Projekty – GAČR

Seznam projektů, jejichž řešení právě probíhá.

 • 22-31173S
  Adaptivní soft computing framework pro řešení inverzních úloh přenosu tepla se změnou skupenství
  zahájení: 1.1.2022, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D.
 • 24-12474S
  Benchmarking derivative-free global optimization methods
  zahájení: 1.1.2024, ukončení: 31.12.2026
  příjemce: Ústav automatizace a informatiky
  hlavní řešitel: Ing. Jakub Kůdela, Ph.D.
 • 24-12283S
  Boosting incoherent quantitative phase imaging by implementing 3D-image reconstruction
  zahájení: 1.1.2024, ukončení: 31.12.2026
  příjemce: Ústav fyzikálního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.
 • 22-14387J
  Design and manufacturing of 4D metamaterials based on printed structures with embedded elements of smart materials
  zahájení: 1.1.2022, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
 • 24-14624L
  Friction phenomena in rolling contacts caused by suspensions
  zahájení: 1.1.2024, ukončení: 31.12.2026
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
 • 21-45227L
  Holistic approach to Rotating Packed Bed (RPB) absorption process with the use of 3D CFD, visual studies, and mass transfer experiments
  zahájení: 1.1.2022, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.
 • 23-06856S
  Kompozičně komplexní keramické oxidové materiály: Ab initio design a experimentální ověření
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 31.12.2025
  příjemce: Ústav fyzikálního inženýrství
  příjemce: Ústav materiálových věd a inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Václav Pouchlý, Ph.D., Ing.Paed.IGIP
 • 23-07235S
  Manipulace mikrostruktury austenitickych oceli pomocí techniky laserové fúze praškového lože
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 31.12.2025
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Malý, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Filip Grygar
  spoluřešitel: Ing. Vít Šreibr
 • 22-20357S
  Měření a počítačová simulace transportu vláknitých aerosolů v proudění s vysokými gradienty rychlosti a interakce vláken se stěnou
  zahájení: 1.1.2022, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. František Lízal, Ph.D.
 • 23-07722S
  Pokročilé energeticky účinné modifikace dvoumédiových trysek
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 31.12.2025
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: Ing. Milan Malý, Ph.D.
 • 22-11867S
  Pokročilé metody operačního výzkumu pro optimální rozhodování v odpadovém hospodářství
  zahájení: 1.1.2022, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Matematicko-fyzikální fakulta
  spolupříjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Radovan Šomplák, Ph.D.
 • 22-17806S
  Pokročilé systémy s kapalnými filmy a spreji pro čištění a sorpci plynů
  zahájení: 1.1.2022, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
 • 21-45236L
  Rheology of magnetorheological fluids subjected to non-uniform magnetic fields - pinch mode
  zahájení: 1.10.2021, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Michal Kubík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Macháček, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Žáček
  spoluřešitel: Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D.
 • 23-05119M
  Shaped beams for a new era of electron microscopy and spectroscopy
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 31.12.2027
  příjemce: Ústav fyzikálního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Andrea Konečná, Ph.D.
 • 24-11505S
  Structurally controlled wave propagation in multi-material 3D printed bodies
  zahájení: 1.1.2024, ukončení: 31.12.2026
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
  hlavní řešitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Červinek, Ph.D.
 • 21-45726L
  Sustainable Plastic Value Chain to Support a Circular Economy Transition
  zahájení: 1.8.2021, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Laboratoř integrace procesů
  hlavní řešitel: prof. Ing. Dr. habil. Jiří Klemeš, DrSc., dr. h. c.
  hlavní řešitel: prof. Ing. Dr. habil. Petar Sabev Varbanov, Ph.D.
  spoluřešitel: Chunyan Si, MSc
  spoluřešitel: M.Phil. Yee Van Fan, Ph.D.
  spoluřešitel: Xuexiu JIA, MSc, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Dr. habil. Petar Sabev Varbanov, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Petro Kapustenko
  spoluřešitel: Ing. Jana Victoria Martincová, Ph.D., LL.M.
 • 22-22187S
  Teoretické a experimentální studium soustavy Al-Ge-Mg-Sn s využitím nové 3. generace dat při termodynamickém modelování metodou CALPHAD
  zahájení: 1.1.2022, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Ústav fyziky materiálů AV ČR
  spolupříjemce: Ústav materiálových věd a inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Martin Zelený, Ph.D.
 • 22-04859S
  Tepelně řízený fázový přechod v plazmonických nanostrukturách studovaný analytickou elektronovou mikroskopií
  zahájení: 1.1.2022, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Ústav fyzikálního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Mgr. Vlastimil Křápek, Ph.D.
 • 22-29874S
  Termohydrodynamické účinky mezného skluzu a texturování povrchu kluzných kontaktů
  zahájení: 1.1.2022, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
 • 22-02154S
  Tření a mazání implantátů malých kloubů vyráběných aditivní technologií 3D tisku kovů
  zahájení: 1.1.2022, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: prof. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Lukáš Odehnal
  spoluřešitel: Ing. Matúš Ranuša, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Pavel Čípek, Ph.D.
 • 23-06159S
  Vírové struktury: pokročilé metody identifikace a efektivní numerické simulace
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 31.12.2025
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: Ing. David Štefan, Ph.D.
 • 21-21935S
  Výpočtové modelování pulzačního proudění v poddajných trubicích s aplikací na tandemovou stenózu karotidy
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D.
 • 23-04724S
  Výpočtové modelování tvárného porušování identických tvářených a tištěných kovových materiálů při ultra-nízko-cyklové únavě
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 31.12.2025
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: doc. Ing. František Šebek, Ph.D.
 • 22-11456S
  Výzkum fundamentálních interakcí hydrodynamické kavitace a nízkoteplotní plazmy ke zvýšení dezinfekčních účinků
  zahájení: 1.1.2022, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

Seznam ukončených projektů