Studijní obory

FSI poskytuje vysokoškolské vzdělání v následujících typech studia:

  • bakalářském (3–4letém, titul Bc.)
  • magisterském navazujícím (2–3letém, titul Ing.)
  • doktorském (3–4letém, titul Ph.D.)

V některých oborech může student volit kromě prezenční formy též kombinovanou. Obsah studia v obou formách je identický.

FSI nabízí také celoživotní vzdělání. Je určeno zájemcům o studium, které není uzavřeno získáním akademického titulu.

Informace pro zájemce o studium nalezete zde.