Projekty – MPO

Seznam projektů, jejichž řešení právě probíhá.


  • Nová generace šikmé schodišťové plošiny
    zahájení: 1.1.2023, ukončení: 31.12.2025
    příjemce: ALTECH, spol. s r.o.
    spolupříjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
    hlavní řešitel: Ing. Jan Vetiška, Ph.D.

Seznam ukončených projektů