Projekty – MŠMT

Seznam projektů, jejichž řešení právě probíhá.

 • V19 - Mobility ČR - Čína
  Friction management jako řešení pro redukci hluku a opotřebení v kolejové dopravě
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Radovan Galas, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Daniel Kvarda
  spoluřešitel: Ing. Milan Omasta, Ph.D.
 • LTI19001
  iNETME - International NET for Mechanical Engineering
  zahájení: 1.6.2019, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: NETME Centre
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.
 • LTACH19033
  Intenzifikace přenosu tepla a optimalizace integrace energie v teplosměnnych zařízeních pro tepelné využití odpadního tepla v chemickém průmyslu
  zahájení: 1.7.2019, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: Laboratoř integrace procesů
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jiří Klemeš, DrSc., dr. h. c.
  spoluřešitel: doc. Ing. Dr. habil. Petar Sabev Varbanov, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Syed Awais Ali Shah Bokhari, Ph.D.
  spoluřešitel: MEng. Hon Huin Chin
  spoluřešitel: Ing. Milan Hemzal
  spoluřešitel: Xuexiu JIA, MSc, Ph.D.
 • LTACH19001
  Klíčové technologie a strategie pro řízení tření mezi kolem a kolejnicí v kolejové dopravě
  zahájení: 1.6.2019, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Daniel Kvarda
  spoluřešitel: Ing. Radovan Galas, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Milan Omasta, Ph.D.
 • LTAUSA19053
  Principy tvorby a využití vodovzdušné směsi v průmyslových aplikacích
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Jan Boháček, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Resl
  spoluřešitel: doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D.
 • AKTION 87p16
  Sustainable design with tradition
  zahájení: 1.4.2020, ukončení: 30.9.2021
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.
 • LTC18007
  Využití bezpilotních systémů (UAS) v monitoringu rostlinných invazí na různé prostorové i časové škále
  zahájení: 1.7.2018, ukončení: 30.9.2021
  příjemce: Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
  spolupříjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: Ing. Petr Dvořák
 • LTAIN19044
  VÝVOJ ENERGETICKY ÚSPORNÉHO DVOUMÉDIOVÉHO ATOMIZERU PRO ÚČINNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ CO₂ A NOx Z PRODUKTŮ SPALOVÁNÍ
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Energetický ústav
  spolupříjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Milan Malý, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.

Seznam ukončených projektů