Projekty – MPO

Seznam projektů, jejichž řešení právě probíhá.

 • FV40328
  Realizace vrstevnatých systémů s požadovanými spektrálními závislostmi odrazivosti a propustnosti ve střední ultrafialové oblasti spektra
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav fyzikálního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Miloslav Ohlídal, CSc.
 • FV40074
  Technologie adaptivní geometrie
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
 • FV40059
  Vývoj prototypu hořáku na spalování vodíku
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 30.12.2022
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Michal Špiláček, Ph.D.
 • FV40203
  Výzkum a vývoj nových technologií pro robotizovanou montáž a testování tankovacích a nabíjecích modulů automobilů a elektromobilů
  zahájení: 1.5.2019, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.
 • FV40225
  Výzkum a vývoj pokročilé výrobní technologie pro výrobu axiálních soudečkových ložisek s vyšší užitnou hodnotou
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: ÚST-odbor technologie obrábění
  příjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: doc. Ing. Josef Chladil, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Jana Dvořáková, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Milan Kalivoda
  spoluřešitel: Ing. Jan Zouhar, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Karel Osička, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petra Sliwková, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Aleš Polzer, Ph.D.
 • FV40386
  Výzkum elektricky poháněného palivového čerpadla pro raketové motory nové generace
  zahájení: 1.5.2019, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  spolupříjemce: EÚ-odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana
  hlavní řešitel: doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

Seznam ukončených projektů