Projekty – TAČR

Seznam projektů, jejichž řešení právě probíhá.

 • TJ04000314
  Aditivní výroba komponent turbínového motoru z žárupevné slitiny IN939
  zahájení: 1.5.2020, ukončení: 30.4.2022
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Martin Malý
 • FW01010485
  AIM - Automatické kontroly vyhrazených technologických zařízení s využitím strojového učení
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: Ing. Rostislav Huzlík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
 • FW01010398
  Aplikační možnosti multifunkční brusky BUD 100
  zahájení: 1.4.2020, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA
 • TM01000016
  Cenově dostupný chytrý snímací systém pro železnice 4.0
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
 • TH03010012
  Efektivní minimalizace zbytkových napětí rozměrných svařenců
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: ŽĎAS, a.s.
  spolupříjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
 • FW01010507
  Ekologické tepelné čerpadlo pro elektrická vozidla
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: Bc. Ing. Jan Fišer, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Barbora Kopečková
 • FW01010479
  Elektrická pohonná jednotka pro ovládání dveří autobusů
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
 • TK02020067
  Energeticky nezávislý a soběstačný zdroj tepla z obnovitelných zdrojů pro obce a malé podniky
  zahájení: 1.7.2019, ukončení: 30.6.2022
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: Ing. Martin Lisý, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Pavel Milčák
 • TJ02000170
  Filtrace nanočástic z 3D tisku pomocí membrán z dutých vláken
  zahájení: 1.5.2019, ukončení: 30.4.2021
  příjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: Ing. et Ing. Pavel Bulejko, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc.
 • TJ04000269
  Hodnocení složek vstupních odpadů do ZEVO s návazností na recyklační cíle
  zahájení: 1.7.2020, ukončení: 30.6.2022
  příjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Lenka Szásziová, Ph.D.
 • FW01010148
  Inovativní lineární elektromechanické aktuátory
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
  spolupříjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  spolupříjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: Ing. Jan Bárta, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Lošák, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.
 • FW01010151
  Keramická jádra pro aplikaci v přesném lití na vytavitelný model pro odlitky v medicíně a leteckém průmyslu
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Václav Kaňa, Ph.D.
 • TH04030267
  Kombinovaný kotel na spalování pelet a uhlí o výkonu 100-200 kW
  zahájení: 1.3.2019, ukončení: 30.4.2022
  příjemce: EKOGALVA s.r.o.
  spolupříjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: Ing. Martin Lisý, Ph.D.
 • CK02000084
  Moderní metody dokumentace a analýzy poškození vozidel
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav soudního inženýrství
  spolupříjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. et Ing. Bc. Martin Bilík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jozef Dlugoš, Ph.D.
 • FW01010281
  Modulární počítač náprav 4.0
  zahájení: 1.3.2020, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
 • FW01010220
  Návrh zařízení a technologie pro automatizaci plošného navařování materiálu Inconel 625 na membránové stěny.
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: Ing. Martin Slaný, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Oskar Zemčík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jaromír Dvořák, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Aleš Jaroš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jaroslav Kubíček
  spoluřešitel: doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Zdeněk Fiala, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Aleš Jaroš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Zouhar, Ph.D.
 • TK03030167
  Nízkoemisní technologie energetického využití biomasy a alternativních paliv
  zahájení: 1.10.2020, ukončení: 31.12.2025
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: Ing. Martin Lisý, Ph.D.
 • CK01000134
  Nízkorychlostní válcový dynamometr pro testy emisí a brzd
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 30.6.2023
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
 • FW02020207
  Nový zakládací a vykládací manipulátor pro produktivní CNC soustruhy
  zahájení: 1.11.2020, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.
 • TH04030198
  Odstraňování amoniaku z fugátu bioplynových stanic pomocí membránového kontaktoru.
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: MVB OPAVA CZ s.r.o.
  spolupříjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Kateřina Mayerová
  spoluřešitel: Ing. Josef Kalivoda, Ph.D.
 • TL03000403
  Online dispute resolution (ODR) - konceptuální analýza proveditelnosti záměru vybudování online soudu/ online soudnictví
  zahájení: 1.7.2020, ukončení: 30.6.2023
  příjemce: Ústav automatizace a informatiky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
 • TJ02000253
  Plně polymerní mikro membránová destilace založená na extrémně tenkých kapilárách
  zahájení: 1.5.2019, ukončení: 30.4.2021
  příjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: Ing. Tereza Kroulíková
 • CK02000025
  Pokročilé svařované konstrukce pro zvýšení bezpečnosti v letectví
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 1.4.2024
  příjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D.
 • FW01010297
  Polohovací mechanismus pro optickou komunikaci mezi satelity (CPA)
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 30.6.2022
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. David Košťál, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Šperka, Ph.D.
 • TH04020045
  Potlačení nežádoucích projevů vstupní recirkulace u vysokokapacitních chladících čerpadel
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.
  spolupříjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.
  hlavní řešitel: prof. Ing. František Pochylý, CSc.
 • TH04010034
  Prediktivní systém ochrany trolejových vedení proti extrémním klimatickým podmínkám
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 30.6.2022
  příjemce: TRIBOTEC, spol. s r.o.
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
 • TIRSMZP719
  Prognózování produkce odpadů a stanovení složení komunálního odpadu
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Radovan Šomplák, Ph.D.
  spoluřešitel: RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.
 • TH03010183
  Specifické spojky s prodlouženou životností pro převodová ústrojí kolejových vozidel
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: IG Watteeuw ČR, s.r.o.
  spolupříjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Kamil Řehák, Ph.D.
  hlavní řešitel: prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.
  spoluřešitel: Ing. Lubomír Drápal
  spoluřešitel: Ing. Pavel Skácel, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Aleš Prokop, Ph.D.
 • TJ04000415
  Systém pro separaci jemných částic z proudu spalin při spalování biomasy
  zahájení: 1.6.2020, ukončení: 31.5.2022
  příjemce: Ústav soudního inženýrství
  spolupříjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. et Ing. Klaudia Köbölová
  spoluřešitel: Ing. et Ing. Stela Pavlíková
  spoluřešitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
 • TH04010031
  Tepelné výměníky s dutými polymerními vlákny pro automobilový průmysl
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.
 • TJ02000028
  TheMaSyC - Thermal Management Systems and Components - Sysmém pro tepelný management elektrických vozidel a testování jeho komponent
  zahájení: 1.3.2019, ukončení: 28.2.2021
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: Ing. Barbora Kopečková
  spoluřešitel: Bc. Ing. Jan Fišer, Ph.D.
 • TH03010434
  TL-5000
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: TL-ULTRALIGHT s.r.o.
  spolupříjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
 • FW01010556
  UAV SIRIUS
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D.
 • CK01000091
  Výhybka 4.0
  zahájení: 1.4.2020, ukončení: 29.3.2024
  příjemce: DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.
  spolupříjemce: ÚMTMB-odbor mechatroniky
  spolupříjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Zdeněk Majer, Ph.D.
 • FW02020082
  Vývoj elektro enduro kola s elektronicky řízenými tlumiči
  zahájení: 1.8.2020, ukončení: 31.8.2023
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Jakub Roupec, Ph.D.
 • TJ02000311
  Vývoj energeticky úsporného a výkonného generátoru pro elektroerozivní hloubičku
  zahájení: 1.4.2019, ukončení: 31.3.2021
  příjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Josef Bednář, Ph.D.
 • FW01010440
  Vývoj chytré formy pro tlakové lití hliníku
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.
 • FW01010513
  Vývoj produkčního systému velkoformátové aditivní výroby vysoce plněných odpadních termoplastů
  zahájení: 1.2.2020, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. David Škaroupka, Ph.D.
 • TJ04000408
  Vývoj strategií robotické aditivní výroby velkorozměroých prutových struktur
  zahájení: 1.5.2020, ukončení: 30.4.2022
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. David Škaroupka, Ph.D.
 • TJ04000253
  Vývoj systému pro bezdotykové měření dilatací přírubových spojů
  zahájení: 1.5.2020, ukončení: 30.4.2022
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Aneta Zatočilová, Ph.D.
 • TK02020087
  Vývoj teplovodního kotle a nízkoemisního hořáku
  zahájení: 1.7.2019, ukončení: 30.6.2022
  příjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Pavel Skryja, Ph.D.
 • FW01010213
  Vývojmodelového podvozku jako univerzálního funkčního modelu pro specifické přestavby nákladních vozidel speciálního použití
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D.
 • FW01010156
  Výzkum a vývoj elektrického pohonu kolového nakladače
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc.
 • FW01010060
  Výzkum a vývoj farmaceutické suroviny do umělých slz pro léčbu syndromu suchého oka
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.
 • FW03010161
  Výzkum a vývoj konstrukce filtračních systémů pro využití v dopravě a vybraných průmyslových aplikacích
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.12.2025
  příjemce: Charakterizace materiálů a pokročilé povlaky 1-06
  spolupříjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: Ing. Tomáš Zikmund, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.
  spoluřešitel: prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.
 • FW01010098
  Výzkum a vývoj pokročilé technologie měření tvaru a rozměrů výkovků v rámci procesu automatizovaného kování
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Aneta Zatočilová, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jakub Hurník
 • FW02020169
  Výzkum a vývoj predikce procesní způsobilosti brousicího vřetene karuselových brusek
  zahájení: 1.7.2020, ukončení: 30.6.2024
  příjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: doc. Ing. Josef Chladil, CSc.
 • TH03010208
  Výzkum a vývoj robotizovaných přístrojů pro balistickou zkušebnu
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: Prototypa ZM, s.r.o.
  spolupříjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.
 • FW01010396
  Výzkum a vývoj systémů pro zvýšení úrovně automatizace montážní linky automobilových dílů
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.
 • FW01010012
  Výzkum a vývoj v oblasti zvyšování kvality výroby velkých obrobků – přesné a opakovatelné ustavení a měření obrobků
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
 • TH03010172
  Výzkum a vývoj 3D tiskárny pro použití ve stavebnictví
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 30.6.2021
  příjemce: VIA ALTA a.s.
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
  hlavní řešitel: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Krejčiřík
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Arnošt Vespalec
  spoluřešitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
 • CK02000051
  Výzkum elektrického mikro turbokompresoru pro dodávku čistého vzduchu do systémů s palivovými články na vodík
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.
 • TH03020426
  Zvýšení únosnosti axiálního ložiska
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 1.3.2021
  příjemce: PBS Turbo s.r.o.
  spolupříjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D.

Seznam ukončených projektů