Projekty – MŠMT

Seznam projektů, jejichž řešení právě probíhá.

 • LUASK22094
  Analýza vlastností méně známých evropských druhů dřevin pro využití vdřevních kompozitních materiálech
  zahájení: 1.7.2022, ukončení: 30.6.2025
  příjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: Ing. Miroslav Jopek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Řiháček, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
 • LUC23031
  Čerpadlo v turbínovém režimu: zlepšení konstrukce a provozních parametrů pomocí digitalizace
  zahájení: 1.9.2023, ukončení: 31.8.2026
  příjemce: Vysoké učení technické v Brně
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. David Štefan, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. František Pochylý, CSc.
 • 8J22AT - Mobility - ČR - Rakousko
  Inverzní úloha vedení tepla v tvarově složitých součástech
  zahájení: 1.3.2022, ukončení: 31.10.2023
  příjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jan Boháček, Ph.D.
 • 8J23AT030
  Studie efektivity a validity nástrojů pro co-simulace kontrolních a mechatronických modelů
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Jan Fojtášek, Ph.D.

Seznam ukončených projektů