.2023, ukončení: 31.12.2025
  příjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Pavel Skryja, Ph.D.
  hlavní řešitel: Ing. Igor Hudák, Ph.D.
  spoluřešitel: Aleš Humlíček
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Juřena, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Bojanovský, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Pavel Skryja, Ph.D.
 • FW01010440
  Vývoj chytré formy pro tlakové lití hliníku
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Myška, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Václav Kaňa, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
 • FW03010504
  Vývoj in-situ technik pro charakterizaci materiálů a nanostruktur
  zahájení: 1.4.2021, ukončení: 30.9.2024
  příjemce: Ústav fyzikálního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Martin Konečný, Ph.D.
 • TK05020076
  Vývoj mobilního testeru pro bezpečné a spolehlivé využití tepla ze zanášivých spalin a generátoru amoniaku k jejich čištění
  zahájení: 1.2.2023, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Dominika Babička Fialová, Ph.D.
 • FW01010513
  Vývoj produkčního systému velkoformátové aditivní výroby vysoce plněných odpadních termoplastů
  zahájení: 1.2.2020, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. David Škaroupka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Krejčiřík
  spoluřešitel: Ing. Martin Krčma
  spoluřešitel: Ing. Eva Fridrichová, Ph.D.
 • FW09020063
  Vývoj zařízení pro plynulé dávkování tuhých alternativních paliv
  zahájení: 1.8.2023, ukončení: 31.12.2025
  příjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Pavel Lošák, Ph.D.
 • FW01010060
  Výzkum a vývoj farmaceutické suroviny do umělých slz pro léčbu syndromu suchého oka
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: prof. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. David Nečas, Ph.D.
 • FW03010357
  Výzkum a vývoj hydrostatického pohonu a uložení točny na bázi adaptivních regulačních smyček
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Šperka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Foltýn
  spoluřešitel: Ing. Vojtěch Polnický
  spoluřešitel: Ing. Michal Michalec
  spoluřešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. David Košťál, Ph.D.
 • FW03010161
  Výzkum a vývoj konstrukce filtračních systémů pro využití v dopravě a vybraných průmyslových aplikacích
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.12.2025
  příjemce: Pokročilé instrumentace a metody pro charakterizace materiálů
  spolupříjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: doc. Ing. Tomáš Zikmund, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.
 • FW02020169
  Výzkum a vývoj predikce procesní způsobilosti brousicího vřetene karuselových brusek
  zahájení: 1.7.2020, ukončení: 30.6.2024
  příjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: Ing. Jan Otoupalík, Ph.D.
  hlavní řešitel: doc. Ing. Josef Chladil, CSc.
 • FW03010188
  Výzkum a vývoj procesní způsobilosti rozválcování složitých geometrických tvarů ložiskových kroužků za částečného ohřevu
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Ústav materiálových věd a inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Pavel Doležal, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D.
 • FW07010019
  Výzkum a vývoj sdílených služeb monitorování obráběcích strojů s využitím 5G sítí
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 31.12.2025
  příjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: doc. Ing. Josef Chladil, CSc.
 • FW06010012
  Výzkum a vývoj systému pro řízení tření mezi kolem a kolejnicí pomocí tuhých modifikátorů
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 31.12.2025
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Milan Omasta, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Radovan Galas, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Daniel Kvarda, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
 • FW01010396
  Výzkum a vývoj systémů pro zvýšení úrovně automatizace montážní linky automobilových dílů
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.
 • TK04020189
  Výzkum a vývoj technologie a zařízení pro automatizované spirálové navařování materiálu Inconel 625 na trubní polotovary - Spiral Weld Overlay Cladding
  zahájení: 1.1.2022, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: Ing. Martin Slaný, Ph.D.
 • FW01010012
  Výzkum a vývoj v oblasti zvyšování kvality výroby velkých obrobků – přesné a opakovatelné ustavení a měření obrobků
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Slovácké strojírny, akciová společnost
  příjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Pavel Houška, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Pavlík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Vetiška, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Adam Jelínek
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Marek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Kroupa, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Róbert Jankových, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Vojtěch Štěpánek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jakub Bražina
  spoluřešitel: Ing. František Bradáč, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Šrámek, Ph.D.
 • FW03010279
  Výzkum a vývoj zařízení a technologií pro automatizované dávkování materiálů s vysokou viskozitou
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.
 • FW03010647
  Výzkum elektrického kompresoru pro čisté aplikace nových generací pohonných jednotek.
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.
 • CK02000051
  Výzkum elektrického mikro turbokompresoru pro dodávku čistého vzduchu do systémů s palivovými články na vodík
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.
 • FW06010039
  Výzkum nahraditelnosti materiálu AMPCOLOY 940 novým materiálem ALBROMET W130 pro tvarové díly forem se speciální texturou vyrobené pomocí elektroerozivního drátového řezání
  zahájení: 1.2.2023, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Ústav automatizace a informatiky
  hlavní řešitel: Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D.

Seznam ukončených projektů