Projekty – GAČR

Seznam projektů, jejichž řešení právě probíhá.

 • 22-31173S
  Adaptivní soft computing framework pro řešení inverzních úloh přenosu tepla se změnou skupenství
  zahájení: 1.1.2022, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D.
 • 22-14387J
  Design and manufacturing of 4D metamaterials based on printed structures with embedded elements of smart materials
  zahájení: 1.1.2022, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
 • 20-11846S
  Diferenciální a diferenční rovnice reálných řádů: kvalitativní analýza a její aplikace
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav matematiky
  hlavní řešitel: Prof. RNDr. Zuzana Došlá, DrSc.
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Jan Čermák, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Kisela, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Petr Tomášek, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Luděk Nechvátal, Ph.D.
 • 21-06613S
  Dvojčatové struktury v materiálech s magnetickou tvarovou pamětí
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav materiálových věd a inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Martin Zelený, Ph.D.
 • 20-23482S
  Generování kvílivých hluků v kontaktu kola a kolejnice s modifikací tření
  zahájení: 29.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Václav Navrátil
  spoluřešitel: Ing. Daniel Kvarda
  spoluřešitel: Ing. Martin Valena
  spoluřešitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Radovan Galas, Ph.D.
 • 21-45227L
  Holistic approach to Rotating Packed Bed (RPB) absorption process with the use of 3D CFD, visual studies, and mass transfer experiments
  zahájení: 1.1.2022, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.
 • 20-28573S
  Localized plasmon-enhanced absorption upon strong coupling
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav fyzikálního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.
 • 22-20357S
  Měření a počítačová simulace transportu vláknitých aerosolů v proudění s vysokými gradienty rychlosti a interakce vláken se stěnou
  zahájení: 1.1.2022, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. František Lízal, Ph.D.
 • 20-01673S
  Plazmonická digitální holografie pro kvantitativní zobrazování fáze s rozlišením pod difrakční limit
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav fyzikálního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
 • 19-00062S
  Pokročilé funkcionality v subvlnových fotonických a plazmonických strukturách
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: České vysoké učení technické v Praze
  spolupříjemce: Ústav fyzikálního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Jiří Petráček, Dr.
 • 22-11867S
  Pokročilé metody operačního výzkumu pro optimální rozhodování v odpadovém hospodářství
  zahájení: 1.1.2022, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Matematicko-fyzikální fakulta
  spolupříjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Radovan Šomplák, Ph.D.
 • 22-17806S
  Pokročilé systémy s kapalnými filmy a spreji pro čištění a sorpci plynů
  zahájení: 1.1.2022, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
 • 21-28352S
  Reologické vlastnosti tenkých mazacích filmů v bodových kontaktech při přechodu do smíšeného mazání
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Petr Šperka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Josef Frýza, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
 • 21-45236L
  Rheology of magnetorheological fluids subjected to non-uniform magnetic fields - pinch mode
  zahájení: 1.10.2021, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Michal Kubík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Žáček
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Macháček, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D.
 • 21-12994J
  Smart MEMS/NEMS rezonátory s vrstvami funkčních materiálů využívající lokální a globální nelinearity pro ultracitlivé (bio)senzorické aplikace
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D.
 • 20-23261Y
  Study of the Magnetorheological Fluid Response Time
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Michal Kubík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Macháček, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D.
 • 21-45726L
  Sustainable Plastic Value Chain to Support a Circular Economy Transition
  zahájení: 1.8.2021, ukončení: 31.7.2024
  příjemce: Laboratoř integrace procesů
  hlavní řešitel: prof. Ing. Dr. habil. Jiří Klemeš, DrSc., dr. h. c.
  spoluřešitel: doc. Ing. Dr. habil. Petar Sabev Varbanov, Ph.D.
 • 22-22187S
  Teoretické a experimentální studium soustavy Al-Ge-Mg-Sn s využitím nové 3. generace dat při termodynamickém modelování metodou CALPHAD
  zahájení: 1.1.2022, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Ústav fyziky materiálů AV ČR
  spolupříjemce: Ústav materiálových věd a inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Martin Zelený, Ph.D.
 • 22-04859S
  Tepelně řízený fázový přechod v plazmonických nanostrukturách studovaný analytickou elektronovou mikroskopií
  zahájení: 1.1.2022, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Ústav fyzikálního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Mgr. Vlastimil Křápek, Ph.D.
 • 22-29874S
  Termohydrodynamické účinky mezného skluzu a texturování povrchu kluzných kontaktů
  zahájení: 1.1.2022, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
 • 22-02154S
  Tření a mazání implantátů malých kloubů vyráběných aditivní technologií 3D tisku kovů
  zahájení: 1.1.2022, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Cheney Quinn
  spoluřešitel: Ing. Lukáš Odehnal
  spoluřešitel: Ing. Matúš Ranuša, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Pavel Čípek, Ph.D.
 • 20-00483S
  Vliv viskosuplementace kloubní kapaliny na tření a mazání
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. David Rebenda, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Pavel Čípek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Matúš Ranuša, Ph.D.
 • 20-27653S
  Vliv vývoje plic u novorozenců a dětí na charakteristiky proudění a depozici aerosolů – výpočtové modelování a experimentální validace
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.
 • 21-21935S
  Výpočtové modelování pulzačního proudění v poddajných trubicích s aplikací na tandemovou stenózu karotidy
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D.
 • 22-11456S
  Výzkum fundamentálních interakcí hydrodynamické kavitace a nízkoteplotní plazmy ke zvýšení dezinfekčních účinků
  zahájení: 1.1.2022, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

Seznam ukončených projektů