Projekty – MŠMT

Seznam projektů, jejichž řešení právě probíhá.

 • LUASK22094
  Analýza vlastností méně známých evropských druhů dřevin pro využití vdřevních kompozitních materiálech
  zahájení: 1.7.2022, ukončení: 30.6.2025
  příjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: Ing. Miroslav Jopek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Řiháček, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
 • LTI19001
  iNETME - International NET for Mechanical Engineering
  zahájení: 1.6.2019, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: NETME Centre
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.
 • 8J22AT - Mobility - ČR - Rakousko
  Inverzní úloha vedení tepla v tvarově složitých součástech
  zahájení: 1.3.2022, ukončení: 31.10.2023
  příjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jan Boháček, Ph.D.
 • LTAUSA19053
  Principy tvorby a využití vodovzdušné směsi v průmyslových aplikacích
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Jan Boháček, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Resl
  spoluřešitel: doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D.
 • LTAIN19044
  VÝVOJ ENERGETICKY ÚSPORNÉHO DVOUMÉDIOVÉHO ATOMIZERU PRO ÚČINNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ CO₂ A NOx Z PRODUKTŮ SPALOVÁNÍ
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Energetický ústav
  spolupříjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Milan Malý, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.
 • AKTION č. 92p19
  Vzdělávání budoucí generace inženýrů pro udržitelnou vodní energetiku
  zahájení: 1.1.2022, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

Seznam ukončených projektů