Projekty – GAČR

Seznam projektů, jejichž řešení právě probíhá.

 • 20-11846S
  Diferenciální a diferenční rovnice reálných řádů: kvalitativní analýza a její aplikace
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav matematiky
  hlavní řešitel: Prof. RNDr. Zuzana Došlá, DrSc.
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Jan Čermák, CSc.
 • 21-06613S
  Dvojčatové struktury v materiálech s magnetickou tvarovou pamětí
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav materiálových věd a inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Martin Zelený, Ph.D.
 • 19-22016S
  Dvoufázové slitiny se zvláštními vlastnostmi založené na nanodvojčatění
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: Ústav materiálových věd a inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
 • 20-23482S
  Generování kvílivých hluků v kontaktu kola a kolejnice s modifikací tření
  zahájení: 29.1.2020, ukončení: 29.1.2022
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Václav Navrátil
  spoluřešitel: Ing. Daniel Kvarda
  spoluřešitel: Ing. Martin Valena
  spoluřešitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Radovan Galas, Ph.D.
 • GA18-15839S
  Charakterizace vnitřního proudění a spreje u nových modifikací tlakových vířivých trysek s obtokem
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 30.6.2021
  příjemce: EÚ-odbor termomechaniky a techniky prostředí
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
 • 20-28573S
  Localized plasmon-enhanced absorption upon strong coupling
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav fyzikálního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.
 • 19-10660S
  Odstranění estrogenů z odpadních vod hydrodynamickou kavitací v kombinaci s pokročilými oxidačními procesy.
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.
 • 20-01673S
  Plazmonická digitální holografie pro kvantitativní zobrazování fáze s rozlišením pod difrakční limit
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav fyzikálního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
 • 19-00062S
  Pokročilé funkcionality v subvlnových fotonických a plazmonických strukturách
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: České vysoké učení technické v Praze
  spolupříjemce: Ústav fyzikálního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Jiří Petráček, Dr.
 • 21-28352S
  Reologické vlastnosti tenkých mazacích filmů v bodových kontaktech při přechodu do smíšeného mazání
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Petr Šperka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Josef Frýza, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Kryštof Dočkal
  spoluřešitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
 • 21-12994J
  Smart MEMS/NEMS rezonátory s vrstvami funkčních materiálů využívající lokální a globální nelinearity pro ultracitlivé (bio)senzorické aplikace
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D.
 • 19-20802S
  Spojený tepelně-mechanický model tuhnutí oceli pro predikci vzniku trhlin v reálném čase.
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
 • 20-23261Y
  Study of the Magnetorheological Fluid Response Time
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Michal Kubík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Macháček, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D.
 • 20-00483S
  Vliv viskosuplementace kloubní kapaliny na tření a mazání
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. David Rebenda
  spoluřešitel: Ing. Pavel Čípek
  spoluřešitel: Ing. Matúš Ranuša, Ph.D.
 • 20-27653S
  Vliv vývoje plic u novorozenců a dětí na charakteristiky proudění a depozici aerosolů – výpočtové modelování a experimentální validace
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.
 • 21-21935S
  Výpočtové modelování pulzačního proudění v poddajných trubicích s aplikací na tandemovou stenózu karotidy
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.12.2023
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D.
 • 19-17457S
  Výroba a analýza flexibilních piezoelektrických vrstev pro chytré strojírenství
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  spolupříjemce: Ústav materiálových věd a inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Klára Částková, Ph.D.
 • 19-06666S
  Výzkum proudění a intertakce dvousložkových kapalin s tělesy a vnějším magnetickým polem
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
  spolupříjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D.

Seznam ukončených projektů