Přijímací zkoušky na Fakultu strojního inženýrství

Kompletní statistika, zadání a výsledky přijímacích zkoušek pro akademický rok 2018/2019.

Bakalářské studium

Písemná přijímací zkouška je součástí přijímacího řízení. Přijímací zkouška může být děkanem prominuta.

Požadavky na úspěšné absolvování přijímací zkoušky jsou uvedeny v pravidlech přijetí.

Navazující magisterské studium

Obecná (písemná) část přijímací zkoušky je součástí přijímacího řízení. Tato část přijímací zkoušky může být děkanem prominuta.

Oborová část přijímací zkoušky prověřuje specifické požadavky přijetí, které jsou uvedeny v informacích o jednotlivých oborech studia. Tato část přijímací zkoušky nemůže být prominuta.
Požadavky na úspěšné absolvování přijímací zkoušky jsou uvedeny v pravidlech přijetí.