Vzory zadání z předchozích přijímacích zkoušek – FYZIKA

Bakalářské studium

Nelekejte se počtu úloh, široká nabídka Vám má pomoci. U témat, která neznáte, se nezdržujte. Doba na zpracování je 75 minut.
U úkolů 1–10 je mezi nabídnutými odpověďmi vždy právě jedna správná. Pokud zakroužkujete písmeno, u kterého je správná odpověď (a žádné další), získáte 1 bod. U úkolů 11–15 vepište celé řešení do vymezeného prostoru. Za úplné a správné řešení získáte 3 body.

V celé písemce volte g = 10m.s-2.

zadánízadánízadánízadánízadánízadánízadánízadánízadánízadánízadánízadánízadánízadánízadání