Ocenění výsledků

Výsledky výzkumu a vývoje jsou každoročně vyhodnocovány mj. i nadacemi a soukromými společnostmi. Ceny jsou zaměřeny oborově, příp. i na určité kategorie prací (bakalářské, diplomové, disertační, práce mladých vědců – postdoktorandů apod.). Nejlepší práce, výzkumníky a jejich konkrétní výsledky je možné navrhovat na nejrůznější ocenění.

Ocenění