Projekty – MPO

Seznam projektů, jejichž řešení právě probíhá.

 • FV40313
  Aplikace nových technologií povrchových úprav v kovovém obalovém průmyslu
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0014554
  Aplikace výsledků výzkumu montážních plošin v přímé spolupráci s MSP
  zahájení: 1.10.2018, ukončení: 31.8.2021
  příjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020005
  Lubrikace a regenerace fascií hyaluronanem
  zahájení: 1.6.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020086
  Nová generace požárních plošin v přímé spolupráci s MSP
  zahájení: 15.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Slovácké strojírny, akciová společnost
  spolupříjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. František Bradáč, Ph.D.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019910
  Nová generace šikmé schodišťové sedačky se zakřivenou dráhou
  zahájení: 15.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: ALTECH, spol. s r.o.
  spolupříjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: Ing. František Bradáč, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_264/0019852
  Optimalizace chlazení vozidel
  zahájení: 1.9.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020200
  Pokročilý trasovací software pro různé druhy nákladních automobilů
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav matematiky
  hlavní řešitel: doc. Mgr. Petr Vašík, Ph.D.
 • FV40328
  Realizace vrstevnatých systémů s požadovanými spektrálními závislostmi odrazivosti a propustnosti ve střední ultrafialové oblasti spektra
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav fyzikálního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Miloslav Ohlídal, CSc.
 • FV30106
  Stream Turbo
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 30.6.2021
  příjemce: TL-ULTRALIGHT s.r.o.
  spolupříjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
 • FV40074
  Technologie adaptivní geometrie
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020188
  Technologie měření jízdních parametrů jednostopého vozidla pro účely vývoje elektrického motocyklu
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 30.6.2023
  příjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D.
 • FV30310
  Vývoj magnetoreologického systému tlumení pro podvozky kolejových vozidel
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 30.6.2021
  příjemce: STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o.
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
 • FV40173
  Vývoj nové řady bimetalových trubkových oblouků 180° s prodlouženými konci a návarem ze superslitiny, technologie jejich výroby a návrh metodiky testování
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: Ing. Martin Slaný, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Aleš Jaroš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Oskar Zemčík, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019912
  Vývoj nového konvertoru RFID labelů za použití kolaborativních robotů ve společnosti PROFIPRINT spol. s r.o.
  zahájení: 10.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.
  hlavní řešitel: Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D.
  hlavní řešitel: Ing. Aleš Polzer, Ph.D.
 • FV40059
  Vývoj prototypu hořáku na spalování vodíku
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 30.12.2022
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Michal Špiláček, Ph.D.
 • FV30261
  Vývoj technologických postupů pro zajištění kvalitní, produktivní a opakovatelné výroby kompozitových dílů letadel
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 21.12.2021
  příjemce: HPH spol. sr.o.
  spolupříjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
 • FV30224
  Vývoj zařízení pro identifikaci stopových prvků brzdné stopy
  zahájení: 1.7.2018, ukončení: 30.6.2021
  příjemce: Ústav soudního inženýrství
  spolupříjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
  hlavní řešitel: Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
  hlavní řešitel: Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
  hlavní řešitel: Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Pavlík, Ph.D.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019678
  Výzkum a vývoj nové generace dešťových kanalizačních vpustí
  zahájení: 1.7.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
 • FV40203
  Výzkum a vývoj nových technologií pro robotizovanou montáž a testování tankovacích a nabíjecích modulů automobilů a elektromobilů
  zahájení: 1.5.2019, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.
 • FV40225
  Výzkum a vývoj pokročilé výrobní technologie pro výrobu axiálních soudečkových ložisek s vyšší užitnou hodnotou
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: ÚST-odbor technologie obrábění
  příjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: doc. Ing. Josef Chladil, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Karel Osička, Ph.D.
 • FV40386
  Výzkum elektricky poháněného palivového čerpadla pro raketové motory nové generace
  zahájení: 1.5.2019, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  spolupříjemce: EÚ-odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana
  hlavní řešitel: doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_264/0019833
  Zavedení metodiky průmyslového experimentu do životního cyklu produktů STOS
  zahájení: 1.2.2020, ukončení: 30.9.2021
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.

Seznam ukončených projektů